شناسهٔ خبر: 79229 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت ومنابع سازمان بنادر خبر داد:

تصویب برنامه‌های عملیاتی و بودجه سال ۹۹ سازمان بنادر/ حذف و تعدیل هزینه های غیر ضرور در سازمان بنادر/ مهندسی مجدد طرح ها و پروژه های بنادر/ ارتقاء بهره وری و کارایی با استفاده از منابع و ظرفیت های موجود

سید سعید سید علایی معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت ومنابع سازمان بنادر و دریانوردی گفت: اهداف اختصاصی، برنامه‌های عملیاتی و بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان بنادر و دریانوردی توسط هیأت عامل این سازمان تصویب شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سید سعید سید علایی درباره تصویب برنامه های عملیاتی و بودجه ای سازمان بنادر، افزود: مجموعه اهداف اختصاصی و برنامه‌های عملیاتی سال آینده سازمان مرکزی و بنادر تابعه مشتمل بر ۱۲ هدف کلان، ۱۸۳ هدف اختصاصی و ۱۳۳۷ برنامه عملیاتی با رویکردی کاملا "مشارکتی- تعاملی" فی‌مابین ستاد مرکزی  و بنادر تابعه و اعمال دیدگاه های مدیریتی در واحدهای ستادی و بنادر تدوین شد.

وی با بیان اینکه برنامه عملیاتی سازمان بنادر برای اولین بار قبل از شروع سال جدید به تصویب هیأت عامل رسیده است، تصریح کرد: بودجه سال آینده سازمان بنادر و دریانوردی به همراه ضوابط مالی حاکم بر اجرای آن با رویکرد برنامه محور و با تمرکز بر ارتقاء بهره وری و کارایی در استفاده از منابع و ظرفیت ها و اثر بخشی برنامه های کمی و عملیاتی در جهت تحقق اهداف به تصویب هیأت عامل سازمان بنادر رسید.

معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت ومنابع سازمان بنادر و دریانوردی گفت: بودجه سال ۹۹ سازمان بنادر و دریانوردی موضوعاتی چون تقویت انضباط مالی، صرفه جویی، حذف و تعدیل هزینه‌های غیر ضرور، مهندسی مجدد طرح‌ها و پروژه‌ها و همچنین تسهیل و تسریع اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و فعالیت‌های ستاد مرکزی و بنادر تابعه را مدنظر قرار داده و به پایش مستمر و کنترل به موقع آنها توجه ویژه‌ای دارد.