شناسهٔ خبر: 72950 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت؛

درخواست تعیین تعرفه نقل و انتقال واحد‌های مسکن مهر به دفتر هیئت دولت ارسال شد

مسکن مهر وزارت راه و شهرسازی به منظور پوشش هزینه نقل و انتقال و اجرای طرح‌های زیربنایی و روبنایی درخواست تعیین تعرفه نقل و انتقال واحد‌های مسکن مهر را به دفتر هیئت دولت ارائه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی با هدف پاسخگویی به تقاضای مالکان مسکن مهر برای نقل و انتقال واحدهای خود و بهبود فضای کسب و کار و رونق بخشی به بازار مسکن، تامین باقیمانده سهم آورده متقاضیان از طریق خریداران، جلوگیری از واسطه‌گری و شکل‌گیری پرونده‌های متعدد اختلافی میان طرفین معامله و واسطه‌ها در مراجع قضایی پیشنهاد تعیین تعرفه برای پوشش هزینه‌های نقل و انتقال واحدهای مسکونی مهر را به هیئت وزیران ارائه کرده است.

وزارت راه و شهرسازی درخواست کرده است به سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید اجازه داده شود در صورت درخواست مالکین اعیانی واحدهای مسکونی مهر (بیمه تمام و تمام شده فاقد سند تک برگی) در قراردادهای ۹۹ ساله اجاره‌ای، جهت نقل و انتقال واحدهای مسکونی مهر به خریداران، نسبت به تعیین و دریافت تعرفه نقل و انتقال متناسب با وضعیت هر شهر و با تشخیص و تایید هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و هیئت مدیره سازمان ملی زمین ومسکن اقدام نمایند.

درآمد حاصل از نقل و انتقال واحدهای مسکونی مسکن مهر به حساب دستگاه ذی‌ربط نزد خزانه واریز و ۱۰۰ درصد درآمد حاصله صرف پوشش هزینه نقل و انتقال و اجرای طرح‌های زیربنایی و روبنایی مسکن مهر همان شهر‌ها می‌گردد.

گفتنی است: درخواست وزارت راه و شهرسازی هم اکنون در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.