شناسهٔ خبر: 78764 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

معاون برنامه ريزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوايی ايران خبر داد

جابه‌جایی بيش از ۴۷ ميليون مسافر در فرودگاه‌های کشور در سال ۲۰۱۹/ بیشترین میزان نشست و برخاست ها متعلق به مهرآباد/ نشست و برخاست حدود ۳۱۶ هزار فروند هواپیما به مقاصد بین‌المللی

فرودگاه مهرآباد هواپیما ایران ایر هما معاون برنامه ريزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايی ايران از جابه جايی بيش از ۴۷ ميليون مسافر در فرودگاه‎های تحت مالکيت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايی ايران در سال ۲۰۱۹ خبر داد.

حمیدرضا سیدی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اعلام این خبر عنوان کرد: فرودگاههای تحت مالکیت این شرکت و فرودگاه امام(ره) در سال ۲۰۱۹ میلادی، با انجام ۳۷۹ هزار و ۸۸۰ فروند نشست و برخاست توانسته است بیش از ۴۷ میلیون مسافر را به همراه بیش از ۴۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابه جا کند.

وی افزود: در سال ۲۰۱۹ میلادی، فرودگاه مهرآباد با ۱۲۴ هزار و ۴۰۲ فروند بيشترين نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابهجايی حدود ۱۵ میلیون مسافر پرترافيكترين فرودگاه بوده است. فرودگاه مشهد با  ۵۹ هزار و ۸۸۴ فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش حدود ۹ میلیون مسافر، دومين فرودگاه پرترافيك كشور و فرودگاه امام خمینی(ره) با ۴۳ هزار و ۵۷۱ فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش بیش از ۷میلیون مسافر در جايگاه سومين فرودگاه كشور قرار دارد.

سیدی گفت: در این بین فرودگاه امام خمینی(ره) با ارسال و پذيرش بیش از ۱۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مهرآباد با ارسال و پذیرش بیش از ۱۰۴ میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از ۸۴ میلیون  کیلوگرم بار در رتبههای بعدی قرار دارند.

پروازهای داخلی

وی با بیان اینکه سهم پروازهای داخلی از كل پروازهای ۲۰۱۹ میلادی، نشست و برخاست حدود ۳۱۶ هزار  فروند هواپیماست كه طی آن بیش از ۳۷ میلیون مسافر و بیش از ۲۷۶ میلیون كيلوگرم بار منتقل شدهاست، افزود: با توجه به اينكه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است، در اين بخش اين فرودگاه، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با ۴۹ هزار و ۷۲۲ فروند نشست و برخاست بیش از هفت میلیون  نفر اعزام و پذيرش مسافر و ارسال و پذيرش بیش از ۵۸ میلیون كيلوگرم بار در جايگاه دوم و فرودگاه شیراز با ۲۵ هزار و ۶۷۳ فروند نشست و برخاست، اعزام و پذيرش بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار  مسافر و ارسال و پذيرش حدود ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار كيلوگرم بار در جايگاه سوم قرار دارد.

پروازهای خارجی

وی گفت: همچنین سهم پروازهای خارجی سال ۲۰۱۹، در فرودگاههاي بينالمللي تحت مالكيت شركت فرودگاهها نيز، نشست و برخاست ۶۳ هزار و ۸۷۱ فروند هواپيما است كه طي آن حدود ۱۰ میلیون مسافر اعزام و پذیرش و بیش از ۱۹۶ میلیون كيلوگرم بار ارسال و پذیرش شدهاست.

به گفته سیدی، در اين بخش فرودگاه امام خمینی(ره) با نشست و برخاست ۴۲ هزار و ۹۲۵ فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بیش از ۷میلیون مسافر و ارسال و پذيرش بیش از ۱۴۳ میلیون كيلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با ميزباني ۱۰ هزار و ۱۶۲ فروند هواپيما، اعزام و پذيرش حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر و ارسال و پذيرش حدود ۲۶ میلیون كيلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست ۳۹۴۸ فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بیش از ۴۶۳ هزار  مسافر و ارسال و پذيرش حدود ۱۲ میلیون کیلوگرم بار در رتبههاي دوم و سوم قرار گرفتهاند.

شلوغ ترین فرودگاه‌ها

وی افزود: سال ۲۰۱۹ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در ۹ فرودگاه مهرآباد، مشهد، امام خمینی (ره)، شیراز، کیش، اهواز، اصفهان، تبریز و بندرعباس انجام شده است. همچنین حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به ترتیب در ۹ فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، اهواز، اصفهان، بندرعباس، تبریز و آبادان انجام شده و حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای بین المللی به ترتیب در دو فرودگاه امام خمینی (ره) و مشهد انجام شده است.

به گفته سیدی، نحوه توزیع پروازها در ساعات شبانه روز و روزهای هفته نشان می دهد که در ۲۴ ساعت شبانه روز، اوج پروازها ساعت ۶ و در روزهای هفته، اوج پروازها در روز سه شنبه بوده است.