شناسهٔ خبر: 74776 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران :

ضرورت كنترل و جلوگيری از افزايش جمعيت تهران بر اساس طرح توسعه مجموعه شهری / تقويت كانون‌های اصلی حوزه‌های شهری و شهرهای جديد اولین اقدام مهم برای تمركززدايی از تهران است

باقري شیدا باقری به طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن اشاره کرد و گفت: با توجه به محدوديت‌های توسعه مجموعه شهری تهران به ويژه در زمينه تأمين آب و ضرورت كنترل، مهار و جلوگيری از افزايش جمعيت، باید مجموعه اقداماتی در دو سطح ملی و شهری تهران انجام گیرد.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره كل راه وشهرسازی استان تهران، شیدا باقری گفت: در مجموعه شهری تهران سقف جمعيتي ۱۵ميليون نفر به ازاي تحقق جمعيت ۱۰۱/۶ ميليون نفري كشور و سقف جمعيتي ۱۴ ميليون نفربه ازاي تحقق جمعيت ۹۲/۳ ميليون نفري كشور در سال ۱۴۰۰ تعيين مي‌شود که به منظور تحقق يافتن هدف جمعيتي فوق اقدامات باید در دو بخش بنيادي در سطح ملي و سطح مجموعه شهري تهران انجام شود.

وی با تشریح راهبردهای طرح مجموعه شهری تهران افزود: كاهش تمركز جمعيت و فعاليت در شهر تهران و توزيع آنها در ساير كانون‌هاي جمعيتي مصوب مجموعه ايجاد انسجام، ساماندهي و تجهيز كانون‌هاي جمعيتي عمده و تقويت ارتباط بين آنها، استفاده حداكثر از توان و ظرفيت زيرساخت‌هاي موجود، بازنگري در سياست‌ها و برنامه‌هاي اسكان جمعيت در سطح ملي و استاني با تأكيد برحل مسأله اسكان غيررسمي و تأمين مسكن كم درآمدها از مهم‌ترین راهبردهای این طرح است.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به مهم‌ترین اقدامات سطح مجموعه شهری تهران گفت: تقويت و تجهيز كانون هاي اصلي تمركز )حوزه هاي شهري  و شهرهاي جديد برای تمركززدايي از تهران اولین اقدام مهم است. گام بعدی حفاظت از اراضي كشاورزي ، توسعه فضاي سبز و جلوگيري از گسترش بي رويه و پراكندگي استقرار جمعيت و فعاليت در سطح مجموعه است.

 باقری ادامه داد: بازنگري در ضوابط و مقررات ناظر بر استقرار صنايع و تأكيد بر تبديل آنها به صنايع پاك و داراي فناوري پيشرفته ، تعيين سقف جمعيت ۷.۶۵۰.۰۰۰ نفر براي محدوده شهر تهران و توقف توسعه مسكوني در مناطق ۲۱ ، ۲۲ و اراضي شرق تهران و خروج تدريجي حدود ۲۵۰ هزار شغل از تهران هم در مهم‌ترین اقدامات دیگر تعریف شده است.