شناسهٔ خبر: 79765 - سرویس وزارتی
نسخه قابل چاپ

ستاد جهش تولید با حضور جانشین وزیر تشکیل شد

ارایه گزارش هر دو هفته یکبار به رییس جمهور/ تهیه بسته پیشنهادی در دو حوزه مسکن و حمل و نقل

جلسه جلسه ستاد جهش تولید در وزارت راه و شهرسازی با حضور معاونان و مدیران عامل دستگاه های تابعه بابت تحقق شعار سال ۱۳۹۹ برگزار و برنامه ها مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی و جانشین وزیر در ستاد جهش تولید و با حضور سایر معاونان و مدیران عامل دستگاه های تابعه تشكیل و برنامه‌های این وزارتخانه برای تحقق شعار امسال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که در وزارت راه و شهرسازی و به صورت ویدیو كنفرانس برگزار شد، جمع بندی های لازم درخصوص فهرست پروژه‌های مشمول طرح جهش تولید و جزئیات الزامات تحقق برنامه‌ها به تفكیك حوزه‌های مختلف و همین طور نحوه فعالیت مؤثر ستاد انجام گرفت .

ذر این جلسه این موارد جهت پیگیری اعضای ستاد به شرح ذیل تصویب شد:

۱) جلسات كمیته تخصصی ستاد متشكل از نمایندگان سازمان‌ها و شركت‌ها با هدف تصمیم سازی و ارایه پیشنهادات لازم به ستاد پایش دقیق تصمیمات ستاد و ارایه گزارشات لازم با محوریت دفتر برنامه‌ریزی به صورت منظم و حداقل ۲ جلسه در هفته تشكیل می‌شود.

۲) بسته‌های پیشنهادی وزارتخانه در دو بخش جداگانه با همكاری زیربخش‌ها برای حمل و نقل و مسكن تهیه خواهد شد.

۳) گزارشات به صورت هر دو هفته یكبار برای ارایه به مقام عالی وزارت و رئیس جمهور محترم توسط كمیته تخصصی تهیه و در جلسه اصلی ستاد جهش تولید در وزارت راه و شهرسازی نهایی خواهد شد.

۴) به جهت تسهیل، تسریع و تدقیق امور، گزارشات از طریق سامانه‌ای كه توسط مركز فاوای معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع ایجاد خواهد شد، ارسال و دریافت می شود.

۵) تقویم افتتاحات تهیه شده توسط معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع با همكاری زیربخش‌ها و با در نظرگرفتن پروژه‌های جهش تولید به روزرسانی خواهد شد.

۶) كمیته تخصصی ستاد با همكاری افراد خبره اقتصادی شاغل در بخش‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های تابعه، متدولوژی مشخصی برای محاسبه كمّی رشد  تولید ناشی از اجرای پروژه‌های جهش تولید در وزارت راه و شهرسازی طراحی و به همراه سایر پیشنهادات لازم ارایه کند.