شناسهٔ خبر: 54501 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد:

تدوین و ابلاغ راهنمای طراحی موج‌شکن‌های توده سنگی و مرکب در برابر سونامی

حمید خلیلی واوسری مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی از تدوین و ابلاغ راهنمای طراحی موج شکن های توده سنگی و مرکب در برابر سونامی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ‌حمیدخلیلی واوسری  با اشاره به اینکه راهنمای طراحی موج‌شکن‌های توده سنگی و مرکب در برابر سونامی در کارگروه تدوین ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی سازه‌های ساحلی و دریایی کشور تهیه شده است، اظهار کرد: این راهنما توسط معاون رییس جمهور؛ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه امور نظام فنی و اجرایی "معاونت فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور"، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی در زمینه های مختلف مهندسی کرده و آن را برای استفاده به جامعه ی مهندسی کشور عرضه می کند، گفت: استفاده از ضوابط و معیارهای فنی در مراحل امکان سنجی، مطالعات پایه، مطالعات تفصیلی، طراحی و اجرای طرح های تملک سرمایه ای به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی طرح ها، ارتقای کیفیت، تامین پایایی و عمر مفید از اهمیت ویژه برخوردار است که نظام فنی و اجرایی طرح های تملک دارایی سرمایه ای کشور ناظر بر به کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل مختلف طرح ها است.

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی، ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه کشور بنابر مفاد ماده ۳۴ احکام دائمی برنامه های توسعه، موظف به تهیه و ابلاغ ضوابط، مشخصات فنی، آیین نامه های فنی و معیارهای مورد نیاز طرح های مشمول نظام فنی و اجرایی کشور است، بنابراین با توجه به تنوع و گستردگی طرح های عمرانی و افزایش ظرفیت تخصصی دستگاه های اجرایی، طی سالیان اخیر در تهیه و تدوین این گونه مدارک فنی از توانمندی دستگاه های اجرایی نیز استفاده شده است.

 وجود ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی در شمال و جنوب کشور 

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، خلیلی با اشاره به وجود حدود ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی در شمال و جنوب کشور، اظهار کرد: لازم است اسناد فنی تخصصی در زمینه سازه های دریایی و ساحلی توسعه یابد و در این حوزه سازمان بنادر و دریانوردی از جمله دستگاه های اجرایی است که با توجه به دارا بودن توانمندی و کادر تخصصی در سنوات اخیر همکاری چشمگیری در تدوین اسناد فنی تخصصی در بخش سواحل، بنادر و سازه های ساحلی و دریایی داشته است.

وی افزود: با توجه به شواهد تاریخی یکی از مخاطرات احتمالی برای سواحل کشور در منطقه مکران، رویداد سونامی است. بنابراین با توجه به تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و دولت محترم مبنی بر توسعه سواحل مکران و به منظور حفاظت از جوامع انسانی و مستحدثات دریایی کشور در برابر این پدیده طبیعی؛ آگاهی از نحوه طراحی مناسب موج شکن های مرسوم و یا تقویت موج شکن های موجود در مراحل مختلف (طراحی تا اجرا) در برابر سونامی احتمالی، بسیار حائز اهمیت است.

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی، تاکید کرد: در این راستا سازمان بنادر و دریانوردی در راستای وظایف قانونی و حاکمیتی خود در سواحل، بنادر و آبراهه‌های تحت حاکمیت کشور به منظور ساخت و توسعه و تجهیز بنادر کشور و نیز صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز ساحلی و دریایی و به پشتوانه مطالعات و تحقیقات صورت پذیرفته در بخش مهندسی سواحل و بنادر، جهت فراهم کردن زمینه های علمی طراحی و احداث سازه ها و تاسیسات دریایی مطمئن و با دوام در سطح کشور، مدیریت تهیه و تدوین "راهنمای طراحی موج شکن های توده سنگی و مرکب در برابر سونامی" را در دستور کار خود قرار داد.

خلیلی افزود: این راهنما پس از تدوین توسط سازمان بنادر و دریانوردی مطابق ضوابط مربوطه در کارگروه تخصصی ضوابط و معیارهای فنی و اجرایی سازه‌های ساحلی و دریایی مورد بررسی، ‌ ارزیابی و تصویب قرار گرفت.

هدف اصلی تدوین "راهنمای طراحی موج شکن های توده سنگی و مرکب در برابر سونامی"

وی با تشریح هدف اصلی تدوین "راهنمای طراحی موج شکن های توده سنگی و مرکب در برابر سونامی"، عنوان کرد: ارائه مجموعه ای کامل و جامع از روش های متداول و مناسب طراحی و تقویت این دسته از موج شکن ها در برابر سونامی به منظور استفاده متخصصان، پژوهشگران و مشاوران در پروژه های مرتبط است و در تهیه این راهنما با بهره گیری از تجربیات، منابع و دستاوردهای جهانی، نسبت به تعیین سونامی طرح اقدام کرده و ضوابط طراحی موج‌شکن‌های توده سنگی و مرکب و راهکارهای تقویت آنها نیز ارائه شده است.

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه راهنما مربوطه به منظور تکمیل ضابطه شماره ۶۳۱ سازمان برنامه و بودجه کشور با عنوان "دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی: شرایط طراحی" بوده و جایگزین بخش ۴ از فصل ششم آن شده است، گفت: از این رو تلاش شده است که علاوه بر در نظر گرفتن رئوس مطالب بخش مرتبط ضابطه شماره ۶۳۱، تعاریف و مباحث کامل تری از سونامی در کنار ارائه روش های تحلیل حدی و تعیّنی خطر سونامی و نیز ضوابط و راهکارهای تقویت موج شکن های توده سنگی و مرکب در برابر سونامی در این راهنما ارائه شود.

نظر شما