شناسهٔ خبر: 78688 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

سخنگوی سازمان هواپيمایی كشوری عنوان کرد

رد اتهام ورود ويروس کرونا توسط ماهان و سازمان هواپيمايی کشوری به کشور

بوئینگ ماهان سخنگوی سازمان هواپيمايی كشوري عنوان کرد: هواپيمايی ماهان تاكنون در چارچوب تصميمات دولت و وزارت بهداشت و نهايتا سازمان هواپيمايی كشوری عمل كرده و نظارت های صورت گرفته نيز براساس دستورالعمل های تعيين شده بوده است. اتهام ورود ويروس كرونا توسط ماهان و سازمان هواپيمايی كشوری در فضای مجازی نه كارشناسی و نه منصفانه است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی رضا جعفرزاده با بیان این که اتهام ورود ويروس كرونا توسط  شرکت ماهان و سازمان هواپيمايی كشوري در فضاي مجازي نه كارشناسی و نه منصفانه است،گفت: در مواقع حساس و مهم چون موضوع ويروس كرونا نه سازمان هواپيمايی كشوري تصميم گير بلامنازع است و نه هيچ ايرلاينی اجازه پرواز پيدا مي كند.

وي افزود: علی رغم صدور اطلاعيه های متعدد در خصوص تعليق پروازها به چين و اينكه هيچ پرواز مسافری به آن كشور انجام نمی شود، بارها شاهد مسائلی چون ادامه پروازهای ماهان و اتهام ورود ويروس كرونا توسط اين شركت در فضای مجازی بوده ايم.

جعفرزاده تصريح كرد: حال آنكه به روشنی گفته شده است كه پس از جلسه راهكارهای پيشگيری از شيوع ويروس كرونا و تصميم در خصوص تعليق پروازها تصميم مسئولان و تكاليفی بوده كه به عهده سازمان هواپيمايی كشوری گذاشته شده است، از جمله بازگرداندن دانشجويان و اتباع ايراني و انجام چند پرواز باري که آن هم با تصميم مسئولان و نظارت وزارت بهداشت و با رعايت كليه اقدامات پيشگيرانه براساس دستورالعمل و نظارت دقيق بهداشتی صورت گرفته است.

سخنگوی سازمان هواپيمايی كشوری ادامه داد: اينكه در تعبير و تفسيرها و در بعضي فضاهای رسانه اي اهميت بازگرداندن دانشجويان و اتباع ايرانی به كلي ناديده گرفته می شود، جای سوال دارد.

وی افزود: با اين كه اظهارنظرهای پزشكی در حيطه وزارت بهداشت و تصميمات آن مجموعه است و همانطور كه مكررا توصيه شده است براي دوري از قضاوت هاي نادرست، اخبار و اطلاعات را از منابع مربوطه دنبال كنيم، لازم است تاكيد شود هواپيمايی ماهان تاكنون در چارچوب تصميمات دولت و وزارت بهداشت و نهايتا سازمان هواپيمايی كشوري عمل كرده و نظارت هاي صورت گرفته نيز براساس دستورالعمل های تعيين شده بوده است.