شناسهٔ خبر: 76281 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

معاون وزير راه و شهرسازى:

عمده تجهیزات بیمارستان سازی داخلی است

محمد جعفر علیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ورود شرکت‌های دانش بنیان به عرصه تولید تجهیزات مورد نیاز بیمارستان سازی، گفت: خوشبختانه وابستگی‌ها به خارج در ساخت پروژه‌های بیمارستانی اندک است.

به گزارش پايگاه خبرى وزارت راه و شهرسازى، محمدجعفر علیزاده در حاشیه بازدید از پنجمین نمایشگاه بین‌المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی اظهار کرد: چنین نمایشگاه هایی فرصتی برای عرضه توانمندی شرکت های داخلی در عرصه بومی سازی فناوری های ساخت و تجهیز بیمارستان ها فراهم می کند.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی با اشاره به وضع تحریم های ناعادلانه علیه کشور، ادامه داد: در چنین شرایطی اعتماد به تولید داخلی و بویژه شرکت های دانش بنیان یکی از راهکارهای اساسی محسوب می شود.

علیزاده با تأکید بر اینکه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی نتیجه خوبی از اعتماد به تولید داخلی در ساخت بناهای بیمارستانی گرفته است، افزود: بخش عمده ای از نیازهای پروژه ها مانند سیستم های سرمایشی و گرمایشی و کف پوش ها از تولید داخلی تأمین می شود.

به گزارش سازمان مجرى ساختمان ها و تاسيسات عمومى و دولتى، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سیاست دولت دوازدهم برای ارتقاء شاخص های بهداشتی در جامعه، چنین رویکردی را فرصت مناسبی برای فعالیت بیشتر شرکت های دانش بنیان در عرصه تولید تجهیزات مورد نیاز خواند و گفت: باوجود دستاوردهای قابل توجه هنوز با ایده آل ها فاصله داریم و شرکت های داخلی باید در فرآیندی مستمر نوآوری و بومي سازى تجهیزات بیمارستان سازی و پزشکی را مد نظر قرار دهند.