شناسهٔ خبر: 78270 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان:

ویرایش چهارم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در شورای تدوین نهایی شد/ پیش‌نویس نهایی‌شده در شورای تدوین برای تصویب به هیات دولت می‌رود

شهر تهران رییس بخش انرژی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از نهایی‌شدن بازنگری مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در شواری تدوین مقررات ملی ساختمان خبر داد و اعلام کرد: مبحث نهایی‌شده در شورای تدوین، برای تصویب و ابلاغ از سوی وزارت راه و شهرسازی به هیات دولت می‌رود.

بهروز کاری رییس بخش انرژی و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، آخرین روند بررسی ویرایش چهارم مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان (مبحث صرفه جویی در مصرف انرژی) را اعلام کرد.

رییس کمیته تخصصی مبحث ۱۹ و عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان با اشاره به اینکه این مبحث هم اکنون در شورای تدوین نهایی شده از ارایه مبحث به وزارت راه و شهرسازی جهت اخذ مصوبه هیات دولت خبر داد و گفت: چهارمین بازنگری در خصوص مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان، انجام شده و به تصویب شورای تدوین مقررات ملی ساختمان رسیده است. این مبحث باید از سوی وزارت راه و شهرسازی به هیات دولت برود و به تصویب هیات دولت برسد.

کاری تاکید کرد: در مبحث جدید تغییرات عمده ای لحاظ شده که دو تغییر عمده آن علاوه بر تغییرات کلی دیگر شاملِ افزودن روش های طراحی و همچنین رده‌بندی ساختمان‌ها است.

رییس بخش انرژی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص تصویب این مبحث در هیات دولت و چاپ آن برای استفاده سازندگان و مالکان، اعلام کرد: با ارایه این مبحث به وزارت راه و شهرسازی، پیش‌بینی می‌شود تا مراحل تصویب در هیات دولت حداکثر یک‌ماه زمان ببرد که با این احتساب، قبل از پایان سال، ویرایش چهارم مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان به تصویب هیات دولت می‌رسد و ابلاغ خواهد شد.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، چاپ این مبحث را در سال ۹۹ ممکن دانست و در خصوص الزام‌آور بودن این مبحث نیز، گفت: بر اساس آنچه که شورای تدوین تصویب کرده است هر ویرایش جدیدی که به تصویب می‌رسد و ابلاغ می‌شود، طراح، مجری و تمامی دست‌اندرکاران دو سال حق انتخاب برای انتخاب ویرایش قبلی و جدید را دارند.

کاری ادامه داد: مباحث تصویب و ابلاغ شده به شکل ۱۰۰ درصدی الزام‌آور نیستند. اما چنانچه ساختمانی بخواهد رده‌بندی بگیرد ناچار است تا ویرایش جدید را رعایت کند.   

وی خاطرنشان کرد: پیش‌تر فقط ساختمان‌ها باید مطابق مبحث ۱۹ به ساخت واحدها اقدام می‌کردند اما در ویرایش جدید سازندگان با رعایت این مبحث بر حسب  مواردی که رعایت می‌کنند درجه‌بندی می‌شوند و بر اساس درجه‌بندی به کم انرژی و یا بسیار کم انرژی رده بندی خواهند شد و رتبه بندی می‌شوند.