شناسهٔ خبر: 75252 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

مدیرعامل بانک مسکن:

تخصیص تسهیلات به واحدهای مسکونی بیش از ۲۵ سال به رونق مسکن کمک می‌کند

ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن گفت: افزایش سال ساخت یکی از راهکارهایی هست که یک محدوده وسیع تر از واحدهای مسکونی موجود را می‌تواند در سبد تسهیلاتی بانک قرار دهد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ابوالقاسم رحیمی‌انارکی مدیرعامل بانک مسکن، با اشاره به برنامه‌های بانک مسکن در رونق‌بخشی به بخش مسکن با توجه به رکود موجود، یکی از راهکارهای رونق بخشی مسکن را افزایش سال ساخت واحدهای مسکونی به بیش از ۲۵سال عنوان کرد و افزود: پیش از این تسهیلات به واحدهای حداکثر ۲۰تا ۲۵سال ساخت پرداخت می‌شد اما در حال حاضر به ۲۵تا ۳۰سال ساخت افزایش یافته است.

مدیر عامل بانک مسکن، گفت: افزایش سال ساخت یکی از راهکارهایی هست که یک محدوده وسعیتر از واحدهای مسکونی موجود را می‌تواند در سبد تسهیلاتی بانک قرار دهد.

رییس هیأت‌مدیره بانک قیمت پایین‌تر و متناسب با قدرت خرید گروه هدف را از مزایای افزایش سال ساخت واحدهای مسکونی بیان و اظهار امیدواری کرد: این امر تاثیر مثبتی بر رونق مسکن بگذارد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، رحیمی‌انارکی موضوع افزایش سقف تسهیلات از محل اوراق حق تقدم را از برنامه‌های دیگر بانک در رونق بخشی مسکن برشمرد وگفت: کارهای نهایی درحال انجام است که نیاز به مجوز بانک مرکزی دارد ودر صورت موافقت بانک مرکزی ما می توانیم این امکان را برای گیرندگان متقاضی تسهیلات فراهم کنیم.