شناسهٔ خبر: 55170 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیر کل راه وشهرسازی استان همدان تاکید کرد؛

احداث معابر و شبکه دسترسی مناسب باید مبتنی بر شرایط کنونی شهر باشد

فرهاد فرزانه مدیر کل راه وشهرسازی استان همدان از تشکیل جلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر همدان در محل دفتر معاونت امور عمرانی استانداری همدان با حضور اعضاء کمیسیون خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، فرهاد فرزانه بیان کرد: در راستای همگام کردن مردم با توسعه شهری ، رسیدگی به مشکلات شهروندان و سرعت بخشیدن به روند اجرای طرح های توسعه شهری و اجرایی نمودن آنها،تامین کاربریها و سطوح و سرانه های شهری بالاخص عمومی و غیر انتفاعی ، رفع تعارضات مختلف اعم از طرح ها و سازمانها و مالکین پیشنهادات مختلفی مطرح گردید که اعضاء ضمن در نظرگرفتن عدالت شهری در توزیع خدمات برحفظ حقوق مردم وشهروندان تاکید نمودند.

وی افزود: در این راستا اجرایی نمودن طرح ها ،رعایت ضوابط و مقررات مصوب و احداث معابر و شبکه دسترسی مناسب مبتنی بر شرایط کنونی شهر ها از جمله اولویت های اساسی بوده است.

وی ادامه داد: در این راستا تعدادی ازپرونده ها با اولویت حل مسائل و مشکلات فوری شهر های فوق از جمله کمک به تکمیل تعریض وآزاد سازی معابرجهت تسهیل در رفت و آمد عمومی و حل مشکلات ترافیکی مانند اصلاح معبر محوطه

آقاجانی بیگ و خیابان تختی کوچه منصور لشکر،تامین پارکینگ بلوار ارم وتغییرات تراکم و سطح اشغال مطرح و تصمیمات لازم اتخاذگردید.

وی یادآورشد: همچنین در این جلسه ، تعدادی از درخواستها نیز بعلت اینکه با ضوابط ومنافع عمومی شهروندان در تعارض قرار می گرفت موردقبول واقع نشد.

فرزانه یادآورشد: حاضرین درجلسه بر توسعه وتوزیع امکانات و دسترسی برابر برای همه شهروندان و تمرکز کمیسیون ماده پنج بر روی حل مسائل ضروری شهر و حرکت در چارچوب ضوابط و مقررات تاکید شد.

نظر شما