شناسهٔ خبر: 75512 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

مجری منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) عنوان کرد

ایجاد پایگاه امن برای جذب سرمایه با ایجاد مرکز مالی در شهر فرودگاهی

نشست هم اندیشی بانک، بیمهوبازار سرمایه در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) مجری منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: با ایجاد مرکز مالی بین المللی در شهر فرودگاهی یک پایگاه امن برای جذب سرمایه های داخلی و بین المللی برای بنگاه های اقتصادی به وجود می آید.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حسین تاجیک، مجری منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در نشست هم اندیشی بانک، بیمه و بازارهای مالی در شهر فرودگاهی، با اشاره به توسعه ناهماهنگ بازارهای مالی در کشور به دلیل کمبود منابع و امکانات گفت: این مساله باعث شده است که حج نقدینگی وحشتناکی که در کشور وجود دارد، به سمت توسعه سرازیر نشود. بنابراین نیاز به ایجاد یک بازار مالی با استانداردهای بین المللی یک IFC در کشور احساس می شود.

وی ادامه داد:  از سوی دیگر نیاز شرکت ها ها و بنگاه های اقتصادی به زیرساخت های مالی مناسب تر، ارتباط با بازارهای جهانی با ابزارهای نوین مالی، افزایش نیاز به تجارت منصفانه که توسعه پایدار را به همراه دارد جهت رشد سطح فعالیت بنگاه های اقتصادی و پر کردن خلاهای موجود، مانند نبود بازار هجینگ برای پوشش نوسانات نرخ ارز، ایجاد این بازار را ضروری می کند.

تاجیک با اشاره به برنامه ریزی برای ایجاد یک بازار مالی بین المللی در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت:  هدف از شکل گیری مرکز مالی ایجاد پایگاه امن برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی برای بنگاه های اقتصادی برای رفع ناامنی و پوشش ریسک است.

وی ادامه داد:  اکثر IFC هایی که در دنبا شکل گرفته، بر مبنا و چهارچوب امتیازهای ویژه ای که این مراکز مالی قادرند ارائه دهند، تشکیل شده و این مراکز با استفاده از همین امتیازها اهداف خود را پیش ببرند.

مجری منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه در اکثر مراکز مالی مهم جهان، قوانین و مقرراتی شبیه مناطق آزاد وجود دارد، گفت:  قوانین در حوزه تجارت، قضایی و ... در این بازارهای مالی، متمایز از سایر قوانین کشور تدوین و یک گفتار مشترک با سایر مراکز بین المللی ایجاد شده است

وی افزود: منطقه آزاد شهر فرودگاهی می تواند یک پایگاه برای پیشبرد این هدف ملی باشد.