شناسهٔ خبر: 77679 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان خبر داد:

تامین بودجه و پرداخت کامل سنوات بازنشستگان

دکتر قاری قران مدیر کل راه وشهرسازی استان اصفهان گفت: ضمن پرداخت کلیه سنوات بازنشستگان که تا قبل از سال ۹۸ بازنشسته شده اند ، دیون مربوط به مانده مرخصی ها نیز در دو مرحله پرداخت می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات واطلاع رسانی راه وشهرسازی استان اصفهان، علیرضا قاری قرآن گفت: براساس پیگیری‌های بعمل امده درخصوص تامین بودجه به منظورپرداخت کامل سنوات بازنشستگان، خوشبختانه کلیه سنوات بازنشستگان که تاقبل از سال ۹۸ به افتخار بازنشستگی نایل امدند پرداخت شده است.  

وی افزود: علی رغم وجود مشکلات اقتصادی، پرداخت سنوات همکاران بازنشسته که تاپیش ازاین با تاخیر همراه بوده، تسریع پیداکرد.  

قاری قران اظهارداشت: یکی از اولیت ها در اداره برنامه وبودجه اداره کل تامین اعتبار برای پرداخت دیون مربوط به مانده مرخصی ها تا پیش از سال ۹۸ است که دراین راستا مقرر شد پرداخت مانده مرخصی بازنشستگان قبل از سال ۹۷طی دو مرحله انجام پذیرد و در این خصوص یک مرحله از آن پرداخت و مرحله دوم بزودی پرداخت می شود.