شناسهٔ خبر: 54348 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

از سوی معاون اول رییس جمهور صورت گرفت:

ابلاغ آیین‌نامه واردات کالا توسط ملوانان و شناورها / ارایه حداکثر تسهیلات گمرکی و بندری در هنگام تخلیه و بارگیری شناورها / تدوین و تصویب طرح ساماندهی بنادر کوچک

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیأت وزیران در خصوص اصلاح تدوین آیین نامه واردات کالا توسط ملوانان و لنج های تجاری را، به دستگاه های اجرایی مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آنها از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که متن این تصویب نامه به شرح زیر است:

هیات وزیران به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان و شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱-تبصره‌های یک و ۳ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره به عنوان  تبصره ۴ به ماده مذکور اضافه می‌شود:

تبصره ۱- سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، نسبت به تدوین شیوه‌نامه اجرایی نحوه چگونگی استقرار عوامل آن سازمان در مناطق مشمول این آیین نامه برای ایفای کلیه تعهدات اقدام کند.

تبصره ۳- معافیت کالای ملوانی مذکور در ماده ۷ این آیین نامه، شامل معافیت از پرداخت حق ورودی و سایر وجوهی که به موجب قانون و مقررات، گمرک مسئول وصول آن تا سقف تعیین شده در ماده فوق الذکر می‌باشد.

تبصره ۴- سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت کشور، ظرف سه ماه نسبت به تدوین و تصویب طرح ساماندهی بنادر کوچک مشمول این آیین نامه اقدام نماید.

۲- در ماده ۲، بعد از عبارت "خلیج فارس" عبارت "دریای عمان" اضافه می‌شود.

۳- متن زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۵ اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره ۱ تلقی می‌شود:

تبصره ۲- نحوه و چگونگی تحویل کالاهای موضوع این آیین نامه در بنادر و گمرکات مشمول، بر اساس شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف یک ماه تدوین و ابلاغ می‌شود.

۴-ماده ۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- عبارت "تاسقف یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال" به عبارت "تا سقف یکصد و پنجاه میلیون ریال" (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) اصلاح می‌شود.

ب- در تبصره ۱، عبارت "در هنگام ورود" به عبارت " در زمان تنظیم و ثبت اظهارنامه اجمالی و خورج شناور" اصلاح می‌شود.

پ-متن زیر به عنوان تبصره ۴ اضافه می‌شود:

تبصره ۴- حمل یا ترانشیپمنت کالا از مبدا بنادر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان به گمرکات مجاز به اعمال مقررات ملوانی صرفا در خصوص شناورهای دریایی سنتی زیر ۵۰۰ تن مشمول تخفیف مجموع سود بازرگانی به میزان ۲۰ درصد می‌باشند. فهرست گمرکات مشمول اجرای مقررات ملوانی و تحوه اعمال تخفیف سود بازرگانی مذکور توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام  می‌شود.

۵- ماده ۹ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:

ماده ۹- شناورهای با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن که تاریخ گواهینامه ثبت موقت آن‌ها قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه به تایید سازمان بنادر و دریانوردی رسیده باشد، مشمول مزایا و تسهیلات موضوع این آیین نامه می‌باشند.

۶- در ماده ۱۲ بعد از عبارت " در زمان خروج شناورها" به عبارت" خارج از اماکن بندی و گمرکی" اضافه شود.

۷-ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:

ماده ۱۳- دریابانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به هنگام ورود شناورها (خارج از اماکن بندری و گمرکی) مشخصات شناور، ناخدا و ملوانان (اسناد مندرج در مواد (۲) و (۳) این آیین نامه) را با اسناد و مشخصات ثبت شده در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل  بار تظبیق و در صورت مطابقت، اسناد کالاهای وارده را ممهور به مهر ورودی یا ثبت سامانه‌ای نماید و در صورت عدم مطابفت با اظهارنامه، مراتب را به گمرک اعلام نماید.

تبصره- توزین، بارشماری و ارزیابی کمی و کیفی بار شناورها متناسب با اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بارهای ارایه شده توسط مالکان شناورها بر عهده گمرک است و درصوت وجود مغایرت‌های احتمالی مطابق با مواد ۱۰۴ و ۱۱۰ قانون امور گمرکی مصوب سال۱۳۹۰، اقدام خواهد شد.

۸-متون زیر به عنوان مواد ۱۹ تا ۲۲ اضافه می‌شوند:

ماده ۱۹- در اجرای بندی ۱ تصویب نامه ، نرخ فروش نفت گاز به شناورهای ایرانی زیر ۵۰۰ تن مشمول این آیین نامه متناسب با مسافت طی شده در آب‌های جمهوری اسلامی ایران به قیمت فروش برای مصارف داخلی تعیین می‌شود.

تبصره۱- به منظور اجرای بند ۱ تصویب نامه یاد شده، کارگروهی به مسئولیت وزارت نفت و عضویت وزارت کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان بنادر و دریانوردی و نماینده استانداران استان‌های ساحلی جنوبی تشکیل و نحوه محاسبه و تعیین میزان مسافت طی شده از هر یک از بنادر و گمرکات مشمول اجرای مقررات ملوانی در آب‌های جمهوری اسلامی ایران را ظرف یک ماه ابلاغ خواهند نمود.

تبصره ۲-مالکان شناورها موظفند طبق برنامه زمان بندی اعلامی از سوی کارگروه متشکل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت نفت، نسبت به نصب سامانه فنی ردیاب برای کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده و  نظارت بر ترددهای دریایی اقدام نمایند.

ماده ۲۰- گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی مکلفند حداکثر تسهیلات گمرکی و بندری در هنگام پهلوگیری، تخلیه و بارگیری و انجام تشریفات گمرکی شناورهای مشمول این آیین نامه را ارایه کنند.

ماده ۲۱- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش حجم واردات کالا از این طریق و میزان حقوق ورودی مأخوذه را به صورت ماهانه به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور و سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کند.

ماده ۲۲- مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و تکالیف دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، بر عهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد و ستاد مذکور موظف است گزارش پیشرفت اجرای این آیین نامه و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مقاطع زمانی سه ماهه به هیئت وزیران ارایه کند.

بر اساس این گزارش، این آیین نامه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد.

نظر شما