شناسهٔ خبر: 60968 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی انجام شد؛

دفاع آخوندی از عملکرد ۶۲ ماهه وزارتخانه/انتقاد از انفعال در برابر جریان ضد رسانه

عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در مراسم تودیع خود ضمن ارایه گزارش ۶۲ ماه وزارتخانه به انتقاد از تخریب‌های صورت گرفته توسط جریان ضد رسانه در زمان تصدی پست وزارتخانه پرداخت و گفت: به عنوان عضوی از دولت از عدم کفایت آنچه در جریان بود ناخشنود بودم. لذا، تصمیم به کناره‌گیری از آن گرفتم. امیدوارم که شاهد اتفاق‌های بهتری در آینده باشیم.

عباس آخوندی در مراسم تودیع و معارفه وزرای راه و شهرسازی گفت: در این مراسم رسمی و تشریفاتیِ معارفه و تودیع هیچ قصد صحبت طولانی و یا ارائه گزارش از پنج سال گذشته ندارم. آنچه انجام شد و ثمر داد محصول زحمات تمام همکاران در سراسر ایران بود. بنابراین، اگر افتخاری وجود دارد متعلق به آنان است.

وی ادامه داد: راهبری وزارتخانه بر عهده من بوده است و مسئولیت اقدام‌های صورت گرفته را می‌پذیرم. امید که شما گواهی نیک دهید تا بتوانم در پیشگاه خدای تعالی، ملت شریف ایران و شما همکاران گرامی از این بابت که بهترین سعی خودم را انجام دادم روسفید باشم. البته همه آنچه انجام شد قابل نقد هستند و با کاستی روبرو می‌باشند.

وی با بیان اینکه در این جلسه به دو موضوع به طور کوتاه خواهم پرداخت،گفت: یکی نگاهم به دغدغه‌ی حکمرانی در ایران و دیگری توضیح در باره چند ابهام که در رسانه و ضدِّرسانه به ویژه پس از ترک وزارتخانه مطرح شد می‌باشد. در مورد اول، نکته ی کانونی توجه من به رابطه ی حکمرانی و مساله ی ایران است. درک من این است که مشخصا پس از وقایع مرداد 32 همچنان مفهوم ایران در ایران غریب است و هنوز مساله ی ایران به عنوان یک موضوع در کانون سیاست و عمل در نهاد حکمرانی قرار نگرفته است.

آخوندی ادامه داد: منظور من از ایران، یک تمدن و حوزه ی تمدنی، یک نظام معرفتی که در تجربه تاریخی یک ملت متکثر در یک حوزه ی سرزمینی گسترده قوام یافته، یک فرهنگ فرادولت-ملت، یک تاریخ به هم پیوسته که در تحول روزگار دچار گسست غیر قابل جبران نشده، یک ملت که نماد وحدت در کثرت و کثرت در وحدت است، یک سرزمین فراخ که پل فیروزه ی جهان است، یک هویت مبتنی بر ایمان به غیب و خِردِ حققتبین و واقعنگر که بر موانعِ زیستی و حوادث ساختهی بشر غلبه میکند و راهِ چاره می یابد و یک شبکه ی فرهنگی، دانشی، اجتماعی، تجاری ملی، تمدنی و فراملی است.

وزیر سابق راه و شهرسازی تصریح کرد: ایران عزیر در روزگار معاصر و در رویارویی با جریان تجدد با دو چالش و عارضه ی بنیادین کاستی در زیست پذیری و حرکت روبرو شده است. منظور از زیست پذیری و حرکت بهره برداری درست و سالم از منابع زیستی مادی و معنوی بدون تخریب و یا آلوده سازی ولی همراه با پالایش و فرآوریِ آنها و سودبردن از دانش و فناوری های جهان مدرن از رهگذر توسعه ی شبکه های حرکتی مادی و اجتماعی است. شبکه ها دامنه ی گسترده ای از شبکه های زیرساختی و یا مجازی در زندگی روزانه مردمان را شامل می‌شوند. برای غلبه بر این دو عارضه، نیاز به توجه به جنبه‌های عینی رشد و توسعه از طریق اجرای پروژه های زیرساختی حمل ونقلی، لجستیکی، شهری و جز آن داریم.

وی خاطرنشان کرد: بی توجهی به جنبه های ذهنی و معنوی و تکیه صرف بر تکنیک که روح مادی گرایانه زمان‌هاست و شوربختانه صورتِ مارکسیستیِ آن به نام دین تبلیغ می شود راهزن است. تمام تلاش من در این دوره در این وزارتخانه ی پروژه محور این بود که مفهوم انسان محوری؛ آن هم انسانِ ایرانیِ مؤمنِ به غیب و متمدنِ عضوِ سازمانِ مدنی بر مبنای پذیرش حقوق اساسی شهروندی و حاکمیت قانون را برکشم. از این رو برای من توجه حکمرانی به جنبه های ذهنی چون حسِ تعلق هویتی به فرهنگ و تمدنِ ایران شهری، عمل بر اساس نظام معرفتی انباشته شده در تاریخ این سرزمین تحت عنوان حکمت ایرانی، ایجاد همبستگی اجتماعی و حضور فعال و سرافرازانه در شبکه های اجتماعی، تجاری، فرهنگی و سیاسی در گستره حوزه ی تمدنی ایران، منطقه و جهان، حفظ وحدت ملی و یکپارچگی سرزمینی با اتکا بر قدرت نرم بسیار مهم بود و هست.

آخوندی گفت: توسعه از این دیدگاه به مفهوم اجرای پروژه‌های بزرگ، متعدد ولی بی حاصل که دریاچه ها و تالاب‌ها را بخشکاند و در نتیجه ی گرد و غبار و آلودگیِ هوا نفسها را تنگ کند و انسان‌ها را کالاهایی بپندارد که برای اسکان نیاز به جعبه‌هایی برای استقرار و نگهداری هستند نیست. بلکه توسعه به مفهوم ادراک عدالت، امکان دسترسی آزادانه و برابر به فرصتها، حاکمیت قانون، حسِّ وجود سلامت و نبود فساد، امکان رقابت منصفانه برای کسب منفعت شخصی از سوی شهروندان و ایجاد ثروت عمومی برای یک ملت، حوزه تمدنی و حتی جهان است.

وی گفت: به عنوان عضوی از دولت از عدم کفایت آنچه در جریان بود ناخشنود بودم. لذا، تصمیم به کناره‌گیری از آن گرفتم. امیدوارم که شاهد اتفاق‌های بهتری در آینده باشیم.

آخوندی گفت: درباره ابهامی که در پایانِ کار با تبلیغ بسیار گسترده ی ضدِّرسانه بر فعالیت‌های وزارتخانه سایه افکند نیز چند جمله‌ای بگویم. حضرات چنان تبلیغ کردند که گویی در پایان 62 ماه کار، وزارت راه وشهرسازی فاقد هرگونه دستاوردی است و تمام مدیران در این مدت به مرخصی و خوشگذرانی رفته بوده‌اند.

وی ادامه داد: آقای مهندس امینی گزارشی آماری از اقدام‌های صورت‌گرفته تهیه کرده‌اند که تحویل آقای اسلامی می‌دهم و البته انتشار عمومی خواهم داد. شخصا به جهت تعهدی که به مردم دارم، گزارشی تحلیلی از رویکردهای بنیادین در این دوره تهیه خواهم کرد و به ملت عزیر ایران گزارش خواهم داد. همچنانکه مقدمه آن را انتشار داده‌ام.

آخوندی اظهار داشت: بخش مسکن بخشی است که دچار بزرگترین عدم تعادلها در دوره ی پیش از تصدی اینجانب شده بود.نشانه ی این عدم تعادل را در 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی در آمارگیری سال 1395 ، 2.2 میلیون خانه ی دوم تفریحی، 19 میلیون بدمسکن شهری و قطبی شدن شدید شهرها به بالاشهر و پایین شهر، اختلاف طبقاتی و تفاوت قیمت بیش از ده برابری بین مناطق بالادست و پایین دست شهر اشاره کرد. بازار مسکن علیرغم تمام سادگی فناوری آن و پراکنده و تقسیم شده بودن سرمایه گذاری در آن برای اولین بار در تاریخ ایران با اجرای طرح مسکن مهر به طور مستقیم به صورتِ بسیار گسترده ای از سوی دولت مورد مداخله قرار گرفته بود.

وی ادامه داد: شوربختانه که این مداخله تبدیل به فضیلت شده بود و هنوز ضدِّرسانه آن را با تامینِ مالی از سوی دولت تبلیغ می کند. هزینه این مداخله برابر با افزایش یک چهارم به کل پایه پولی کشور و رشد بسیار بالای تورم بود.

آخوندی افزود: سایه ی سنگین سوداگری ساختمانی در کنار شهرفروشی در شهرها و همچنین ضعف تجهیز منابع مالی برای ساخت و خرید، دسترسی مردم به مسکن مصرفی شخصی به ویژه برای خانه اولی‌ها را با مشکل جدی مواجه ساخته بود.

وی ادامه داد: برای ساماندهی کلی این بازار و خارجسازی سوداگری تا حد ممکن از آن به چند دسته سیاست روی آوردیم. که از جمله آنها توقف توسعه طرح مسکن مهر و تکمیل واحدهای تعهد شده با حدِّاقلِ توسل به منابع عمومی و ادامه برداشت از منابع بانک مرکزی، اتکا به سیاست پسانداز و سایر روشهای تامین مالی مسکن و فعالسازی انواع ابزارهای مالی و پولی، هم به منظور تجهیز کلان منابع مالی بخش مسکن و هم به منظور کمک به برنامه ریزی اقتصاد خانوار، همچون انتشار اوراق رهنی و تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری زمین و ساختمان که هر دو به روش محدود اجرا شدند، افزایش قدرت خرید متقاضیانِ مسکن به ویژه خانه‌اولی‌ها و باز بویژه در بافتهای ناکارآمد شهری شامل بافت‌های فرسوده و اسکانِ غیرِرسمی، تبدیل بانک مسکن به یک بانک توسعه‌ای به منظور مداخله مؤثر مالی بانک در بازار به منظور جبران دورههای رکود و رونق سوداگرانه و تورمِ بخشی، اتخاذ سیاست انضباط شهری از طریق جلوگیری از شهرفروشی در حدی که قانون اجازه می‌داد. 

وی ادامه داد: اجرای سیاست بازآفرینی شهری محلهمحور به منظور ارتقای کیفیت مسکن 19 میلیون نفر بدمسکن شهری بر مبنای مشارکت حداکثری ساکنان، امکان تداوم سکونت‌شان در همان محل و به بیرون و حاشیه پرتاب نکردن آنان، اتخاذ سیاست توسعه‌ی نسل سوم شهرهای جدید مبتنی بر عدم توسعه‌ی شهرهای خوابگاهی و توجه همزمان به محل اشتغال و مسکن ساکنان، شهرسازی ریلپایه و متکی بر حمل‌ و نقلِ عمومی به منظور ارتقای کیفیت زندگی در درونِ کلانشهرها و امکان استفاده بهینه از طرفیت زندگی در حومه با کیفیت برتر، تبعیض مثبت به نفع شهرهای میانی و کوچک در برابر شهرهای بزرگ به منظور تامین عدالت جغرافیایی، کاهش شدّتِ تمرکز و بهبود نحوه‌ی توزیع جمعیت در سرزمین، ادامه سیاست بهسازی مسکن روستایی و اجرای سیاست مسکن اجتماعی توسط سازمانهای مسؤول در حوزه‌ی رفاه اجتماعی چون سازمان بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی، کمیته‌ی امداد امام(ره)همچنین حمایت از نهادها و مؤسسههای خیریه چون بنیاد مسکن بدون مداخله اجرایی دولت در ساختوساز و صرفا بر اساس پشتیبانی دولت از آنها در قالب تامین زمین در جایی که زمین دولتی وجود داشته باشد. همچنین، وضع مقررات و یا ارائهی کمکهای مالی به نهادهای حمایتی. همه‌ی این سیاست‌ها با تکیه بر معیارهای ایرانشهری و توجه به جنبه‌های فرهنگی، مشارکت اجتماعی، معماری و ارتقای کیفیت زیستِ شهری طراحی و پی گرفته می‌شد که به منظور به درازا نکشیدن بحث از ذکر جزئیات آنها خودداری میکنم.

آخوندی تصریح کرد: برای اجرای این سیاست‌ها اولین پیشنهادی که عرضه کردم این بود که اکنون که اعتبارات مسکن مهر اثرهای تخریبی تورمی خود را بر اقتصاد کلان گذاشته‌است، دولت موافقت کند تا کل این اعتبار به بدهی دولت منظور شود و معادل آن به عنوان افزایش سرمایه‌ی بانک مسکن درآید. تا همزمان بانک مسکن تبدیل به یک توسعه‌ای شود و بتواند برای جبران چرخه‌ی رکود و تورم با توجه به این افزایش سرمایه تجهیز مالی جدی و مداخله مؤثر کند و هم با توجه به تنگنای بانکی که قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها با چالش جدی مواجه شده و سهم تسهیلات غیر جاری در تمام بانکها افزایش یافته، به کمک نظام بانکی بشتابد.

وی ادامه داد: در شرایط تنگنای بانکی، وجود یک بانک سالم و بزرگ برای اصلاح و بازسازی ساختاری بانک‌ها و اجرای طرح جامع حل وفصل بانک‌های مواجه با کسری ضروری است. همان زمان استدلال کردم که با توجه به تورم موجود در نهایت، عدم اجرای این پیشنهاد صرفا موجب اتلاف این منابع میشود و در عمل ارزش اقساط بازگشتی نسبت به قدر تِ خریدِ اولیه‌ی آن بسیار ناچیز خواهد بود. بنابراین در پایان، بازنده اصلی خزانه خواهد بود.

وزیر سابق راه و شهرسازی با بیان اینکه شوربختانه، درکِ درستی درباره این موضوع در ستاد اقتصادی دولت نبود و با پاسخ شگفتی روبرو شدم که توافق با این پیشنهاد منجر به بدآموزی می‌شود، یادآور شد:  اما، من هیچگاه نفهمیدم بدآموزی چه کسی!. 

وی افزود: 56 درصد ساخت مسکن مهر، 50 درصدتاسیسات زیربنایی و بیش از 80 درصد تاسیسات روبنایی پروژه‌های آن را علیرغم کم توجهی دولت با پیگیری و سماجت تمام به پایان رساندم. حجم کار انجام شده در این دولت بیش از یک و نیم برابر کار انجام شده در دولت پیشین است. بیش از 1.04 میلیون خانه در این مدت به اتمام رسید، من می‌توانستم دستِکم هر هفته یک پروژه را افتتاح کنم و یکی از محبوبترین وزیران در اذهان عمومی باشم. اما چون نمی‌خواستم پروژه‌ای که بنیان آن را نادرست می‌دانستم ترویج کنم و در عین حال خود را متعهد به شهروندان و خریداران مسکن مهر می‌دانستم، ضمن وقت گذاشتن زیاد و پیگیری کردن کار، بخش اعظم کار در قلمرو وزارتخانه بود را به اتمام رساندم ولی یک مورد را هم افتتاح نکردم. ضدِّرسانه از این موقعیت حداکثر سوءاستفاده را کرد و از من چهره‌ی ضد خریداران مسکن مهر در اذهان ترسیم کرد و هر روز دروغی را در کانال‌های خود انتشار داد و موضوع را سؤال حداقل دو استیضاح کرد. اما من هنوز فکر می‌کنم از حیث حرفه‌ای کار درستی کردم که هم تعهدم را به مردم انجام دادم و هم یک سیاست سراسر اشتباه را تبلیغ نکردم.

آخوندی خاطرنشان کرد: مطمئنم در تاریخ روزی از این اقدام تقدیر خواهد شد. در مورد سایر پیشنهادهای بخش مسکن، جناب جهانگیری نیک می‌دانند که دولت تقریبا در مورد هیچ‌یک اتخاذ تصمیم نکرد. تا جایی که ایشان در چندین مورد به ستاد اقتصاد کلان نوشتند که شما با همه پیشنهادها مخالفت می‌کنید لیکن، حتی یک پیشنهاد هم نمی‌دهید و بخش را بدون تصمیم رها کرده‌اید.

وی بیان کرد: به هر روی، برخی از سیاست‌های پیشنهادی را با هر زور و ضربی که بود و هرچند با تاخیر از مجاری پولی و مالی عبور دادم و اجرا کردم. همچون اجرای سیاست پس‌انداز و افزایش قدرت 8برابری سقف تسهیلات بخش مسکن. کاهش نرخ تسهیلات نه با اتکا به بودجه‌ی عمومی بلکه با اتکا به کاهش قیمت تمام شده‌ی پول برای صندوق پس‌انداز مسکن و تامین کسری آن از طریق استمهال بازگشت بخشی از اقساط دریافتی مسکن مهر از سوی بانک مسکن به بانک مرکزی و از این دست اقدامها.

وزیر سابق راه و شهرسازی اظهار داشت: در ادامه موفق شدیم بخش اعظم سیاست‌های حوزه مسکن را در خلال برنامه‌ی ششم به تصویب دولت و مجلس برسانیم. بافت‌های ناکارآمد را به تعداد 2700 محله شناسایی کردیم و شروع بازآفرینی سالانه 270 محله را در برنامه جای دادیم. برای اجرای این برنامه اعتبارهایی را در برنامه منظور کردیم. همچنین برای اجرای آن ستاد بازآفرینی شهری را در سه سطح ملی، استانی و شهری با تصویب دولت سازمان دادیم. برنامه جامع اقدام مشترک بازآفرینی هر محله را با کمک ستادهای بازآفرینی شهری هر شهر و با مشارکت مردم و تمام مقام‌های مسؤول شهری تهیه کردیم. این موضوع در تاریخ برنامه‌ریزی ایران بسیار نادر بود که موضوعی به اجماع تمام مقام‌های محلی برسد و در هر سه سطح ملی، استانی و محلی بهصورت هماهنگ فهم و اجرا شود.

وی اضافه کرد: همچنین، با تغییر اساسنامه شرکت عمران شهری، آن را به شرکت بازآفرینی شهری تبدیل کردیم. هر چند سهم بودجه سالانه این برنامه در بودجه‌های سالهای 96 و 97 آنطور که مقرربود منطور نشد. اما همگرایی و هم‌افزایی تمام دستگاه‌های اجرایی و اهرم کردن همین بودجه‌ی کمی که داشتیم موفقیت‌های بسیاری در استان‌ها به وجود آورد.

آخوندی تصریح کرد: به هر روی تمام شاخص‌ها در پایان سال 1396 نشان از خروج از وضعیت رکودی و ثبات در بخش داشتند تا آنکه شاخص‌های اقتصاد کلان در سال 1397 دچار تغییرات ناگهانی شد. البته تدبیر آنها خارج از کنترل مدیریت بخش است.

وی یادآور شد: دلخوش بودیم تا به ناگاه با ایده‌ جدیدی با عبارت "بکوبیم و بسازیم" روبرو شدیم. هنوز نحوه‌ی پیدایش این ایده برای من روشن نیست. هر چه توضیح دادیم که این ایده غیر اجرایی است. چند نمونه بسیار محدود در ایران دارد مانند طرح توسعه اطراف حرم امام رضا (ع) و طرح نواب که هر دو علیرغم هزینه‌های گزاف شکست خورده‌اند. تمام تجربه‌ی سایر کشورها برخلاف این ایده است. اساسا ایده‌ی بازآفرینی شهری در تجربه‌ی بین‌المللی به دلیل شکست ایده‌ی بکوبیم و بسازیم به میان آمد. مگر می‌توان املاک و خانه‌های تحت تصرف مردم هرچند با کیفیت بسیار نازل را کوبید و ساخت؟ اما، توضیح‌های من مؤثر نیفتاد.

آخوندی ادامه داد: برای خروج از بن بست، درخواست کردم کارگروه ویژه بازآفرینی شهری با ریاست معاون اقتصادی رییس جمهور و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، روسای سازمان برنامه و بانک مرکزی و سایر مشاوران مرتبط رییس جمهور این موضوع را بدون حضور من هماهنگ کند. البته مقرر شد معاون من به عنوان دبیر این کارگروه در جلسه حضور فعال داشته باشد و بی دریغ تمام امکان وزارتخانه را در اختیار اجرای این طرح قرار دهد تا شاید این تعارض مدیریت شود.

وی توضیح داد: پُر واضح بود که این ایده با شکست رو به رو می‌شود. اینک پس از گذشت 25 جلسه و پیگیری مستمر در بالاترین سطوح کل زمین تملک‌ شده از محلِ اراضی متعلق به سازمان‌های 36 متر مربع است. البته، خوشبختانه این کارگروه، ادامه طرح پیشین را متوقف نکرده و آن بخش در حالِ اجرا و حمایت است. به هر روی، هرچند طرح بر اساس آنچه طراحی کرده بودیم در حال اجراست و امیدهای زیادی را برای ارتقای کیفیت زندگی کم درآمدترین اقشار جامعه‌ی شهری به وجود آورده است، اما،تعارض ما مدیریت نشد و یکی از دلیل‌هایی که من تصمیم به کناره‌گیری از دولت گرفتم همین موضوع بود.

وزیر سابق راه و شهرسازی درباره مسکن اجتماعی هم گفت: حضرات هر روز تبلیغ می‌کنند این دولت حتی یک خانه هم نساخته است. البته که این افتخار این دولت است که حتی به ارزش یک خانه هم پول مردم را هدر نداده است. از ابتدا قرار نبود که دولت خانه بسازد. حتی در پیام مرحوم امام(ره) به هنگام تاسیس حساب صد هم ساخت خانه توسط دولت پیشبینی نشدهبود. در مورد مسکن اجتماعی هم مقرر بود از سوی نهادهای حمایتی اقدام شود و نه دولت. باز علیرغم آنکه هیچگاه اعتبار مسکن اجتماعی علیرغم پیش‌بینی در برنامه ششم در هیچ یک از بودجه‌های سالانه پیش‌بینی نشده است، بر اساس حمایتی که وزارتخانه از طریق تخصیص زمین و یا واگذاری بخشی از خانه‌های مسکن مهر فاقد مشتری به نهادهای حمایتی توانسته بیش از یکصدو بیست هزار واحد مسکن اجتماعی را به اتمام برساند. لیکن، چون کار توسط نهادهای مختلف انجام می‌شود، عنوان طرح در هر یک از سازمان‌ها متفاوت است درباره آن اطلاع رسانی لازم صورت نگرفت.

وی ادامه داد: راهبری وزراتخانه‌ی بسیار بزرگ و حساسی چون وزارت راه و شهرسازی برای من هم سهل و هم طاقت فرسا بود. سهل بود از آن جهت که این وزارتخانه بسیار تخصصی است و دارای بدنه‌ی کارشناسی ارزشمند و مدیران لایق و سالمی است. بنابراین، با تکیه بر صلاحیت آنان، با راهبری درست و ایجاد فضای کار و خلاقیت امکان دریافت نتیجه کاملا ممکن است. نمونه‌ی آن پروژه‌های بزرگ مقیاسی است که در تمام حوزه‌ها در این مدت به نتیجه رسید.

آخوندی در رابطه با ساخت ترمینال سلام تصریح کرد: ساخت ترمینال سلام تقریبا برابر با ترمینال موجود فروگاه امام خمینی و با بیش از 700 میلیارد تومان بدون دریافت یک ریال از بودجه عمومی که بیگمان نگین فرودگاه‌های ایران از حیث توجه به اصالت‌های فرهنگی و مدرن بودن تاسیسات آن خواهد بود و آقای رییس‌جمهور در کمتر از یکماه آتی می‌توانند آن را افتتاح کنند.

 

وی افزود: همچنین نوسازی زیرساخت‌های ناوبری هوایی کشور اعم از سیستم راداری، بازآرایی شبکه‌ای، راه‌های هوایی و ثبت آنها در شبکه راه‌های هوایی جهان و مدیریت فضای کشور به نحوی که مخاطرات تصادم‌های‌ هوایی به حداقل کاهش یافته و بسیاری از مسیرها کوتاه گشته‌است. ورود ناوگان هوایی نو پس از مدت‌ها به کشور، بازنگری در نحوه تاسیس و مدیریت شرکت‌های هواپیمایی و تصویب آیین‌نامه حقوق مسافر، افزایش مستمر سالانه 5.6 % مسافر خارجی و 10 % مسافر داخلی نتیاج دیگری است که می‌توان به آنها اشاره نمود.

وزیر سابق راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: در حوزه ریل پنج مرکز استان در این دولت با اجرای 1200 کیلومتر ریل به شبکه ریلی کشور وصل شد. 1510 کیلومتر شبکه ریلی فرسوده ایران بازسازی بنیادین شد  و 1385 کیلومتر خط دوم و سوم؛ 843 کیلومتر خطوط دوم و سوم معادل و 542 کیلومتر خطوط حومه‌ای معادل احداثی، دارای بیش از 80 % پیشرفت کار هستند.

آخوندی با اشاره به رشد تناژ حمل بار ریلی کشور اظهار داشت: رشد تناژ بار حمل شده توسط صنعت ریلی ایران برای اولین بار از 7 / 32 میلیون تن و 9 / 7 درصد در سال 1392 به 47 میلیون تن و 4 / 10 درصد رسید. همین رشد را در تُن‌کیلومتر بار حمل شده از 22 میلیارد تُن‌کیلومتر در سال 92 به بیش از 30 میلیارد تُن‌کیلومتر در سال 96 داریم. پروژه‌های بزرگی چون راه‌آهن چابهار-زاهدان فعال گشت و سه قرارداد بزرگ تامین مالی راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان، برقی کردن تهران-مشهد و برقی کردن گرمسار-اینچه برون جمعا به مقدار  56 میلیارد یوآن و 1.2 میلیارد یورو از مرحله تفاهمنامه به قرارداد قطعی و خط اعتباری گشایش شده منتهی شد.

وی افزود: در همین تراک‌بندی 2463 کیلومتر خط آهن، تجهیز شبکه به ATC شامل 222 ایستگاه و 399 دستگاه ناقله، راهاندازی CTC محور جنوب انجام شد. همچنین 3102 واگن باری، 417 واگن مسافری و 50 دستگاه لکوموتیو به ناوگان ریلی ایران اضافه شد. ما موفق شدیم که سه میلیارد یورو از روسیه بدون تضمین دولت و صرفا با تضمین شرکت راه آهن برای فعالان بخش خصوصی حوزهی حمل ون قل ریلی اعتبار بگیریم.

وزیر سابق راه و شهرسازی در خصوص تامین مالی شرکت‌های خصوصی ریلی اذعان داشت: اولین صکوک تامین مالی یک شرکت خصوصی ریلی با تضمین راه آهن عملیاتی شد. در راهِ مدرنسازی و افزایش بهره‌وری راه‌آهن با استفاده از خدمات یک شرکت مشاور بین‌المللی ساختار صنعت ریلی را مورد بازبینی کامل قرار دادیم و نظام رگولاتوری این صنعت را برای فعال شدن بخش خصوصی تنظیم کردم.

وی با اشاره به احداث جاده‌ها تشریح کرد: در بحث جاده‌ا‌ی علیرغم خشکی منابع مالی، 7500 کیومتر احداث و 15800 بهسازی و روکش راه روستایی صورت گرفته‌ است. اجرای 1400 کیومتر راه اصلی، 2400 کیلومتر بزرگراه، و 329 کیلومتر آزادراه گزارش کار تمام شده این دوره است. همچنین 2500 کیومتر راهِ اصلی و بزرگراه با پیشرفت بالای 80 % در دست اقدام داریم که با تخصیص اعتبار اندکی ظرف یکسال آتی قابل اتمام هستند. درآخرین پیشنهادی که به سازمان برنامه دادیم درخواستمان تامین 2600 میلیارد تومان اعتبار برای اتمام 3000 کیلومتر مجموع راه اصلی و بزرگراه، هزارکیلومتر خط آهن بود.

آخوندی در مورد جلب سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی افزود: جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه حمل و نقل در این دوره به اذعان همگان کم نظیر است. طول آزادراه‌هایی که توافق مشارکت آنها به تصویب هیات وزیران رسیده برابر با 985 کیلومتر آزادراه،200 کیلومتر ریل و 2 ترمینال فرودگاهی به ارزش 12734 میلیارد تومان است. همچنین طول راه‌هایی که برای احداث با بخش خصوصی در مورد آنها تفاهم‌نامه انعقاد یافته برابر با 852 کیلومتر آزادراه، 1770 کیلومتر ریل با ارزش 43000 میلیارد تومان است. افزون بر این‌ها با بخش خصوصی برای احداث 1178 کیلومتر آزادراه ، 1فرودگاه و فازهای 1 و 2 و 3 بندر شهید رجایی به ارزش 10000 میلیارد تومان و 900 میلیون دلار قرارداد منعقد شده است.

وی افزود: آزادراه‌های بزرگی که در این دوره فعال و افتتاح شده‌اند و یا آنکه دارای کارگاهه‌ای فعالی هستند، بسیارند. فقط به چند نمونه اشاره می‌کنم: آزادراه غربِ اصفهان به طول 60 کیلومتر، آزادراه شرق اصفهان به طول 90 کیلومتر، آزادراه اصفهان-شیراز به طول 250 کیلومتر، آزاد راه قم-گرمسار به طول 154 کیلومتر، آزادراه ساوه-همدان به طول 90 کیلومتر، آزادراه گرمسار-سمنان به طول 60 کیلومتر، آزادراه کمربندی جنوب غربی تهران آبیک-چرمشهر به طول 156 کیلومتر، آزاد راه شمال پس از 17 سال تعلیق فعال گشت و در سال جاری توسط رییس جمهور افتتاح خواهد شد. در همین قطعه اول این آزادراه معادل 40 % کل راه‌های ایران تونل اجرا گشته‌است. آن هم طویل‌ترین تونله‌ای تاریخ مهندسی ایران.

وزیر سابق را و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: شایسته است به این ارقام نیز توجه فرمایید. انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آزادراهی کرمان–بندرعباس به ارزش 4100 میلیارد تومان، تبریز– مرند به ارزش 936 میلیارد تومان، مشهد– چناران– قوچان به ارزش 420 میلیارد تومان، لامرد-پارسیان به ارزش 360 میلیارد تومان، کنارگذر شرقی سیرجان به ارزش 200میلیارد تومان، اردکان– مهریز به ارزش 800 میلیارد تومان، کنارگذر شمالی اراک به ارزش 300 میلیارد تومان، قطعه 6 تبریز–ارومیه به ارزش 300 میلیارد تومان، قطعه‌های 1 و 2 کنارگذر شرقی اصفهان به ارزش 400 میلیارد تومان، تبریز–سهند به ارزش 180 میلیارد تومان، بیستون–کرمانشاه–حمیل و قزانچی–کرمانشاه به ارزش 750 میلیارد تومان و کنارگذر جنوبی تهران به ارزش 2583 میلیارد تومان.

وی ادامه داد: در حوزه بندری کارهای بنیادینی صورت گرفته‌است. توسعه و تجهیز بندر چابهار با افزایش ظرفیت بندر از 2 به 8 / 5 میلیون تن. این به مفهوم آن است که ظرفیت این بندر به چهار برابر افزایش یافت. تمام این کار از محل منابع سازمان و تامین مالی به روش مشارکت بخش خصوصی با مبلغ 403 میلیون یورو صورت گرفت.

آخوندی با اشاره به توسعه سواحل مکران عنوان کرد: جناب جهانگیری نیک می‌دانند که عمده کاری که برای توسعه سواحلِ مکران صورت گرفت، در وزارت راه و شهرسازی است؛ تامین تجهیزات ترمینال کانتینری شماره 2 بندر شهید رجایی با 124 میلیون یورو سرمایه‌گذاری از محل منابع سازمان بنادر و دریانوردی و شروع عملیات اجرایی زیر ساخت‌های ترمینال کانتینری شماره 3 بندر شهید رجایی با اعتبار بالغ بر 800 میلیارد تومان. حجم ریالی قرار دادهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور از شهریور ماه 92 تا مهر ماه 97 به میزان 6910 میلیارد تومان در قالب 149 قرار داد بوده است. انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری هندوستان در بندر چابهار بمیزان 85 میلیون دلار و اخذ 150 میلیون دلار خط اعتباری از هند برای بندر مذکور در قالب همین قرارداد. خارج سازی 27 فروند شناور مغروقه دوران جنگ تحمیلی از رودخانه اروند و خورموسی، شروع و تکمیل مرحله اول توسعه بندر بوشهر در جزیره نگین با سرمایه گذاری بخش خصوصی، تکمیل و تحویل مراحل ساخت 49 موج شکن چند منظوره در طول سواحل جنوبی کشور.

وی افزود: افزون بر بندرهای جنوب، به تکمیل طرح توسعه بندر امیرآباد در استان مازندران و توسعه بندر انزلی در استان گیلان می‌توان اشاره کرد. تهیه طرح‌های ریل‌پایه کردن بنادر ایران و اجرای بخشی از آنها در بندر شهید رجایی و بندر امام، توسعه امکانات و تجهیزات گردشگری دریایی در استانهای ساحلی خصوصا استان هرمزگان با ساخت و نصب ده اسکله شناور، تعیین تکلیف نهایی راهبری پایانه های کانتینری شماره یک و دو بندر شهید رجایی و واگذاری در قالب قراردادهای راهبری و سرمایه گذاری 5 ساله به اپراتورهای داخلی و الزام به جذب شریک‌های خارجی.

آخوندی ادامه داد: البته در کنار اقدام‌های فیزیکی ذکرشده در بالا، اقدامه‌ای ساختاری سازمانی و برنامه‌ای دیگری نیز چون توسعه منابع انسانی و تربیت مدیران آینده، ایجاد معاونت حمل و نقل در وزارتخانه و توجه به موضوع لجستیک، تاسیس صندوق توسعه حمل و نقل که اساسنامه آن در دولت در دست بررسی است، تصویب اساسنامه و تشکیل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، تهیه طرح جامع حمل و نقل بر اساس داده‌های پیشین و تهیه برنامه به‌روزآوری آن، تهیه نقشه توسعه کریدورهای حمل و نقل ایران، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و مدیریت کریدورهای بین‌المللی، تهیه طرح جامع لجستیک ایران که آرزوی دیرینه حمل‌و‌نقلی‌های ایران بود، بنیانگذاری شهرسازی مبتنی بر حمل و نقل عمومی به ویژه شهرسازی ریل‌پایه، مدیریت هوشمند جاده‌ها، اجرای پروژه‌ها طرح‌های گسترده نوسازی، به‌سازی زیرساخته‌ای جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی و همچنین مدرن‌سازی نظام نگهداری، مدیریت و بهره‌برداری از آنها و اقدام‌هایی از این دست از یادگارهای این دوره هستند.

وی افزود: به عنوان نمونه می‌توان به اجرای اولین مدل اجرایی واگذاری نگهداری و بهره‌برداری آزادراه‌های در اختیار دولت به روش ROT به بخش خصوصی و یا انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت ETC شبکه آزادراهی کشور با بخش خصوصی اشاره کرد. این وزارتخانه با توجه به حجم اطلاعاتی که تولید می‌کند بی‌گمان یکی از وزارتخانه‌های پیشتاز در استقرار دولت الکترونیک است. تهیه نقشه جامع معماری سازمانی وزارت راه و شهرسازی بر پایه IT و طراحی نظام یکارچه آماری و اطلاعاتی وزارتخانه، طراحی و ایجاد سامانه بایگانی دیجیتال نقشه‌های مطالعاتی و اجرایی وزارت در قالب سامانه متا با ابلاغ حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات از افتخارهای مدیریت این دوره است.

آخوندی با اشاره به سیاست‌های شهرسازی تصریح کرد: در این ارتباط سیاست‌های شهرسازی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردارند و می‌توان به این موردها اشاره کرد. تهیه و تصویب 15 طرح ناحیه‌ای، منطقه‌ای و مجموعه شهری و بالغ بر 300 طرح جامع شهری، تجدید نظر در ساختار، محتوا و فرآیند برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی شهری با مشارکت حرفه‌ورزان به‌ویژه در مقیاس طرح جامع رویکردهای نوین منطبق بر شرایط کنونی شهرهای کشور، توجه ویژه به ارتقای کیفی معماری از طریق تشکیل کمیته اعتلای معماری در ایران، برگزاری مسابقات معماری، مستندسازی و ترویج معماری خوب، برگزاری بیش از 270 نشست تخصصی، تأسیس خانه گفتمان شهری در شهر‌های تهران، کرمان، گرگان، تقویت نظارت و پایش تحولات شهری از طریق حمایت از دیده بانان شهری- ارتقای نقش حرفه مندان، تشکیل نهاد برنامه ریزی و توسعه در کلان شهرها با مشارکت شهرداری ها کلان شهرها و شوراهای اسلامی شهرهای کرج، تهران، اصفهان و همدان، استفاده از ظرفیت موجود ادغام دو حوزه راه و شهرسازی با راه اندازی کمیته های مشترک، تدوین و اجرای برنامه‌های مشترک با حوزه حمل و نقل همچون معماری راه، منظر ریلی، کمیته معماری ایستگاه‌های راه‌آهن و ترمینال‌های فرودگاهی، تهیه بازآفرینی رودکنارها، و حفاظت از باغ‌ها و زیست‌بوم‌های شهری و روستایی، پیگیری و اجرای قانون جابجائی پادگان‌ها با تأکید مقام معظم رهبری، برنامه‌ریزی برای هفده پادگان و تصویب طرح‌های انتقال پادگان‌های ارومیه، اصفهان، خرم آباد، ساری و تبریز، تشکیل شورای ساماندهی پایتخت و ارائه راهکارهای اجرائی برای ارتقای کیفیت زندگی در کلان شهر تهران و تهیه مطالعات طرح سامانه منطقه شهری تهران– کرج در اجرای تکالیف قانون امکانسجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدائی از تهران است.

وی افزود: سیاستگذاری و نظارت بر تحقق برنامه‌های حفاظت از بافت‌ها و آثار فرهنگی – تاریخی با تصویب و ابلاغ محدوده بافت‌های تاریخی 168 شهر کشور، کاهش محدوده شهرها و خروج حدود 9000 هکتار از اراضی زراعی و کشاورزی از محدوده شهرها، ایجاد دسترسی آزاد همه شهروندان به کلیه اطلاعات طرح‌های توسعه و عمران شهری به ویژه مصوبه‌ها کمیسیون‌های ماده 5 شهرها به‌منظور جلوگیری از ایجاد رانت‌های اطلاعاتی در زمینه طرح‌های شهرسازی، راه اندازی پایگاه داده مکانی، ایجاد ارتباط سازنده با مراجع قضایی تأثیرگذار در حوزه اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه شهری از قبیل دیوان عدالت اداری و دادستانی، تدوین و تصویب ضوابط عام بلند مرتبه‌سازی در اجرای مصوبه شورایعالی و به منظور شکل دادن به چارچوب کلان ساخت و ساز ساختمان‌های بلند در سطح شهرهای کشور، تهیه نقشه پهنه‌بندی گسل‌های زلزله در شهرهای مختلف و تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های ساخت‌وساز در کنار آنها، رویکرد قاطع شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بر انضباط شهری، برخورد با ساخت و سازهای خلاف در خارج از محدوده شهرها و اتخاذ سیاست "عدم تطهیر خلاف‌های مربوط به ساخت‌وساز"، پالایش و تعیین تکلیف مناطق مصوب گردشگری بالغ بر 1300 مورد منطقه مصوب دولت پیشین که اغلب ابزاری برای زمینخواری بود و تصویب شیوه‌نامه بررسی طرحهای مناطق نمونه گردشگری سیاهه ناقصی از اقدام‌ها صورت گرفته در این حوزه است.

وی در ادامه گفت: به این سیاهه می‌توان تهیه پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان و ارائه به هیات محترم دولت که تصویب آن در پیچ‌وخم دولت بیش از 2.5 سال است که در دست بررسی است و هنوز نهایی نشده، تهیه لایحه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ارائه آن به هیات محترم دولت، تهیه پیش‌نویس آیین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی موضوع ماده 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ارائه به وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای بررسی و اظهار نظر را نیز افزود.

آخوندی گفت: مبنای ورود من در راهبری وزارتخانه در این دوره تنها بر اجرای طرح‌های عمرانی استوار نبود. همچنان‌که در مقدمه گفتم، تامین حقوق شهروندی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و برقراری اصل رقابت منصفانه در سرلوحه سیاست‌های وزارتخانه قرار داشت. البته راهبری این وزارتخانه در عینِ رویارویی با جنگی روانی ضدِّرسانه سخت و طاقت‌فرسا بود. واقعیت این است که ضدِّرسانه در این 62 ماه مسؤولیت، جبهه‌های مختلفی را بی‌وقفه برای بازداشتن وزیر و مدیران عالی وزارتخانه از تمرکز بر ماموریت‌های محول باز میکرد.

وزیر سابق راه و شهرسازی عنوان کرد: تمام تلاش آنها آن بود که هیچ پروژه موفقیت‌آمیزی در دولت به‌طور عام و در این وزارتخانه به‌طور خاص به نتیجه نرسد. لذا، هر موضوع ریز و درشت، مربوط و نامربوط در هر سطح مسؤولیتی که رخ میداد و شایعه و خبرهای دست‌ساز خودشان را بهط‌ور مستقیم متوجه وزیر می‌نمودند تا آرامش ذهنی وی را برهم بزنند و وزارتخانه را با یک شوک جدید مواجه سازند. اقدام‌های تخریبی رسانه بیگانه و مخالف نظام جمهوری اسلامی قطعا به گردِ پای این حضرات نمی‌رسید.

وی گفت: حجم اتهام‌هایی که آنها متوجه مدیران وزارتخانه به ویژه شخص من‌ ساختند، گمان می‌کنم بی‌نظیر باشد. در این مدت سه بار استیضاح شدم و پنج بار از مجلس رای اعتماد گرفتم. در هر سه موردِ استیضاح، ارتباط ضدِّرسانه با هسته شکل‌دهندگان استیضاح کاملا روشن بود.

آخوندی ادامه داد:نوع سؤال‌هایی که پیشاپیش در بوق‌های تبلیغاتی‌شان اعم از مجازی و مکتوب طرح می‌کردند و سپس تبدیل به سؤال‌های استیضاح می‌شد و آتشِ تهیه‌ا‌ی که به قول خودشان پس از کلید خوردن استیضاح‌ها و به هنگام اخذ رای اعتماد می‌ریختند، بسیار سنگین بود. در این ارتباط از انتشار هیچ خبر دورغ، وارد ساختن هیچ تهمت و همآهنگی و همکاری با ذینفعان و افراد فاسدی که از وزراتخانه لطمه خورده بودند خودداری نمی‌کردند. به نحوی قلب واقعیت می‌کردند که بسیاری از دوستان را بهتردید می‌انداختند و جرأت دفاع را از افراد می‌ستاندند.

وزیر سابق راه و شهر سازی افزود: لیکن، باور کنید یکبار هم هراس به دلم راه نیفتاد. به اندازه یک پاپاسی هم به آنان امتیاز ندادم چون به سنت الهی مبنی بر پیروزی راستی و شکست دروغ یقین داشتم و دارم. هرچند آنان خود را به دلیل پشتیبانی‌هایی که از آنان میشود رویین تن می‌دانند لیکن، چشمی اسفندیار آنان دروغ است و از همین ناحیه شکست خواهند خورد.

وی افزود:از میان تمام غوغاهایی که به پا کردند، یکجا دلم شکست و آن هم هیاوهویی بود که پس از حادثه قطار راه انداختند. مایه دلتنگی من هم از این بود که چگونه این بی‌انصاف‌ها قلب‌های جریحه‌دار پدران، مادران، خواهران، برادران، همسران و فرزندان و وابستگان و خویشان جانباختگان عزیز و هم چنین عواطف زخم‌خورده تمام همسایگان، همشهریان و ملت ایران را بازیچه بازی حقیر خود قرار داده بودند.

اخوندی تصریح کرد:هر نوع بی‌اخلاقی را از آنها انتظار داشتم لیکن، تا این حد در تصورم نمی‌گنجید. در این مورد ضدِّرسانه و رادیو و تلویزیون، به اصطلاح رسانه ملی کاملا هماهنگ و هم‌راستا عمل کردند. آنان با منحرف‌ساختن گفته من چنین نقلِ قول کردند که وزیر گفته جانباختگان بیمه بوده‌اند و دیه‌شان پرداخت می‌شود و جای هیچ نگرانی نیست. و بدین ترتیب نمکی بر زخمِ دل تمام مردم ریختند و از من تصویری چونان شمرِ سنگدل ساختند که گویی تعمدا و با مباشرت مستقیم حادثه را سازمان داده‌ام تا مسافران کشته شوند و واگن‌ها آتش بگیرند.

اخوندی با اشاره به حادثه راه آهن گفت:حال آنکه سنگدل آنان بودند که در خلوت خود بر مزار جانباختگان جشنی به پا کردند که وزیر را بر زمین زدیم. اکنون پس از گذشت حدود دوسال از آن حادثه و به‌هنگام تودیع از این مسؤولیت مناسب می‌دانم که سخنی چند در این باره بگویم.

واقعیت آن است که به محض آنکه روز جمعه پنجم آذرماه 1395 خبر حادثه را دریافت کردم از مدیرعامل وقت راه‌آهن خواستم که با فوریت خود را بر سر صحنه برساند و خودم هم با فاصله چند ساعت پس از ساماندهی اولیه به سمت سمنان حرکت کردم.

خبر دهشتناک بود. به محض رسیدن به سمنان جلسه ستاد بحران استان را با حضور جناب استاندار تشکیل دادم و پس از بررسی مسائل و اتخاذ تصمیم‌های لازم برای عیادت مسافران زخمی به سمت بیمارستان حرکت کردم.

 در راهروی استانداری با خبرنگاران روبرو شدم و اطلاعاتی را از تصمیم‌های اتخاذشده در اختیارشان قرار دادم و گفتم که در حال عزیمت برای عیادت مجروحان هستم. تاکید کردم که آنچه که ما می‌توانیم انجام خواهیم داد و افزون براین همه مسافران تحت پوشش بیمه‌اند و از این نظر جای هیچ نگرانی نیست .

وی در خصوص مصاحبه خود بعد از حادثه افزود: تاکید بر بیمه بودن مسافران یک رویه به هنگام وقوع سوانح است و از قضا ضرورت اعلام این موضوع یکی از یافته‌های حادثه قطار نیشابور در سال 1382 بود. چرا که بستگان مسافران تا ماه‌ها درگیر امکان استفاده از خدمات بیمه‌ای آنان بودند و به دلیل بلاتکلیفی دچار زحمت فراوان شدند. پُرواضح است که در لحظه  وقوع حادثه همه مسؤولان حاضر می‌شوند و تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کنند. لیکن، پس از گذشت چند هفته، مجروحانی که درمانشان به درازا می‌کشد اغلب با مشکل تامین هزینهدرمان مواجه می‌گردند. لذا، به هنگام وقوع سوانح، یک رویه و معمول در عرف بین‌الملل این است که مقام‌های مسؤول باید وضعیت بیمه‌ای آسیب‌د‌یدگان را اعلام نمایند.

وی افزود:همین موضوع خبری بسیار ساده و مبتنی بر رویه، نه تنها تبدیل به یک جنگ روانی تمام عیار بر علیه اینجانب و وزارتخانه شد، که ضدِّرسانه با صرف بودجه و اعتباراتی که از دولتِ ما می‌گرفت حدود شصت دقیقه ویدئوهای تحریک‌کننده بر علیه اینجانب نمود و در شبکه‌های مختلفی که از محل بیت‌المال تامین مالی می‌شوند، به‌طور گسترده‌ای انتشار داد.

وزیر سابق راه با اشاره به دوران صدارت خود در این وزارتخانه گفت:ضدِّرسانه با فضا سازی مسموم و سنگین بر علیه دولت و این وزارتخانه به‌گونه‌ای تبلیغ نموده‌است که گویی در این 62 ماه مدیران و همکاران من به مرخصی و خوشگذرانی رفته بوده‌اند و دستاوردشان در این مدت صفر بوده‌است. حال آنکه در یک اقدامی بسیار نادر پس از مشروطه 167 تن از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بدون آنکه کوچکترین نیازی به ما داشته باشند و صرفا به منظور قدرشناسی با ذکر موارد موفقیت این دوره مدیریت و راهبری وزاتخانه رسما از اینجانب سپاس گفتند که من عینا موضوع را به همکارانم تقدیم نمودم. طرفه آنکه همین حضرات این موفقیت بی‌نظیر وزارتخانه را به هیچ انگاشتند، به آن تاختند و به اکثر نمایندگان امضا‌کننده مراجعه نموده و آنها را در تنگنا قرار دادند که چرا شما چنین مطلبی را امضا کرده‌اید.

وی افزود:یکی از مشکل‌های کاری دولت همین انفعال در برابر ضدِّرسانه است. این وهن دولت است که این حضرات از دولت اعتبار بگیرند، به هیچ اصل اخلاق حرفه‌ای پایبند نباشند و بر علیه دولت جنگ روانی به‌پا کنند. توسعه‌ نیاز به رسانه متکی بر جامعه مدنی دارد و اینگونه خبرگزاری‌ها جز انحراف افکار عمومی و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات کارکرد دیگری ندارند. از فرصت استفاده می‌کنم و از جناب رییس جمهور بابت 62 ماه همکاری، جنابعالی، اعضای محترم دولت، رییس، هیات رییسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، رییس، معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری و تمام قضات شریف و همچنین تمام همکارانم در وزارتخانه صمیمانه سپاس می‌گویم و برای همه آنان آرزوی توفیق و برای ملت ایران آرزوی سربلندی و برای جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب آرزوی سرافرازی دارم.

نظر شما