شناسهٔ خبر: 79088 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر اعلام کرد

تصویب ۱۷ پروژه استراتژیک و تحول آفرین در سال جاری/ تشریح وضعیت استقرار نظام های مدیریتی در سازمان بنادر و دریانوردی

سید سعید سید علایی معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع با اشاره به اینکه توجه به مسئولیت های اجتماعی همواره از سوی این سازمان مدنظر قرار گرفته است، گفت: در همین راستا بهره گیری از ظرفیت استارتاپ ها در سال جاری یکی از اقدامات صورت گرفته بود.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سید سعید سیدعلایی درباره مسئولیت های اجتماعی سازمان بنادر  و دریانوردی، اظهار کرد: پس از ابلاغ "طرح رویش" از سوی وزارت راه و شهرسازی که با هدف ظهور بخش خصوصی خودبنیان، مستقل و با نشاط که در کسب و کارهای نوپای کوچک با سرمایه‌ اولیه اندک به شکل ارگانیک فعالیت می‌کنند، با عزم جدی سازمانی جهت بهره‌گیری از استارت‌آپ‌ها در راستای انجام فعالیت ها و خدمات سازمان در بخش حمل و نقل دریایی از ۴ استارت‌آپ فعال در حوزه حمل و نقل دعوت به عمل آمد و ‌نظرات آنان اخذ شد.

وی ادامه داد: از معاونت های سازمان بنادر و دریانوردی نیز نیازها و چالش‌های حوزه‌های مربوطه که قابلیت استفاده از توان استارت‌آپ‌ها را دارند، احصاء و مقرر شد که دستورالعمل و راهنمای به کارگیری استارت‌آپ ها در سازمان تهیه شود.

معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع در مورد پروژه های استراتژیک و تحول آفرین مدنظر این سازمان، عنوان کرد: تعداد ۱۷ پروژه در ابتدای سال ۱۳۹۸ در شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان تصویب و پیشرفت فصلی و شرح اقدامات پروژه ها از معاونت های سازمان اخذ شد و تهیه و ارائه گزارشات فصلی نیز مدنظر قرار گرفت.

سیدعلایی در ادامه به استقرار نظام های مدیریتی در سازمان بنادر و دریانوردی طی سال جاری اشاره کرد و گفت: نظام برنامه ریزی سالانه، نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، استقرار چرخه و مستندسازی نظام مدیریت بهره‌وری و نیز راهبری نظام پیشنهادهای سازمان بنادر و دریانوردی از جمله موارد مدنظر بود.

نظام برنامه ریزی سالانه

وی افزود: بر اساس نظام برنامه ریزی سالانه؛ ارزیابی عملکرد اهداف و برنامه های سازمان در سال۱۳۹۷و تهیه مجموعه اهداف و برنامه های عملیاتی سال ۱۳۹۸ سازمان و بنادر تابعه در راستای تحقق اهداف کمی زیر بخش حمل و نقل دریایی و تکالیف سازمان طی برنامه ششم توسعه مدنظر قرار گرفت.

نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع در خصوص نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نیز، توضیح داد: آغاز طراحی مفهومی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در چارچوب دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور یکپارچه سازی برنامه ریزی، بودجه ریزی و مدیریت عملکرد با هدف شفاف سازی، نصب و پیاده‌سازی سامانه «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» در مرکز و بنادر و آموزش سامانه، ورود اطلاعات سال ۱۳۹۷ در سامانه، پیگیری رفع اشکالات گزارشات زیرسیستم بودجه و بروزرسانی سیستم در ستاد و بنادر از اقدامات انجام شده در این بخش بود.

نظام مدیریت بهره‌وری

 به گفته سیدعلایی استقرار چرخه و مستندسازی نظام مدیریت بهره‌وری دیگر فعالیت مدنظر در حوزه استقرار نظام مدیریتی در سازمان بنادر و دریانوردی بود و اندازه گیری و تحلیل شاخص­های استاندارد بهره­وری در سطح سازمان و بنادر طی دوره زمانی سال های ۹۷-۹۵، تهیه شاخص ­های اختصاصی بهره ­وری معاونت امور بندری و اقتصادی، آموزش مراحل استقرار چرخه و سامانه مدیریت بهره ­وری به کاربران و راهبران بهره وری سازمان، تهیه گزارش استقرار چرخه مدیریت بهره­ وری در سازمان، بازبینی دستورالعمل «تحلیل عوامل درونی و محیطی سازمان با استفاده از SWOT وPESTEL»، تهیه دستورالعمل «کار با سامانه نماد ایران» و اصلاح «نظام نامه مدیریت بهره وری» از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه بود.