شناسهٔ خبر: 58019 - سرویس ریلی
نسخه قابل چاپ

یک مقام مسئول در معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی:

رویکرد توسعه مبتنی بر حمل‌و‌نقل همگانی تعامل سازنده میان حمل‌ونقل و شهرسازی/ تاکید راهنما بر پیاده‌سازی اصول تی‌اودی در شهرها و بازنگری طرح‌های توسعه عمران

مرضیه باریکانی سرپرست اداره کل ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل‌ونقل در وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه «رویکرد توسعه مبتنی بر حمل‌و‌نقل همگانی تعامل سازنده میان حمل‌ونقل و شهرسازی برقرار کرده است» گفت: همسویی این دو حوزه بر سر دغدغه واحد "خودرومحوری‌‌‌ و مشکل تردد انسان در شهر" در تصویب کلیات و چارچوب راهنمای TOD‌ متبلور شده است.

مرضیه باریکانی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی تعامل برقرار شده میان دو بخش حمل‌ونقل و شهرسازی به منظور تصویب کلیات و چارچوب راهنمای توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (TOD‌) در جلسه اخیر شورایعالی شهرسازی و معماری را مثال زدنی خواند و گفت: سرانجام پس از برگزاری نشست‌های متعدد کارشناسی و تخصصی، شاهد همگامی و همسویی دو حوزه برنامه‌ریزی‌شهری و حمل‌و‌نقل بر سر یک دغدغه واحد یعنی "خودرومحوری‌‌‌ و مشکل تردد انسان در شهر" هستیم که این همگامی در راهنمای ملی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی متبلور شده است.

سرپرست اداره کل ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل‌ونقل در وزارت راه و شهرسازی افزود: در جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری هفته گذشته، اعضا بر اینکه رویکرد TOD و راهنمای آن راهگشای مشکلات حمل‌و نقلی شهری و حومه‌ای (درون شهری و ارتباط شهرهای مرکزی با شهرهای اقماری) می‌باشد، ‌اتفاق نظر داشتند.

وی با توجه به تصویب کلیات و چارچوب راهنمای توسعه مبتنی بر حمل‌و‌نقل همگانی در شورایعالی شهرسازی و معماری اظهار داشت: پیرو برگزاری جلسات مستمر کمیته فنی بین متخصصان برنامه‌ریزی شهری و حمل‌ونقل، چارچوب راهنما شامل ۳ فصل، فصل اول کلیات (مقدمه و مبانی، اهداف، اصول، چشم‌انداز و مخاطبین راهنما)، فصل دوم نحوه ارتباط طرح‌های TOD با طرح‌های توسعه و عمران در سه سطح ناحیه، کریدور و ایستگاه و نحوه بازنگری طرح‌های توسعه عمران با سیاست مذکور و فصل سوم وظایف دستگاه‌ها و سازمان‌ها در راستای اجرای این سیاست، مقرر شد جزییات راهنما در چارچوب به تصویب رسیده مجدداً بررسی و به شورای عالی شهرسازی و معماری  جهت تصویب و ابلاغ به کل کشور ارائه گردد.

سرپرست اداره کل ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل‌ونقل با اشاره به جزئیات  فصل اول راهنما بیان داشت: مخاطبین این راهنما را مدیران تصمیم‌ساز و اجرایی، مشاوران تهیه طرح‌های توسعه و عمران و طرح‌های پیاده‌سازی اصول توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی در شهرها، ‌متخصصان و دانشگاهیان تشکیل می‌دهد، هدف از تهیه این راهنما دستیابی به تعریف مشخص و معین از TOD و جلوگیری از برداشت‌های نادرست از این رویکرد مهم می‌باشد.

این مقام مسئول در معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی افزود TOD صرفا منوط به توسعه اطراف یک ایستگاه حمل و نقل همگانی نمی‌شود بلکه رویکرد کلانی است که از سطح ناحیه و مجموعه‌شهری سرانجام به یک ایستگاه حمل‌ونقل همگانی در شهر منتهی می‌شود.

سرپرست اداره کل ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل‌ونقل تاکید کرد: راهنمای توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی دو رویکرد مهم را پیگیری و دنبال می‌کند: اول نحوه بازنگری طرح‌های توسعه و عمران مرتبط در سطوح ناحیه، کریدور و ایستگاه که طرح‌های توسعه و عمران ناحیه‌ای، مجموعه شهری، جامع و تفصیلی را شامل می‌شود را ارائه نموده و دوم ‌به راهنمایی طراحان طرح‌های پیاده‌سازی اصول توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی می‌‌پردازد.

باریکانی همچنین اشاره کرد در این راهنما وظایف دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، غیردولتی،  انجمن‌ها و تشکل‌های مردم نهاد در راستای اجرای این سیاست مشخص شده است.

باریکانی یادآور شد با توجه به معرفی چند شهر بعنوان کاندیدای اجرای TOD در سومین همایش TOD دی‌ماه سال گذشته، در نظر داریم شهرهای پیشرو در پیاده‌سازی اصول توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی را به شرط تایید در کمیته علمی، در همایش TOD سال ۹۷ ارائه نماییم. تاکنون دو شهر "قزوین" و "شهرجدید پرند" در حال بررسی توسط کمیته مذکور می‌باشد و قطعا سایر شهرهایی که امتیازات لازم را داشته باشند جهت رونمایی در همایش مذکور معرفی خواهند شد.

نظر شما