شناسهٔ خبر: 66448 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام شد؛

امضای تفاهم‌نامه همکاری مرکز تحقیقات راه و مسکن با برنامه اسکان بشر ملل متحد

امضای تفاهم نامه تفاهم‌نامه همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با برنامه اسکان بشر ملل متحد در زمینه تاب‌آوری، توسعه پایدار، شهرسازی و مسکن بر اساس منافع دو جانبه و اهداف سازمانی در ۱۹ بند به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، تفاهم‌نامه همکاری بین هبیتات(برنامه اسکان بشر ملل متحد) با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در زمینه تاب‌آوری، توسعه پایدار، شهرسازی و مسکن بر اساس منافع دوجانبه و اهداف سازمانی طرفین به امضای محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سیامک مقدم رئیس دفتر اسکان بشر ملل متحد، رسید.

بنا بر این گزارش، در بند یک این تفاهم‌نامه دامنه و اهداف تفاهم‌نامه تشریح شده است. بر این اساس، چهارچوب همکاری طرفین در زمینه تاب‌آوری، توسعه پایدار، شهرسازی و مسکن بر اساس منافع دوجانبه و اهداف سازمانی طرفین تعریف شده است. هدف از این همکاری جلب حمایت و ترویج اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌ها در چارچوب وظایف سازمانی هریک از طرفین است.

در این تفاهم‌نامه تاکید شده است که تسهیل‌گیری و مشاوره، همکاری پژوهشی و فنی، ظرفیت‌سازی و ترویج در زمینه‌های مسکن و بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی از جمله برنامه‌های مشارکتی بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی و مسکن متناسب با نیاز و در استطاعت؛ خدمات پایه شهری؛ اقتصاد شهری؛ طراحی و برنامه‌ریزی شهری؛ قانون‌گذاری شهری، زمین و حکمروایی؛ کاهش خطر و بهسازی و موارد فرابخشی مانند تغییر اقلیم، جنسیت، جوانان و غیره زیر باید حاصل شود.

بند دوم این تفاهم‌نامه مسئولیت‌های طرفین را تشریح کرده و در بند سوم این تفاهم‌نامه نیز زمینه‌های همکاری طرفین مشخص شده است. بر این اساس خدمات تسیهل‌گیری و مشاوره، همکاری پژوهشی و فنی و ظرفیت‌سازی و ترویج از جمله مواردی است که طرفین با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

این گزارش حاکی است که در خصوص خدمات تسهیل‌گری و مشاوره، ارایه مشاور در سطوح عالی راهبردها، سیاست‌ها و همچنین پایش و ارزیابی طبق نیازها و اولویت‌های مرکز در زمینه‌هایی که در بند یک تاکید شد، همکاری در ایجاد ارتباط بین مرکز و برنامه‌های جهانی و مجامع بین‌المللی مرتبط از طریق نشر و معرفی تجارب ایران، تلاش‌ها و ابتکارهای بین‌المللی در زمینه راه و حمل و نقل، مسکن و ساختمان و توسعه شهری، همکاری در اجرا و پایش دستورکار جدید شهری و آرمان‌های توسعه پایدار و همچنین حمایت و یا تسهیل تامین اعتبار برای طرح‌های مرکز، مدنظر است.

در خصوص همکاری‌های پژوهشی و فنی نیز مقرر شد تا همکاری در انجام طرح پژوهشی مشترک در خصوص سیاست ملی شهری، زمین و مسکن تامین اعتبار برای مسکن، سرپناه اضطراری موقت و تدریجی پس از سانحه، تدوین ضوابط، مقررات و استانداردهای مرتبط با کاهش خطر بلایا و تاب‌آوری مدنظر قرار گیرد. همچنین، بازنگری در مقررات ملی و استانداردهای ساختمانی به ویژه در زمینه محیط‌زیست، تاب‌آوری و معیارهای مسکن‌روستایی، حکمروایی شهری و محلی، ایمنی و امنیت شهری و ارزیابی تاسیسات عمومی و حیاتی در برابر خطرهای چندگانه، مدیریت ساخت و ساختمان، راه، حمل و نقل و جابه‌جایی شهری و ترابری از  دیگر مواردی است که در خصوص همکاری در انجام طرح‌های پژوهشی مشترک بر آنها تاکید شده است.

بنا بر این گزارش، تاسیس کنسرسیوم یا قطب علمی پژوهشی و آموزشی با مشارکت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، هبیتات، دانشکده‌های معتبر معماری، شهرسازی و مهندسی عمران در ایران و منطقه آسیا و اقیانوسیه با همکاری و هماهنگی وزارت امور خارجه، دیگر موسسات پژوهشی معتبر در ایران و منطقه آسیا و اقیانوسیه با همکاری و هماهنگی وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه‌های مرتبط سازمان ملل متحد انجام می‌شود.