شناسهٔ خبر: 55405 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیر شهرسازی و معماری اداره كل راه و شهرسازی هرمزگان خبر داد:

موافقت كارگروه امور زیربنایی و شهرسازی با الحاق لشتغان به محدوده بندرخمیر

ابراهیم رستم گورانی مدیر شهرسازی و معماری اداره كل راه و شهرسازی هرمزگان از بررسی طرح الحاق روستای لشتغان به محدوده شهر بندرخمیر در كارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان، ابراهیم رستم گورانی افزود: با توجه به قرار گرفتن روستای لشتغان در داخل حریم مصوب شهر بندرخمیر و نزدیك بودن محدوده شهر و روستای مذكور این طرح در کارگروه امور زیربنایی بررسی و تصمیمات لازم گرفته شد.

وی ادامه داد: طرح توسعه و عمران شهر بندرخمیر در تاریخ ۹۰/۵/۱۷ با مساحت محدوده ۸.۶۶۰ هكتار و حریم سه هزار و ۱۴۹ هكتار و پیش بینی جمعیت ۲۰ هزار و ۵۵ نفر در افق سال ۱۴۰۰ به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و طرح تفصیلی این شهر برای افق سال ۱۴۰۵ تهیه و در تاریخ ۹۳/۵/۲۷ به تصویب كمیسیون ماده پنج قانون شورایعالی شهرسازی و معماری رسید. از طرفی بر اساس رویكردهای طرح تفصیلی و جامع این شهر، روستای مذكور در داخل محدوده شهر قرار نداشت و صدور پروانه از طرف شهرداری امكانپذیر نبود از این رو پیرو درخواست‌های اهالی و نهایتاً حذف كد آبادی این روستا در سرشماری نفوس و مسكن سال ۱۳۹۵، موضوع الحاق به محدوده روستای لشتغان بالا به مساحت ۱۹۴ هكتار در دستور كار بررسی‌های استانی و سپس طرح موضوع در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران قرار گرفت.

گورانی گفت: موضوع الحاق به محدوده بندرخمیر پس از توضیحات و بررسی‌های همه جانبه به لحاظ اجتماعی، كالبدی، عملكردی و اقتصادی از سوی كارشناسان این اداره كل و مهندسین مشاور در جلسه كارگروه تخصی امور زیربنایی و شهرسازی استان مطرح و پس از تایید به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارسال شد.

نظر شما