شناسهٔ خبر: 58637 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

نتايج سند آمايش مراكز لجستيك كشور/ پهنه‌ها و شهرستان‌ها

طرح خروجي نهايي طرح لجستيك، نقشه جامع مراكز لجستيك كشور است كه شامل «شهر لجستيك»، «دهكده لجستيك»، «پارك لجستيك عمومي»، «پارك لجستيك كشاورزي» و «مركز لجستيك مرزي» است.

در طرح آمايش مراكز لجستيك كه در شكل زير نمايش داده شده است، مجموعاً ۵۸ مركز لجستيك شامل چهار شهر لجستيك، ۱۴ دهكده لجستيك، ۱۲ پارك لجستيك عمومي، ۱۸ پارك لجستيك كشاورزي، و نهايتا ۱۰ مركز لجستيك مرزي مشخص شده است.

اسامي پهنه‌ها و شهرستان‌هاي مشخص شده در نقشه فوق، در شكل ۵ قابل مشاهده است:

نظر شما