شناسهٔ خبر: 58857 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

مدير پروژه نظارت برکيفيت خدمات فرودگاهی مطرح کرد؛

سه فرودگاه قطب گردشگری ايران در چند قدمی پيوستن به رنکينگ جهانی

بهمن باقری مدير پروژه نظارت برکيفيت خدمات فرودگاهی (ASQ) با بيان اينکه رتبه فرودگاه‎های مهرآباد و مشهد در رنکينگ جهانی آبرومندانه است، از پيوستن فرودگاه های اصفهان، شيراز و تبريز به رنکينگ جهانی در آينده نزديک خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شركت فرودگاهها و ناوبري هوايی ايران بهمن باقري با اعلام اين خبر عنوان كرد: در اين راستا پيش ارزيابي لازم براي سنجش قابليت فرودگاه اصفهان در پيوستن به رنكينگ جهاني انجام شده و از ابتداي فصل دوم سال ۲۰۱۹ (بهار ۱۳۹۸) اين فرودگاه وارد رنكينگ جهاني خواهد شد.

وي گفت: تا پايان سال جاري مقدمات لازم براي انجام پيش ارزيابي دو فرودگاه شيراز و تبريز را فراهم مي كنيم تا اين فرودگاه ها نيز در فصل هاي دوم  يا سوم سال ۲۰۱۹ وارد رنكينگ جهاني شوند.

مدیر پروژه ASQ فرودگاههاي كشور افزود: برنامه ريزي براي پيوستن اين سه فرودگاه قطب گردشگري به رنكينگ جهاني پيرو تاكيد وزير راه و شهرسازي و نيز مديرعامل شركت فردگاه ها  ناوبري هوايي ايران انجام شده است.

باقري همچنين گفت: تاكنون فرودگاه مشهد در پنج فصل و فرودگاه مهرآباد نيز در چهار فصل در رنكينگ جهاني با موفقيت حضور يافته اند.

وی با بيان اينكه اين برنامه جهاني از سال ۲۰۰۶ فعال شده و تاكنون داوطلبانه بوده است، گفت: آمار بالاي حضور فرودگاههاي يك كشور در ASQ به نوعي وجهه و اعتبار آن كشور است و در جذب مسافران بيشتر و انتقال فرهنگ آن جوامع نقش مهمي دارد.

باقري درباره وظايف و ماموريتهايي دفتر نظارت بر كيفيت خدمات فرودگاهي (ASQ) توضيح داد: اين دفتر به تدوين و استقرار نظام رتبهبندي فرودگاههاي كشور از نظر سطح ارائه خدمات مطابق استانداردهاي بينالمللي ميپردازد و ناظر رشد هماهنگ كيفيت خدمات فرودگاهي است كه به تهيه گزارش‎‎هاي دورهاي و ادواري از طريق استقرار نظام سنجش نظرات و انتظارات مسافران و شناسايي گلوگاههاي توسعه خدماترساني و انجام پيگيريهاي لازم در راستاي جلب رضايت مسافران ميپردازد.

نظر شما