شناسهٔ خبر: 79225 - سرویس جاده‌ای
نسخه قابل چاپ

انتصاب در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای

معاون راهداری و سرپرست معاونت راه‌های روستایی و فرعی منصوب شدند

سر در ساختمان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای با صدور احکام جداگانه رضا اكبری را به سمت معاون راهداری و شعبانعلی خاوری را به سمت سرپرست معاونت ساخت و نگهداری راه های روستایی و فرعی منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عبدالهاشم حسن‌نیا معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در احكام جداگانه‌ای رضا اكبری را به سمت معاون راهداری و همچنین شعبانعلی خاوری را به سمت سرپرست معاونت ساخت و نگهداری راه های روستایی و فرعی منصوب كرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای؛ در این احکام بر برنامه‌ریزی، مدیریت و سازماندهی امور مربوط به نگهداری راه‌های اصلی، روستایی و فرعی كشور در چارچوب یک نظام جامع مدیریت با بهره گیری از فناوریها و ابزارهای نوین و نیز استفاده بهینه از منابع جهت ارتقای كمی و كیفی فعالیت‌های مرتبط را از مهمترین وظایف این معاونت‌ها دانسته و بر اهتمام ورزیدن به آن ها تاكید كرد.