شناسهٔ خبر: 74962 - سرویس دانشنامه
نسخه قابل چاپ

سوابق اجرای، علمی و پژوهشی محمود محمودزاده

محمود محمود زاده محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی داری مدارک کارشناسی ارشد معماری و دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، روز گذشته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حکمی محمود محمودزاده را به سمت معاون خود در امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی منصوب کرد. محمودزاده پیش‌تر و در هفته اول شهریور امسال به عنوان سرپرست به این سمت منصوب شده بود و اقدامات خود را در خصوص بخش مسکن و ساختمان وزارتخانه آغاز کرده بود.

بخشی از مشخصات فردی و سوابق اجرایی، علمی و پژوهشی محممود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه راه و شهرسازی که دارای کارشناسی ارشد معماری و دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری است اعلام شد.

از جمله سوابق اجرایی محمودزاده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

-دبیر کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر اصفهان

- مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری اصفهان

- مدیر شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان

- عضو هیات نظارت موضوع ماده ۳۳ قانون جنگل‌ها و مراتع

- سرپرست سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان

- رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان

- رییس هیات‌مدیره شرکت عمران شهر جدید بهارستان

-رییس هیات‌مدیره شرکت عمران شهر جدید مجلسی

-رییس هیات‌مدیره شرکت عمران شهر جدید فولادشهر

- رییس هیات‌مدیره شرکت عمران و مسکن‌سازان اصفهان

- عضو کارگروه معماری و شهرسازی کشور با رویکرد ایرانی- اسلامی

- عضو هیات‌اجرایی کریدور علم و فن‌آوری استان

- قائم‌مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان

- رییس شورای حمل و نقل استان

- عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن

- معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

مقالات علمی و پژوهشی وی نیز بدین شرح اعلام شده است:

- بررسی وضعیت مسکن در توسعه پایدار شهر اصفهان

- بررسی و ارزیابی مسکن مهر استان اصفهان با استفاده از مدل سوات

- بررسی وضعیت مسکن استان با روش تحلیل عاملی و ویکور

- سطح‌بندی و تعیین میزان برخورداری از شاخص‌های آموزش عالی شهرهای کشور در سال ۹۱

- ارزیابی شاخص‌های تاثیرگذار در برنامه‌ریزی مسکن استان‌های کشور (مشترک)

- تحلیلی بر توزیع فضایی موقوفات شهرستان‌های استان اصفهان بر اساس مدل استاندارد (مشترک)

- تحلیلی بر وضعیت مسکن شهرستان‌های استان اصفهان بر اساس مدل استاندارد (مشترک)

- تحلیلی بر وضعیت مسکن شهرستان‌های استان اصفهان با استفاده از مدل تاپسیس (مشترک)

- برنامه‌ریزی غیر کالبدی پیش‌نیاز برنامه‌ریزی کالبدی در شهرها (انگلیسی)

- تحلیلی بر جایگاه شهروند در الگوهای برنامه‌ریزی شهری

- برنامه‌ریزی مسکن دهک‌های درآمدی استان اصفهان، مطالعه موردی خانوارهای شهری

- ارزیابی شاخص‌های شهروندی در برنامه‌ریزی شهری

- تحلیل شاخص‌های کمی و کیفی مسکن شهرستان‌های استان اصفهان

سوابقی پژوهشی و حرفه‌ای محمودزاده نیز به شرح زیر است:

- تدوین مطالعه مخاطرات ناشی از توسعه نامتوازن شهر اصفهان

- تهیه پروژه مطالعاتی کاربردی وضعیت توزیع خدمات در سطح مناطق شهر اصفهان

- پروژه مطالعاتی توسعه متوازن- شهر همگن

- مطالعه میزان ظرفیت، جمعیت‌پذیری مناطق شهر اصفهان به تفکیک بلوک‌های آماری و با توجه به طرح‌های توسعه شهری مصوب

- مدیریت و تهیه پروژه مطالعاتی کاربردی اولویت‌بندی تامین خدمات در سطح مناطق شهر اصفهان

- مدیریت پروژه بررسی و علل حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی در شهر اصفهان (نمونه موردی محله دارک و ازنان)

- مدیریت و تهیه نقشه جمعیتی شهر اصفهان

- مدیریت و تدوین برنامه پنج ساله شهرداری اصفهان در بخش شهرسازی و معماری

- بررسی تطبیقی اصول طراحی مسکن در معماری سنتی ایران

- مدیریت بررسی و تصویب بیش از ۸۰ طرح جامع برای شهرهای استان

- مدیریت بررسی و تصویب بیش از ۱۰ طرح تفصیلی شهرهای استان

- دبیر علمی اولین همایش ملی معماری و طراحی‌شهری نقش‌جهان