شناسهٔ خبر: 55563 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن اعلام کرد:

افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل حساب‌های پس‌‌انداز مسکن جوانان

محمد حسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن از افزایش سقف تسهیلات پرداختی از محل حساب‌های پس ‌انداز مسکن جوانان افتتاحی سال ۱۳۹۷ خبر داد و گفت: یکی از مزایای حساب پس‌انداز مسکن جوانان، برنامه‌ای بودن حساب است و این امکان را به سپرده‌گذار می‌دهد که بتواند واریزی‌های خود را طی۵ تا ۱۵ سال به صورت ماهیانه یا سالیانه و یا یکجا در زمان افتتاح حساب واریز نماید.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد حسن مرادی، مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن اعلام کرد: سقف تسهیلات اعطایی و مبالغ واریزی برای حساب‌های پس‌انداز جوانان افتتاحی سال ۱۳۹۷ در مناطق مختلف جغرافیایی افزایش یافت. بر این اساس، سقف تسهیلات متعلقه در پایان سال پنجم برای حساب‌های افتتاحی طی سال‌ جاری در شهر تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها به ترتیب ۹۱۰، ۷۶۰ و۶۱۰ میلیون ریال و در پایان سال پانزدهم به ترتیب ۱۳۰ر۲، ۷۷۰ر۱ و ۴۲۰ر۱ میلیون ریال خواهد بود.

به گفته وی، حداکثر تسهیلات اعطایی بر اساس تقسیم بندی جغرافیای در شهر تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد و حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها) برای حساب‌های افتتاحی طی سال ۱۳۹۷ به ترتیب در پایان سال پانزدهم بالغ بر ۱۳۰ر۲، ۷۷۰ر۱ و ۴۲۰ر۱ میلیون ریال در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر ۱۰۰-۸۳۰-۶۶۰ میلیون ریال در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر ۹۱۰، ۷۶۰ و۶۱۰ میلیون ریال تعیین شده است.

مرادی اظهار کرد: چنانچه دارنده حسابی بخواهد در پایان سال پنجم تا پانزدهم از سقف تسهیلات فوق الذکر استفاده نماید باید سپرده گذاری خود را با مبالغی بیشتر آغازکند. برای افتتاح‌کنندگان حساب در سال ۱۳۹۷، ضرایب لازم برای استفاده از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم ۷.۱۷ برابر حداقل واریزی ماهیانه در شهر تهران، ۵.۹۸ برابر حداقل واریزی ماهیانه در شهرهای بزرگ و ۴.۸ برابر حداقل واریزی ماهیانه برای سایر شهرها می باشد

مرادی در این باره افزود: یکی از مزایای حساب پس انداز مسکن جوانان برنامه‌ای بودن حساب است و این امکان را به سپرده‌گذار می‌دهد که بتواند واریزی‌های خود را طی۵ تا ۱۵ سال به صورت ماهیانه یا سالیانه و یا یکجا در زمان افتتاح حساب واریز نماید. از دیگر مزایای این حساب، استفاده از تسهیلات جوانان برای خرید یا احداث و تکمیل یک واحد مسکونی، جعاله و توام با حساب صندوق پس انداز مسکن یکم، اوراق گواهی حق‌تقدم به صورت انفرادی و زوجین است.

وی همچنین تاکید کرد: هر کدام از سپرده گذارانی که در سال‌ جاری و قبل از صدور این بخشنامه اقدام به افتتاح حساب نموده‌اند باید برای اطلاع از کسری حساب و تکمیل موجودی به شعبه افتتاح کننده حساب مراجعه نمایند. گفتنی است، حداقل مبلغ واریزی ماهیانه برای افتتاح‌کنندگان حساب پس‌انداز مسکن جوانان در سال ۹۷ مبلغ ۳۸۰ هزار ریال است.

به گزارش بانک مسکن، در حال حاضر نرخ سود تسهیلات با سپرده از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان ۹ درصد و حداکثر مدت بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ سال است که بیشترین دوره بازپرداخت اقساط در شبکه بانکی کشور است.

نظر شما