شناسهٔ خبر: 61171 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در گفتگو با مدیرعامل بانک مسکن تشریح شد

پرداخت بيش از ۳۲۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن در دولت دوازدهم / پیش‌بینی پرداخت ۲۰۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات تا پایان ۹۷

ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن ضمن تشریح عملکرد آن بانک در اعطای تسهیلات از زمان استقرار دولت دوازدهم، پیش‌بینی اعطای تسهیلات تا پایان سال و همچنین کل تسهیلات اعطایی از سال‌های ۹۲ تا پایان تیر ۹۶ را به تفکیک سال‌های مختلف، تشریح کرد.

 به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ابوالقاسم رحیمی انارکی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرد: بانک‌مسکن به عنوان یکی از بانک‌های باسابقه کشور در زمینه برنامه‌ریزی و اعطای تسهیلات به خریداران و سازندگان مسکن به صورت انفرادی و همچنین انبوه‌سازان مجموعه تسهیلاتی را در سال‌های مختلف با توجه به توان اقتصادی مردم و همچنین شرایط اقتصادی کشور تدارک دیده است.

علمکرد بانک در اعطای تسهیلات از زمان استقرار دولت دوازدهم

وی در ادامه عملکرد بانک مسکن را در اعطای تسهیلات از زمان استقرار دولت دوازدهم تشریح کرد و گفت: بانک در اعطای تسهیلات از زمان استقرار دولت دوازدهم در بخش‌های مشارکت‌های مدنی، خرید، جعاله، سهم الشرکه، و سایر تسهیلات در مجموع ۸۸۵ هزار و ۵۰۹ فقره تسهیلات به ارزش ۳۲۳هزار و ۲۵۹ میلیاردریال پرداخت کرده است.

به گفته وی، در اعطای تسهیلات از زمان استقرار دولت دوازدهم در بخش مشارکت‌های مدنی طی ۸ ماهه انتهایی سال ۹۶ مجموعا ۷۰ هزار و ۱۶۲ فقره تسهیلات به مبلغ ۳۳ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال و در هفت ماهه ابتدای امسال ۳۴هزار و ۵۳۵ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۵ هزار و ۷۰ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.

این مقام مسئول در بانک مسکن ادامه داد: در این بخش طی دولت دوازدهم مجموعا ۱۰۴هزار و ۶۹۷ فقره تسهیلات به مبلغ ۴۸ هزار و ۳۶۹ میلیاردریال از سوی بانک مسکن اعطا شده است.

مدیرعامل بانک‌مسکن همچنین گفت: در بخش خرید نیز طی ۸ ماهه انتهایی سال ۹۶، مجموعا ۱۴۷هزار و ۲۲۷ فقره تسهیلات به مبلغ ۷۵هزار و ۶۴۸ میلیاردریال و در هفت ماهه ابتدای سالجاری نیز ۱۳۴ هزار و ۹۱۸ فقره تسهیلات به مبلغ ۶۵ هزار و ۷۳۹ میلیارد ریال پرداخت شد.

به گفته وی، در این بخش طی دولت دوازدهم مجموعا ۲۸۲هزار و ۱۴۵ فقره تسهیلات به ارزش ۱۴۱هزار و ۳۸۷ میلیاردریال پرداخت شد.

بر اساس این گزارش، در بخش جعاله، در ۸ ماهه انتهایی سال ۹۶ در مجموع ۸۲ هزار و ۸۳۰ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۲هزار و ۶۸ میلیاردریال و در هفت ماهه ابتدای سال ۹۷ مجموعا ۸۰ هزار و ۵۷۸ به مبلغ ۱۲هزار و ۹۲۳ میلیارد ریال پرداخت شد.

در بخش جعاله در مجموع طی دولت دوازدهم ۱۶۳ هزار و ۴۰۸ فقره تسهیلات به ارزش ۲۴هزار و ۹۹۱ میلیاردریال پرداخت شد.

سهم الشرکه‌ای که طی دولت دوازدهم پرداخت شد مجموعا ۱۸۷هزار و ۸۱۵ فقره تسهیلات به ارزش ۷۳هزار و ۸۸۹ میلیاردریال بود. همچنین، سایر تسهیلات نیز در این مدت، ۱۴۷هزار و ۴۴۴فقره تسهیلات به ارزش ۳۴هزار و ۶۲۳ میلیاردریال اعلام شده است.  

 

عملکرد بانک در اعطای تسهیلات از زمان استقرار دولت دوازدهم

شرح

۸ ماهه انتهای ۹۶

۷ ماهه ابتدای ۹۷

جمع کل

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

تعداد

مبلغ

مشارکت مدنی

۷۰۱۶۲

۳۳۲۹۹

۳۴۵۳۵

۱۵۰۷۰

۱۰۴۶۹۷

۴۸۳۶۹

خرید

۱۴۷۲۲۷

۷۵۶۴۸

۱۳۴۹۱۸

۶۵۷۳۹

۲۸۲۱۴۵

۱۴۱۳۸۷

جعاله

۸۲۸۳۰

۱۲۰۶۸

۸۰۵۷۸

۱۲۹۲۳

۱۶۳۴۰۸

۲۴۹۹۱

سهم الشرکه

۱۱۰۴۴۸

۴۲۴۱۰

۷۷۳۶۷

۳۱۴۷۹

۱۸۷۸۱۵

۷۳۸۸۹

جمع کل تسهیلات بخش مسکن

۴۱۰۶۶۷

۱۶۳۴۲۵

۳۲۷۳۹۸

۱۲۵۲۱۱

۷۳۸۰۶۵

۲۸۸۶۳۶

سایر تسهیلات

۸۶۶۱۲

۱۹۹۳۰

۶۰۸۳۲

۱۴۶۹۳

۱۴۷۴۴۴

۳۴۶۲۳

جمع کل

۴۹۷۲۷۹

۱۸۳۳۵۵

۳۸۸۲۳۰

۱۳۹۹۰۴

۸۸۵۵۰۹

۳۲۳۲۵۹

 

پیش‌بینی اعطای تسهیلات تا پایان سال 97

رحیمی‌انارکی مدیرعامل بانک‌مسکن همچنین با پیش‌بینی از اعطای تسهیلات تا پایان سال اعلام کرد: پیش‌بینی شده که در مجموع ۲۰۹هزار و ۳۴۰ میلیاردریال پرداخت شود که این میزان تسهیلات در بخش‌‌های مختلف از جمله مشارکت‌مدنی، خرید، جعاله، سهم‌الشرکه در هفت ماهه ابتدای سالجاری به ترتیب ۱۵۰۷۰، ۶۵۷۳۹، ۱۲۲۹۳ و در پنج ماهه انتهای سال به ترتیب ۱۰۷۶۴، ۴۲۷۳۰، ۸۷۸۰ و ۲۲۴۸۵ میلیاردریال است.

شرح

۷ ماهه ابتدای ۹۷

۵ ماهه انتهای سال

جمع کل

مشارکت مدنی

۱۵۰۷۰

۱۰۷۶۴

۲۵۸۳۴

خرید

۶۵۷۳۹

۴۲۷۳۰

۱۰۸۴۶۹

جعاله

۱۲۲۹۳

۸۷۸۰

۲۱۰۷۳

سهم الشرکه

۳۱۴۷۹

۲۲۴۸۵

۵۳۹۶۴

جمع کل تسهیلات بخش مسکن

۱۲۴۵۸۱

۸۴۷۵۹

۲۰۹۳۴۰

 

کل تسهیلات اعطایی بانک مسکن طی سال های ۹۲ تا پایان تیر ۹۶

بنا بر این گزارش، کل تسهیلات اعطایی بانک مسکن طی سال‌های ۹۲ تا پایان تیر ۹۶، ۸۳۰هزار و ۸۰۱ میلیاردریال اعلام شده است که تفکیک سالها و میزان تسهیلات به شرح جدول زیر است:

مقطع زمانی

تسهیلات اعطایی به میلیارد ریال

سال ۹۲

۱۷۲۲۳۵

سال ۹۳

۱۹۸۳۶۰

سال ۹۴

۱۹۱۵۶۹

سال ۹۵

۲۲۲۴۵۲

چهارماهه ۹۶

۴۶۱۸۵

جمع دوره

۸۳۰۸۰۱

 

کل مبلغ تسهیلات اعطایی بانک مسکن در بخش مسکن طی سال های ۹۲ تا پایان تیر۹۶

همچنین کل مبالغ تسهیلات اعطایی بانک مسکن در سال‌های ۹۲ تا پایان ۹۶، در بخش های احداث واحد مسکونی، خرید واحد مسکونی، جعاله تعمیر مسکن، واگذاری سهم الشرکه مجموعا ۷۷۹ هزار و ۳۳۶ میلیاردریال است.

 در بخش احداث واحد مسکونی ۲۰۶هزار و ۴۳۱ میلیارد ریال، در بخش خرید واحد مسکونی ۱۶۶هزار و ۵۴ میلیاردریال، در بخش جعاله تعمیر مسکن ۴۹هزار و ۲۹۵ میلیاردریال و در بخش واگذاری سهم‌الشرکه ۳۵۷ هزار و ۵۵۶ میلیاردریال پرداخت شده است.

 (مبالغ به میلیارد ریال است)

مقطع زمانی

احداث‌واحدمسکونی

خرید واحدمسکونی

جعاله تعمیر مسکن

واگذاری سهم‌الشرکه

جمع کل

سال ۹۲

۴۷۲۳۶

۱۸۳۹۷

۱۳۸۵۸

۸۴۷۶۸

۱۶۴۲۵۹

۹۳

۳۲۸۷۸

۳۳۹۰۸

۱۲۳۰۸

۱۱۲۳۶۴

۱۹۱۴۵۸

۹۴

۴۵۷۴۷

۳۴۹۱۷

۱۱۴۳۴

۸۵۹۴۴

۱۷۸۰۴۲

۹۵

۶۸۵۵۳

۶۰۱۳۷

۹۵۰۲

۶۱۹۴۷

۲۰۰۱۳۹

چهارماهه ۹۶

۱۲۰۱۷

۱۸۶۹۵

۲۱۹۳

۱۲۵۳۳

۴۵۴۳۸

جمع  کل دوره

۲۰۶۴۳۱

۱۶۶۰۵۴

۴۹۲۹۵

۳۵۷۵۵۶

۷۷۹۳۳۶

 

کل تعداد واحدهای مسکونی بهره مند از تسهیلات اعطایی بانک مسکن طی سال‌های ۹۲ تا پایان تیر ۹۶

بر اساس این گزارش همچنین تعداد کل واحدهای مسکونی بهره‌مند از تسهیلات اعطایی بانک مسکن در سال های ۹۲ تا پایان تیر ۹۶، در بخش احداث واحد مسکونی ۵۴۸هزار و ۹۳۲ واحد، در بخش خرید مسکونی ۵۰۰هزار و ۶۸۵ واحد، در بخش جعاله مسکن ۴۷۷هزار و ۷۱۵ واحد، در بخش واگذاری سهم الشرکه یک میلیون و ۳۶۱ هزار و ۴۵۳ واحد بوده است که مجموعا تعدا کل واحدهای مسکونی بهره مند از تسهیلات اعطایی بانک مسکن از سال های ۹۲ تا پایان تیر ۹۶، دو میلیون و ۸۸۸هزار و ۸۷۵ واحد بوده است.

مقطع زمانی

احداث واحد مسکونی

خرید واحد مسکونی

جعاله تعمیر مسکن

واگذاری سهم الشرکه

جمع کل

سال ۹۲

۱۹۰۷۸۴

۹۳۷۸۶

۱۱۹۴۷۶

۳۹۸۷۰۹

۸۰۲۷۵۵

۹۳

۹۴۸۹۲

۱۲۵۲۲۰

۱۲۲۹۸۲

۴۵۳۲۷۸

۷۹۶۳۷۲

۹۴

۱۲۵۶۶۱

۱۱۰۳۲۱

۱۱۷۷۹۸

۲۸۹۰۹۳

۶۴۲۸۷۳

۹۵

۱۲۲۹۴۵

۱۳۴۲۵۷

۹۷۱۴۹

۱۸۵۱۶۹

۵۳۹۵۲۰

چهارماهه ۹۶

۱۴۶۵۰

۳۷۱۰۱

۲۰۳۱۰

۳۵۲۹۴

۱۰۷۳۵۵

جمع  کل دوره

۵۴۸۹۳۲

۵۰۰۶۸۵

۴۷۷۷۱۵

۱۳۶۱۵۴۳

۲۸۸۸۸۷۵