شناسهٔ خبر: 55008 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هرمزگان خبر داد:

رسیدگی به ۱۰۲ پرونده تخلف شركت‌ها و موسسات حمل ونقلی درسه ماهه اول سالجاری

جلسه به منظور نظارت بر اجرای دقیق قوانین و مقررات حمل و نقل برون شهری، در جلسات كمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات بخش حمل ونقل جاده ای، موضوع ماده ۱۲ استان هرمزگان، از ابتدای سال جاری تاکنون به تخلفات ۱۰۲ شركت حمل و نقلی جاده‌ای داخلی کالا و مسافر رسیدگی، تصمیمات لازم اتخاذ و احكام مربوطه صادر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان هرمزگانف داریوش باقرجوان ف  با اعلام این خبر، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون،۶ جلسه کمیسیون ماده  ۱۲ استانی برگزار و طی آن  به تخلفات ۱۰۲  شركت حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا و مسافر مستقر در استان رسیدگی شد.

مدیركل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای هرمزگان در خصوص تخلفات انجام شده در بخش حمل و نقل کالا  و مسافر گفت: سوء استفاده از كارت هوشمندف صدور بارنامه با دو نرخ متفاوتفصدور بارنامه برای وسیله نقلیه فاقد کارت معاینه فنی معتبر و فاقد تجهیزات ایمنی، عدم رعایت ضوابط حمل و نقل محمولات ترافیکی در بخش کالاف عدم رعایت ضوابط ومقررات مدیرفنیف عدم دریافت كد رهگیریف عدم دریافت تن كیلومترفحمل محموله خارج از ضوابط ومقررات حمل ونقلیف حمل محموله بدون مهار مناسبف اخذ كمیسیون اضافی از رانندهف درج مبالغ اضافی در بارنامهفعدم پرداخت كرایه به رانندهفدخل وتصرف ومخدوش نمودن مندرجات بارنامه وصدوربارنامه بصورت دستیفحمل محموله خارج از ضوابط ومقررات حمل ونقلی " حمل محموله خارج ازسیستم اعلان بار "، دراختیار گذاشتن مهر مدیرفنی به غیرف مهر وتائید چك لیست خام بدون بازدیدفدر اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به راننده‌ای كه مشخصات وی در بارنامه قید نشده ازجمله تخلفات عمده بخش‌های  شركت‌های حمل ونقل كالا و مسافربوده است.

باقرجوان  درخصوص آرای صادره در این جلسات گفت: با توجه به میزان صلاحیت‌های تفویضی به استان، در مجموع ۵۳مورد جریمه نقدی، ۷مورد تذکر کتبی و ۳۸مورد برائت برای شرکت‌های حمل و نقل کالا و مسافرو ۴ مورد بمدت یكماه  لغو پروانه فعالیت شركت  صادر شده است.

وی با تاکید بر اهمیت ارتقای سطح خدمات قابل ارائه به کاربران بخش حمل ونقل جاده‌ای  و رضایت آنها، افزود: این اداره کل نظارت مستمر بر فعالیت‌های بخش حمل و نقل جاده‌ای برون شهری دارد و راه‌های ارتباطی گسترده‌ای از قبیل گشت نامحسوسف سامانه ۱۴۱ف صندوق پیشنهادات وارتباط مستقیم با مدیركل و... را با مخاطبان این بخش ایجاد کرده است تا بتواند نظرها، پیشنهادها و شکایت‌های افراد را دریافت و به آن‌ها رسیدگی کند.

وی تاکیدكرد:رعایت قوانین حمل محمولات ترافیكی سنگین ونیمه سنگین و فوق سنگین  در حمل بار و كالا موجب افزایش طول عمر سلامت جاده‌هاف عدم آسیب رسانی به ابنیه راه‌ها و جلوگیری از تصادفات ناشی از این امر خواهد شد كه همواره از دغدغه‌های مهم مسئولین راهداری و حمل و نقل جاده‌ای  استان هرمزگان محسوب می‌شود. ​

شایان ذکر است که تخلفات مربوط به شرکت‌ها و موسسات حمل و نقلی در کمیسیون موضوع ماده  ۱۲ آئین نامه اجرائی تبصره (۱) ذیل ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، با حضور نماینده صنف مربوطه، رئیس اداره حقوقی و مدیر کل،  بررسی  و احکام مربوطه صادر می‌شود.

نظر شما