شناسهٔ خبر: 74484 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

پروازهای منطقه ای ایران ایر افزایش می یابد

اتصال دو استان گلستان و سیستان و بلوچستان باپروازهای هما

َATR پروازهای منطقه ای ایران ایر بین دو استان گلستان و سیستان و بلوچستان برقرار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره کل روابط عمومی «هما»، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» مجددا مسیر پرواز تهران - گرگان - زاهدان - گرگان - تهران را برقرار نمود.

این پرواز در روزهای دوشنبه هر هفته انجام می شود.پرواز در ساعت ۱۵:۳۰ از تهران به مقصد گرگان انجام و در ساعت ۱۶:۳۰ وارد فرودگاه گرگان می شود. پرواز در ساعت ۱۷:۱۵ گرگان را به مقصد فرودگاه زاهدان ترک و در ساعت ۱۹:۰۵ وارد فرودگاه زاهدان می شود.

در برگشت، پرواز در ساعت ۱۹:۵۵ از فرودگاه زاهدان به مقصد گرگان انجام می شود. در ادامه این پرواز در ساعت ۲۲:۳۰ فرودگاه گرگان را به مقصد فرودگاه تهران ترک می کند.