شناسهٔ خبر: 59376 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران منتشر كرد:

بیانیه رسمی در خصوص تحریم‌های یکجانبه امریکا در حوزه هواپیمای غیرنظامی

سر در ساختمان سازمان هواپيمايی كشوری حمل و نقل هوایی، نقش قابل توجهی در نزدیک کردن مردم جهان به یکدیگر و توزیع مناسب منابع و فرصت‌ها در سرتاسر جهان و توسعه روحیه صلح و دوستی به جای مخاصمه و دشمنی بین ملت‌ها داشته است.

همكاری بین‌المللی آنچنان برای تداوم حمل و نقل منظم جهانی ضروری است كه شاهد كمترین نمونه‌های رقابت و مقابله سیاسی در این صنعت بوده‌ایم، هرچند كه متاسفانه، ایالات متحده امریكا در دهه‌های خیر، از پیشرفت علوم و صنعت مرتبط با هواپیمایی در آن كشور به عنوان ابزاری برای محدودسازی و مخاصمه به جای گسترش تعاملات جهانی استفاده كرده است.

نمایندگان ملت‌ها، در فضای پر از دشواری‌های بین‌المللی و عدم تفاهم كه منجر به جنگ جهانی دوم شده بود و با داشتن درك عمیق از این مسئله كه هر نوع محدودساختن ملت‌ها از داشتن ارتباطات منظم، ایمن و كارآمد، با روح حمل و نقل هوایی بین‌المللی در تناقض خواهد بود و آثار منفی آن دیر یا زود گریبانگیر همه كشورهای جهان و حتی كشورهای محدود كننده خواهد شد، پایه و اساس محكمی برای همكاریهای بین‌المللی در زمینه هواپیمایی كشوری در قالب كنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی كشوری ایجاد كردند و در مواد مختلفی از این پیمان، بر اهمیت جنبه‌های همكاری و پرهیز از استفاده منفی از صنعت هواپیمایی تاكید نمودند.

در مقدمه این كنوانسیون آمده است:

با در نظر گرفتن اینكه توسعه آتی هواپیمایی كشوری بین‌المللی می‌تواند در ایجاد و حفظ دوستی و درك مشترك بین ملت‌ها و مردم جهان به نحو شگرفی كمك كند و همچنین، سوء استفاده از آن می‌تواند به تهدیدی علیه امنیت عمومی منجر شود؛ و با توجه به اینكه پیشگیری از اختلاف و تقویت همكاری بین ملت‌ها و مردم كه صلح جهانی وابسته به آن است مطلوب و خواستنی است؛ بنابراین، كشورهای امضا كننده زیر بر سر اصول و ترتیبات خاصی تفاهم نموده‌اند تا بلكه هواپیمایی كشوری بین‌المللی به شیوه‌ای ایمن و منظم توسعه یابد و خدمات حمل و نقل هوایی بین‌المللی بر مبنای برابری فرصت‌ها ایجاد شود و به شیوه‌ای صحیح و اقتصادی به كار گرفته شود.

در ماده 4 پیمان در بخش سوء استفاده از هواپیمایی كشوری آمده است:

هر یک از کشورهای عضو پیمان موافقت می نماید که هواپیمایی کشوری را برای هیچ منظوری که با مقاصد این پیمان منافات داشته باشد به کار نبرد.

در ماده 44 پیمان در قسمت اهداف و منظور از تشكیل سازمان هواپیمایی كشوری بین‌المللی آمده است:

هدف و منظور این سازمان آنست که اصول و امور فنی هوانوردی بین المللی را توسعه داده و نسبت به پی ریزی و پیشرفت موضوع حمل و نقل بین المللی تقویت به عمل آورد تا:

الف) از توسعه منظم و ایمن هواپیمایی بین المللی کشوری در سراسر جهان اطمینان حاصل شود.

ب) فنون مربوط به طراحی و عملیات هواپیما به منظور امور صلح جویانه مورد تشویق و ترغیب قرار گیرد.

ج) ایجاد و توسعه مسیرهای هوایی، فرودگاهها و امكانات ناوبری هوایی برای هواپیمایی كشوری بین‌المللی مورد تشویق و ترغیب قرار گیرد.

د) احتیاجات مردم در جهان به حمل و نقل هوایی ایمن، منظم، كارآمد و اقتصادی برآورده شود.

ه) از رقابت های بی جهت که موجب زیان و تضعیف امور اقتصادی است جلوگیری به عمل آید.

و) حقوق کشورهای عضو پیمان کاملاً محترم شمرده شود و هر یک از کشورهای عضو پیمان فرصتی عادلانه برای به کار انداختن شرکت های هوایی بین المللی داشته باشند.

ز) تبعیض بین کشورهای عضو پیمان از بین برود.

ح) تامین بی خطری پرواز در امور هوانوردی بین المللی توسعه و تعمیم یابد.

د) بطور کلی در توسعه و تکامل کلیه جوانب و جهات امور هوایی بین المللی کشوری ترقی و پیشرفت حاصل گردد.

با توجه به متن و روح حاكم بر موارد فوق و از آنجا كه هر نوع محدودساختن كشورهای عضو پیمان بر سر دسترسی عادلانه به محصولات، مقاصد و بازارها در تناقض با اهداف اولیه و بنیادین پیمان شیكاگو مبنی بر ایجاد فرصت حمل و نقل هوایی ایمن، منظم، كارآمد و اقتصادی قرار دارد، به ایجاد و حفظ دوستی و درك مشترك بین ملت‌ها و مردم جهان به نحوی شگرف خدشه وارد می‌سازد و سوء استفاده از صنعت هواپیمایی برای اهدافی به غیر از مفاد پیمان می‌تواند به تهدیدی علیه امنیت عمومی منجر شود.  و با هدف اصلاح رویه‌ای كه در سال‌های اخیر باعث شده است تا داشتن صنعت طراحی و ساخت هواپیما و تجهیزات ضروری برای حمل و نقل هوایی بین‌المللی تبدیل به عاملی برای اثرگذاری در حوزه‌هایی غیر از هواپیمایی كشور شود و توسعه برابر و كارآمد حمل و نقل هوایی جهانی را با چالش مواجه كند، سازمان هواپیمایی كشوری جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام رسمی این موضوع كه محدودیت‌های اعمال شده از طرف ایالات متحده امریكا در حوزه هواپیمایی كشوری جمهوری اسلامی ایران در تناقض آشكار با روح و مفاد كنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی كشوری بوده، اهداف عالیه این صنعت را به شكلی جهانی با چالش مواجه می‌سازد، دسترسی مردم و ملت‌های جهان را به حمل و نقل هوایی ایمن، اقتصادی، كارآمد و قابل اطمینان خدشه دار می‌سازد و آثاری جدی و فوری بر حقوق كشورهای متعاهد كنوانسیون شیكاگو دارد؛ از تمامی سازمان‌های هواپیمایی كشوری متعاهد كنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی كشوری می‌خواهد تا ضمن به رسمیت نشناختن تحریم‌های اعلام شده ایالات متحده در زمینه هوانوردی غیر نظامی ایران:

 تمامی مساعی خود را برای توسعه همكاری‌های بین‌المللی هواپیمایی با سایر كشورها و به خصوص جمهوری اسلامی ایران به عنوان یك عضو متعهد این پیمان به خرج داده و با اعمال هر نوع محدودیت بر سر راه شركت‌های ایرانی در حوزه حمل و نقل هوایی برخورد قاطع انجام دهند و مراتب مخالفت خود را با اقدامات یكجانبه و مغایر با اهداف پیمان از طرف كشورهای نقض كننده آن به طرق مقتضی و موثر ابراز دارند تا از انحراف اهداف شكل‌گیری صنعت هواپیمایی جهانی جلوگیری شود.

از تمامی شركت‌های سازنده محصولات و قطعات هوانوردی در حوزه نظارتی خود بخواهند تا نسبت به اجرای قراردادها و تفاهمات منعقد شده با شركت‌های ایرانی متعهد بوده و به پشتیبانی از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایی كه توسط شركتهای ایرانی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد متعهد باشند و مسئولیت آنها را در خصوص ایمنی و استمرار عملیات این تجهیزات یادآوری نماید.

از طریق شركت موثر در جریان‌های تصمیم گیری در مجامع جهانی هوانوردی، به خصوص سازمان جهانی هواپیمایی كشوری، نسبت به وضع مقررات و تدوین راهكارهای برخورد با اقدامات محدودساز یكجانبه كه در تناقض با اهداف هواپیمایی كشوری جهانی است اقدام نموده و انتخاب نمایندگان كشورهای محدود كننده را در ساختارهای تصمیم‌ساز جهانی متوقف سازند.

سازمان هواپیمایی كشوری جمهوری اسلامی ایران از شورای ایكائو درخواست دارد تا:

ضمن یادآوری اهداف و ارزش‌های شكل‌گیری هواپیمایی كشوری بین‌المللی، به خصوص مفاد مقدمه، ماده 4 و ماده 44، بر حق تمامی ملت‌ها و مردم جهان در خصوص دسترسی به حمل و نقل هوایی ایمن، منظم، كارآمد و اقتصادی تاكید نموده، هر نوع ایجاد محدودیت بر سر دسترسی ملت‌ها و مردم به حمل و نقل هوایی را دارای پیامدهایی فوری و جبران ناپذیر تلقی ‌نماید و ازكشورهای عضو بخواهد تا به مفاد این پیمان و گسترش حمل و نقل هوایی بین‌المللی با هدف ارتقاء مودت و درك مشترك بین مردم جهان پایبند باشند.

نظر شما