شناسهٔ خبر: 55970 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار شد:

گزارش دویست و چهارمین نشست شورایعالی هماهنگی ترابری کشور

جلسه دویست و چهارمین نشست شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به ریاست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و مشارکت اعضا پیرامون بررسی ساماندهی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در فرودگاه‌ها، ارزیابی عملکرد پنج‌ساله این شورا، همچنین روابط حمل‌ونقلی ایران و ترکمنستان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارات راه و شهرسازی طبق اعلام دبیرخانه شورایعالی هماهنگی ترابری کشور، دويست‌وچهارمين نشست شورايعالی هماهنگی ترابری كشور با رياست مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و مشاركت اعضا برگزار و پس از بحث و بررسي پيرامون دستوركار، جمع‌بندي‌هاي زير حاصل گرديد:

۱- گزارش اقدامات شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي كشور و شركت شهر فرودگاهي امام خميني در زمينه ساماندهي فعاليت تاكسي‌هاي اينترنتي در فرودگاه‌ها ارائه گرديد.

۲- ارزيابي عملكرد پنج‌ساله شورايعالي هماهنگي ترابري كشور با دسته‌بندي وضعيت مصوبات شورا از منظر مصوبات انجام‌شده، مصوبات در دست انجام و مصوبات انجام نشده از سال ۱۳۹۲ تبيين و مهلت زماني براي اعلام نتايج و ماحصل اقدامات مصوبات در دست انجام و انجام نشده تعيين گرديد.

۳- روابط جاري در بخش حمل و نقل ايران و تركمنستان ، مسيرهاي موجود و جايگزين تردد ناوگان و تعاملات تجاري ميان دو كشور به همراه پيشنهادات بهبود روابط مطرح گرديد.

نظر شما