شناسهٔ خبر: 77413 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

وزیر امور خارجه تأکید کرد

برای تحقق شبکه ریلی چابهار - زاهدان با هند در حال مذاکره هستیم/ ضرورت همکاری ایران و هند برای تهیه تجهیزات ساخت بنادر و شبکه ریلی چابهار/ زیرساخت های لازم برای تحقق شبکه ریلی در بندر چابهار وجود دارد

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه گفت: همکاری هند و ایران برای تهیه تجهیزات ساخت بنادر چابهار و همچنین شبکه ریلی ضرورت دارد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمدجواد ظریف در سفر به بمبئی در مورد توسعه همکاری های دریایی و بندری ایران و هند، اظهارداشت: همکاری هند و ایران برای تهیه تجهیزات ساخت بنادر چابهار و همچنین شبکه ریلی که بندر ایران را به زاهدان وصل می کند، ضرورت دارد. 

ظریف افزود: یکی از چالش های توسعه ای بندر چابهار اتصال چابهار به افغانستان و آسیای میانه از طریق راه آهن است، ما باید در راستای قرارداد با هند شبکه ریلی چابهار - زاهدان را تکمیل کنیم. 

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: در حال حاضر زیرساخت های لازم برای تحقق شبکه ریلی وجود دارد، به همین دلیل با هند در حال مذاکره هستیم.

ظریف خاطرنشان کرد: بندر چابهار برای افغانستان و آسیای میانه حیاتی است، پیشرفت های متعددی در توسعه این بندر اقیانوسی داشته ایم که موضوع تصویب الحاق  بندر چابهار به منطقه آزاد چابهار یکی از این موارد است.