شناسهٔ خبر: 63820 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

با پیگیری‌های مشاور زنان و خانواده انجام گرفت

تشکیل گروه امور زنان و خانواده در وزارت راه و شهرسازی

ساختمان وزارت راه و شهرسازی گروه امور زنان و خانواده در وزارت راه و شهرسازی با پیگیری‌های مشاور زنان و خانواده و همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی با ۴ پست سازمانی ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با توجه به نبود ساختار تشکیلاتی مشخص و مصوب برای امور زنان و خانواده و با عنایت به الزامات قانونی و اسناد بالادستی از جمله اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق و مسئولیت‌های زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، بخشنامه شماره ۵۴۹۸۹.۲۰۰ مورخ ۸۹.۱۰.۲۵ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلان در حوزه زنان و خانواده و اصول ۱۰۱ و ۱۰۲ برنامه ششم توسعه گروه امور زنان و خانواده در حوزه وزارتی با پیگیری های مشاور زنان و خانواده و همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی با ۴ پست سازمانی ایجاد شد.

گفتنی است مواردی از جمله ارتقای توانمندی‌ها و پیگیری مطالبات و مسائل زنان شاغل در وزارت راه و شهرسازی، تلاش برای دستیابی به عدالت جنسیتی در ساختارهای سازمانی و عملیاتی وزارت راه و شهرسازی، احصا حقوق زنان در چارچوب وظایف و ماموریت‌های وزارت راه و شهرسازی با تمرکز بر سه مفهوم حق زن و به شهر، حق زن به دسترسی ایمن و با رفاه به حمل و نقل، حق زن در سکونتگاه‌ها، همکاری با نهادهای ذیربط در سایر بخش‌های حکومتی شامل دولت، مجلس، قوه قضائیه و ... و مدیریت شهری و همچنین همکاری با نهادهای مردمی و موسسات و انجمن‌های غیردولتی فعال در حوزه وظایف وزارت را و شهرسازی به عنوان مهمترین وظایف این گروه به شمار می رود./

نظر شما