شناسهٔ خبر: 78913 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

رئیس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی خبر داد

تکمیل مبحث نحوه انطباق اراضی شهری در حوزه شهرسازی تا پایان امسال

شهر تهران رئیس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، گفت: مبحث نحوه انطباق اراضی شهری در حوزه شهرسازی تا قبل از پایان سال جاری تکمیل و به شورای مرکزی ارایه می شود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در اجرای ماموریت‌های محوله از سوی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، امور مربوط به تدوین "نحوه انطباق اراضی شهری در حوزه شهرسازی" را که در سطح یکی از مباحث مقررات ملی ساختمان، قابل ارائه است، پیگیری کرد.

به گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان، در این نشست همچنین آیین نامه کنترل و نظارت شهرسازی که وزیر راه و شهرسازی نیز بر تکمیل آن تاکید دارد، مورد بررسی قرار گرفت.

 به گفته رئیس گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی، اخیراً مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در زمینه تهیه و تدوین آیین نامه کنترل و نظارت شهرسازی اقداماتی مشابه آنچه در شورای مرکزی در جریان است، پیگیری کرده که برای پیشگیری از موازی کاری، نشست مشترکی با اداره کل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه وزارت راه و شهرسازی برگزار شده تا نظام‌نامه هماهنگ عملیاتی  منطبق بر مقررات که در گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی تدوین شده به تایید نهایی برسد.

وثیق‌نیا ابراز امیدواری کرد  تا مبحث نحوه انطباق اراضی شهری در حوزه شهرسازی، قبل از پایان سال جاری، تکمیل و به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارایه شود.