شناسهٔ خبر: 63705 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مرکز آمار ایران گزارش داد

افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی در تابستان امسال

پروانه ساختمانی طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران با افزایش ١٢.۱ درصدی واحدهای مسكونی پیش‌بینی‌شده در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و ‌۱۵.۴ درصدی آن در شهرداری‌های کل كشور در فصل تابستان ٩٧ نسبت به فصل تابستان ٩٦ صدور پروانه‌های ساختمانی در کل کشور در تابستان امسال رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،تعداد ٢٨٩٠ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در فصل تابستان ١٣٩٧ صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود ۵.۴ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۹.۸ درصد افزایش داشته است.

بررسی نتایج طرح "گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌های كشور" در فصل تابستان سال ١٣٩٧ نشان می‌دهد که در شهر تهران در فصل تابستان سال ١٣٩٧، تعداد ٢١٠٤٧ واحد مسكونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی‌شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود ۷.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۲.۱ درصد افزایش داشته است.‏

همچنین طبق آمارهای ارائه‌شده مرکز آمار برای شهر تهران متوسط تعداد واحد مسكونی برای هر یك از این پروانه‌های احداث ساختمان۷.۳ واحد بوده که ۵.۴ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۹.۸ درصد افزایش داشته است.

علاوه بر آن مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در فصل تابستان ١٣٩٧ بالغ‌بر ٣٨٨٢ هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته حدود ۹.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۹.۶درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی موردبررسی حدود ١٣٤٣ مترمربع بوده است.

در گزارش فوق درباره كل نقاط شهری كشور آمده است که در فصل تابستان سال ١٣٩٧، تعداد ٩٤٩٣٢ واحد مسكونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های كشور پیش‌بینی‌شده است كه نسبت به فصل گذشته حدود ۴.۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۵.۴ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكونی در هر پروانه‌ احداث ساختمان ٢.٨ واحد بوده است‌.

همچنین تعداد ٣٣٤٥٧ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های كشور در فصل تابستان ١٣٩٧ صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته حدود ۲.۴ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۲.۶ درصد افزایش داشته است.

علاوه بر آن مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در فصل تابستان ١٣٩٧ حدود ١٧٦٦٠ هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته ۱.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۴.۴ درصد افزایش داشته است.  متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٥٢٨ مترمربع بوده است.

نظر شما