شناسهٔ خبر: 79135 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

نقش مراکز آموزش هوانوردی در کنترل بحران

خلبان دانشپور علیرضا دانشپور، خلبان

مراکز آموزش هوانوردی، نخستین مرحله ورود علاقه مندان به هوانوردی در تمامی گرایش‌های تخصصی است و به قول معروف، سنگ بنای هوانوردان آینده در مراکز آموزشی بنا می شود و اگر سنگ بنا، کج نهاده شود، تا پایان عمر حرفه ای قابل اصلاح نیست.

خلبانی، مهمانداری، دیسپچری، تکنسین های فنی و تعمیراتی، خدمات فرودگاهی و ... تخصص‌های استراتژیک هوانوردی است که در مراکز آموزش هوانوردی تدریس می شود. آنچه در میان آموزش‌های علمی و تخصصی حائز اهمیت است، آموزش شخصیت و کاراکتر فعالیت گروهی در شرایط بحرانی و توجه به دستورالعمل ها و همچنین مدیریت گروه، کنترل استرس و روحیه دادن به گروه است که باید به نوجوانان و جوانان دانشجو آموزش داده شود.

مباحث تخصصیCRM  در شرکت‌های هواپیمایی و شرکت‌های فعال در حوزه هوانوردی به عنوان یک درس مهم و الزامی آموزش‌داده می شود اما باید به این نکته مهم اشراف داشت که شخصیت یک هوانورد در دوران دانشجویی شکل می گیرد و خروجی مراکز، وارد شرکت‌هایی هواپیمایی می شود.

جامعه هوانوردی ما با حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و امثالهم و کمک رسانی به موقع آشنا هستند اما در خصوص بحران هایی مانند شیوع ویروس کرونا که برای جامعه هوانوردی دنیا نیز تازگی دارد، ضرورت آموزش مدیریت بحران توسط کرو پروازی، خدمات فرودگاهی و ... احساس می شود.

استرس در میان مسافران، مهمانداران، کارکنان فرودگاه و تمامی افرادی که در پروسه پرواز دخیل هستند به چشم می آید و خلبان به عنوان مدیر اصلی پرواز، مدیران ایستگاه‌ها، سرشیفت‌های فرودگاهی و... باید در کنار اجرای امور تخصصی خود به مدیریت روانی و بهداشتی گروه زیر نظر خود بپردازند که این امر بدون آموزش صحیح مدیریت CRM و بحران بعید به نظر می رسد.

امیدوارم بحران پیش آمده با هماهنگی و مدیریت صحیح جامعه هوانوردی آسیب کمتری به این صنعت وارد سازد و عاملی در جهت آموزش و تقویت فعالان هوانوردی باشد.