شناسهٔ خبر: 77279 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

معاون برنامه ريزي، نظارت و امور اقتصادي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران خبر داد

افزايش ۸ درصدي عملکرد حمل و نقل هوايي در آذر ماه/ مهرآباد در صدر فهرست بيشترين پروازها

فرودگاه مهرآباد هواپیما نشست حمیدرضا سیدی، معاون برنامه ريزي، نظارت و امور اقتصادي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از رشد ۸ درصدي نشست و برخاست و افزايش ۹ درصدي اعزام و پذيرش مسافر و پذيرش بار طي آذر امسال خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، حمیدرضا سیدی، عنوان کرد: بر اساس آمار جمع آوری شده توسط گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی، میزان جابه جایی مسافر در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت و فرودگاه امام(ره)، از حدود ۳ میلیون و ۴۱۵ هزار مسافر در آذر۹۷ به حدود ۳میلیون و ۷۱۴ هزار  مسافر در آذر۹۸ رسیده است که رشد ۹ درصدی را نشان می دهد.

سیدی افزود: بیشترین جابه جایی مسافر در آذر ۹۸ به فرودگاه مهرآباد (بیش از یک میلیون و ۳۰۹ هزار مسافر) و سپس به فرودگاه های مشهد (بیش از ۵۹۲ هزار )، امام خمینی (بیش از ۴۵۸ هزار )، شیراز(بیش از ۲۴۳ هزار ) و اهواز (بیش از ۱۸۰ هزار مسافر) اختصاص دارد.

معاون برنامه ریزی، نظارت و امور اقتصادی با اشاره به رشد ۸ درصدی پرواز در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت و فرودگاه امام(ره) در آذر ۹۸ نسبت به آذر ۹۷ و رسیدن از۲۸ هزار و ۶۷۳ به ۳۱ هزار و ۴۱ پرواز، گفت: بیشترین پرواز در آذر ۹۸ به فرودگاه مهرآباد با ۱۰ هزار و ۸۹۵ فروند اختصاص دارد و فرودگاه های مشهد(۴۲۰۰پرواز)، امام خمینی(ره) با  ۳۲۳۰پرواز، شیراز (۲۲۹۱پرواز) و اهواز (۱۵۷۱پرواز) در رتبه های بعدی قرار دارند.

میزان جابه جایی بار در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت از ۳۳ میلیون و ۱۴۲ هزار کیلوگرم در آذر ۹۷ به حدود ۳۶ میلیون کیلوگرم در آذر ۹۸ رسیده است.

سیدی افزود:بیشترین میزان جابه جایی بار در آذر۹۸ متعلق به فرودگاه امام خمینی(ره) به میزان بیش از ۱۱ میلیون کیلوگرم است و فرودگاه های مهرآباد (بیش از ۸ میلیون کیلوگرم)، مشهد (بیش از ۵میلیون کیلوگرم)، شیراز (بیش از ۲ میلیون کیلوگرم) و اهواز (بیش از یک میلیون کیلوگرم) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

او با بیان این که در حوزه پروازهای داخلی در آذر ۹۸ نسبت به آذر ۹۷ به رشد ۸ درصدی ارسال و پذیرش بار، رشد ۱۰درصدی نشست و برخاست و افزایش ۱۱ درصدی جابه جایی مسافر دست یافته ایم، افزود: در این بازه زمانی میزان جابه جایی بار در پروازهای داخلی از حدود ۲۰ میلیون کیلوگرم به حدود ۲۲ میلیون کیلوگرم رسیده است.

او گفت:بیشترین میزان جابه جایی بار در پروازهای داخلی به فرودگاه مهرآباد (بیش از ۸میلیون کیلوگرم) و سپس فرودگاه های مشهد(حدود ۴میلیون کیلوگرم)، شیراز (بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار کیلوگرم) و اهواز (بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار کیلوگرم) اختصاص دارد.

سیدی با بیان این که میزان جابه جایی مسافر در پروازهای داخلی طی آذر ۹۸ به بیش از ۳ میلیون رسیده است، افزود: بیشترین آمار به فرودگاه مهرآباد(بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر) اختصاص دارد و فرودگاه های مشهد (بیش از ۵۲۴ هزار نفر)، شیراز (بیش از ۲۱۳ هزار نفر) و اهواز (بیش از ۱۷۸ هزار نفر) در جایگاه های بعدی قرار دارند.

او با بیان اینکه آذر امسال ۲۶ هزار و ۶۲۹ پرواز در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت انجام شده است، گفت: بیشترین پرواز داخلی به فرودگاه مهرآباد با ۱۰ هزار و ۸۹۵ فروند و سپس مشهد (۳۶۴۹پرواز)، شیراز (۱۹۸۱پرواز) و اهواز (۱۵۴۳پرواز) اختصاص دارد.

به گزارش تسنیم سیدی افزود: در حوزه پروازهای بین المللی شاهد افزایش ۱۱ درصدی جابه جایی بار و رسیدن از ۱۳ به ۱۴ میلیون کیلوگرم بوده ایم.

به گفته وی میزان نشست و برخاست با یک درصد کاهش و اعزام و پذیرش مسافر نیز ۳ درصد کاهش را نسبت به آذر ماه سال گذشته نشان می دهد. همچنین در آذر ۹۸ در مجموع ۴۴۱۲ پرواز بین المللی با جابه جایی بیش از ۵۹۲ هزار مسافر انجام شده است.