شناسهٔ خبر: 72069 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

رییس اداره کل سازمان‌ و روش‌‌های بانک مسکن خبر داد؛

پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن در کمتر از یک سال

شهر تهران رییس اداره کل سازمان‌ و روش‌‌های بانک مسکن، گفت: بانک مسکن از ابتدای شهریور سال گذشته تا پایان تیرماه ۹۸ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ساخت و خرید مسکن به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمود یوسفی رییس اداره کل سازمان‌ و روش‌‌های بانک مسکن گفت: در کمتر از یک سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن، حساب جوانان، صندوق ساخت، صندوق پس‌انداز مسکن یکم و اوارق گواهی حق تقدم از سوی بانک مسکن به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.

محمود یوسفی، خاطرنشان کرد: این تسهیلات در دو حوزه ساخت و خرید مسکن قابل طبقه‌بندی است.

یوسفی با اشاره به جزییات مربوط به مبلغ و رقم تسهیلات پرداخت شده در حوزه‌های ذکر شده خاطرنشان کرد: از مجموع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده در حوزه‌های یاد شده مجموعا بیش از ۸۰هزار میلیارد ریال از این تسهیلات مربوط به تسهیلات خرید مسکن، بیش از ۹ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال مربوط به تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه و ۴هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال مربوط به تسهیلات مشارکت مدنی بوده است که این ارقام مجموعا بر روی هم پرداخت تسهیلاتی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در زمینه‌های یاد شده را شامل می‌شود.

به گفته وی در بازه زمانی اعلام شده-اول شهریور ماه ۹۷ تا پایان تیرماه ۹۸-مجموعا ۱۶۵ هزار و ۱۳۰ فقره انواع تسهیلات گفته شده به متقاضیان مسکن پرداخت شده است که سهم تسهیلات خرید مسکن از این میزان معادل ۱۳۷ هزار و ۵۰۰ فقره، سهم تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه ۲۳ هزار و ۱۵۸ فقره و سهم تسهیلات ناشی از مشارکت مدنی ۴ هزار و ۴۷۲ فقره بوده است.

یوسفی به پایگاه خبری بانک مسکن، گفت: در بازه زمانی اعلام شده در فاصله اول شهریور ماه ۹۷ تا پایان تیرماه ۹۸ همچنین بیش از ۴۸ هزار فقره تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم و با ارزش ریالی نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد ریال به سپرده‌گذاران واجد شرایط در این صندوق پرداخت شده است؛ همچنین از محل این صندوق تعداد ۲ هزار و۱۷۶ فقره تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه به ارزش نزدیک به یک هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال و یک هزار و ۸۷۲ فقره تسهیلات مشارکت مدنی به ارزش حدود یک هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.

در مجموع در بازه زمانی اعلام شده تعداد ۵۲ هزار و ۹۱ فقره انواع تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به ارزشی در حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

صندوق پس‌انداز مسکن یکم مختص متقاضیان خانه‌اولی ساخت و خرید مسکن و یا متقاضیان ساخت یا خرید مسکن در بافت‌های فرسوده بدون لحاظ شرط خانه اولی بودن است.

یوسفی خاطرنشان کرد: در بازه زمانی اعلام شده همچنین ۱۰۲ هزار و ۴۳۶ فقره تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل اوراق حق تقدم با ارزش ریالی بیش از ۵۲ هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی افزود: از این تعداد ۷۹ هزار و ۶۳۳ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال مربوط به تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم، ۲۰ هزار و ۳۳۹ فقره تسهیلات به ارزش ریالی بیش از ۷ هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال مربوط به تسهیلات فروش اقساطی ناشی از  سهم‌الشرکه و ۲ هزار و ۴۶۴ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۳هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال مربوط به تسهیلات مشارکت مدنی از محل اوراق بوده است.

یوسفی همچنین اعلام کرد: از ابتدای شهریور سال گذشته تا پایان تیرماه ۹۸ همچنین در مجموع ۷ هزار و ۲۸۷ فقره تسهیلات مسکن از محل حساب جوانان به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است؛ رقم کل تسهیلات پرداخت شده از محل این صندوق به تسهیلات گیرنده‌ها بیش از ۲هزار و ۶۱۰ میلیارد ریال بوده است؛ از مجموع تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس‌انداز مسکن جوانان، تعداد ۶ هزار و ۸۱۵ فقره تسهیلات برای خرید مسکن به ارزش کل حدود ۲هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال مربوط به تسهیلات خرید مسکن از این محل، ۳۷۱ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال مربوط به تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه و بیش از ۳۵ میلیارد ریال در قالب پرداخت ۱۰۱ فقره تسهیلات مشارکت مدنی بوده است.