شناسهٔ خبر: 75802 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

با حکم وزیر راه و شهرسازی

«پروانه اصلانی» مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن شد

محمد اسلامی امضا وزیر راه وشهرسازی در حکمی پروانه اصلانی را به سمت مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن، منصوب کرد. وی پیش از این به عنوان سرپرست آن دفتر عهده دار مسئولیت بود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی طی حکمی، پروانه اصلانی را که پیش از این به عنوان سرپرست دفتر اقتصاد مسکن بود به سمت مدیرکلی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: سرکارخانم پروانه اصلانی، با توجه به پیشنهاد معاون مسکن و ساختمان و نظر به تعهد و تخصص سرکارعالی به موجب این حکم به عنوان «مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن» وزارت راه و شهرسازی منصوب می‌شوید.

در ادامه آمده است: علاوه بر وظایف مصرع در دفتر اقتصاد مسکن، ماموریت‌های زیر به طور ویژه موردانتظار است:

- تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در حوزه زمین و مسکن مطابق با تکالیف قانونی و اسناد فرادست.

- تدوین و عملیاتی کردن نظام جامع سنجش و تعادل بخشی بازار مسکن.

- بازنگری و به‌روز رسانی طرح جامع مسکن.

- کارآمدسازی و تنوع بخشی به نظام تامین مالی در بخش مسکن.

- تدوین برنامه عملیاتی طرح‌های تولید و عرضه مسکن.

- برنامه‌ریزی و پیگیری برای تکمیل، ساماندهی و ارتقای کیفی برنامه مسکن مهر.

- راهبری طرح‌های مطالعاتی و علمی در حوزه مسکن و استفاده از ظرفیت متخصصان و نخبگان حوزه مسکن.

در پایان این حکم آمده است: امید است با استعانت از خداوند متعال و با استفاده از ظرفیت‌های موجود در ایفای وظایف و مسئولیت‌های محول شده موفق و موید باشید.