شناسهٔ خبر: 76696 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

تصویب طرح جامع شهر زیرآب

پاکدامن معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران از تصویب طرح جامع شهر زیرآب خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران، پاکدامن معاون شهرسازی و معماری ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: طرح جامع  شهر زیرآب در جلسه ۴ کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان به تصویب رسیده است.

وی گفت: طرح جامع شهری بیشتر بمنظور ترویج ضوابط شهرسازی، کنترل توسعه شهرها، گرایش به نظام برنامه ریزی و هماهنگ سازی بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی با توجه به کیفیت محیط زیست و براساس شناخت حوزه های نفوذ طبیعی، اجتماعی و اقتصادی شهرها تهیه می شود.

پاکدامن با اشاره به اینکه طرح جامع در دو مرحله تهیه می شود گفت: طرح جامع طرحی است کالبدی، فضایی که با بهره گیری از تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه شهری به بهبود سازمان فضای شهرها و رفاه اجتماعی مردم می پردازد.

وی افزود: این طرح در دو مرحله تهیه می شود. مرحله اول شامل انجام بررسی های شناخت وضع موجود شهر و در مرحله دوم طرح پیشنهادی کالبدی شهر و ضوابط مربوطه ارائه می شود.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل با ذکر اینکه چهارچوب توسعه فیزیکی و کالبدی شهر را براساس پیش بینی جمعیت تعیین می کنند خاطرنشان ساخت: چهارچوب کلی طرح براساس پیش بینی جمعیت شهر در افق ۱۰ ساله تا سال ۱۴۱۰ است.

پاکدامن همچنین ضمن اشاره به اینکه محدوده پیشنهادی شهر به مساحت ۶۴۶ هکتار به تصویب رسید تصریح كرد: حریم پیشنهادی با انطباق مرز جنوبی برخط انتقال نیرو (به مساحت ۶۹۷ /۲ هکتار) و به همراه پهنه بندی پیشنهادی منطبق بر سند پهنه بندی حریم مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید.

وی گفت: طرح فوق پس از ارسال اسناد و مدارک به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تصویب نهایی در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بعنوان یک سند اجرایی برای شهر زیرآب در اختیار شهرداری و دیگر دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار می گیرد.