شناسهٔ خبر: 54821 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

در وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت:

جزئیات برگزاری دويست‌وسومين نشست شورايعالی هماهنگی ترابری كشور

جلسه وضعيت اشغال انبارهای تحت مالكيت سازمان بنادر و دریانوری با كالاهای متروكه و رسوبی، انجام پيگيری‌های لازم برای ايجاد خطوط كشتيرانی مسافری بين‌المللی، اقدامات انجام‌شده در خصوص برگزاری اجلاس شورای هماهنگی كريدور شمال-جنوب و اعتصاب کامیون‌داران در دويست‌وسومين نشست شورايعالی هماهنگی ترابری كشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای هر یک از موارد اتخاذ شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دويست‌وسومين نشست شورايعالی هماهنگی ترابری كشور با حضور و مشاركت اعضا برگزار شد و پس از بحث و بررسی پيرامون دستوركار، جمع‌بندیهای زير حاصل گرديد:

۱- گزارش سازمان بنادر و دريانوردي در خصوص وضعيت اشغال انبارهاي تحت مالكيت آن سازمان با كالاهاي متروكه و رسوبي ارايه گرديد. مقرر شد پيگيري‌هاي لازم به منظور اجرايي شدن راهكارهاي پيشنهادي براي كاهش انباشت كالا و همچنين تعيين تكليف برخي از كالاهاي متروكه كه مهلت انقضاي آنها فرا رسيده، از سوي سازمان بنادر و دريانوردي به عمل آيد.

۲- گزارش سازمان بنادر و دريانوردی پيرامون توسعه گردشگری و فعالسازی كارگروه مربوطه ارايه و مقرر شد پيگيریهای لازم برای ايجاد خطوط كشتيرانی مسافری بين‌المللی از سوی سازمان بنادر و دريانوردی به عمل آيد.

۳- گزارش اقدامات انجام‌شده در خصوص برگزاری اجلاس شورای هماهنگی كريدور شمال-جنوب ارايه و مقرر شد:

- تدابير لازم در خصوص معرفي سايت مربوطه به كشورهاي عضو كريدور و ايجاد آمادگي در كشورها مبني بر پذيرش استقرار دبيرخانه دركشور صورت گيرد.

- با توجه به اهميت اقتصادي، سياسي كريدور مذكور براي كشور، همه سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط به ويژه وزارت صمت همكاري‌ها و هماهنگي‌هاي لازم را به عمل آورند.

- از مشاركت و ظرفيت بخش خصوصي در جلسات كارگروه‌ها استفاده گردد.

۴- گزارشی در خصوص اعتصاب كاميون‌داران، عوامل منجر به بروز آن، اقدامات انجام‌شده در جهت رفع مشكلات و راهكارهاي لازم براي جلوگيري از رويداد موارد مشابه ارايه شد.

نظر شما