شناسهٔ خبر: 79850 - سرویس بنادر و دریانوردی
نسخه قابل چاپ

با دستور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی؛

ستاد مدیریت راهبردی جهش تولید در سازمان بنادر تشکیل شد / سیدعلائی جانشین راستاد در ستاد

سیدعلائی با دستور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و ضرورت اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری سال ۱۳۹۹ تحت عنوان سال جهش تولید و لزوم برنامه ریزی منسجم و هدفمند جهت تحقق این امر راهبردی، ستاد مدیریت راهبردی جهش تولید در این سازمان تشکیل شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در حکم محمد راستاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خطاب به سید سعید سیدعلایی؛ عضو هیأت عامل و معاون برنامه ریزی ، توسعه مدیریت و‌منابع سازمان بنادر و ‌دریانوردی آمده است؛ 

نظر به نامگذاری سال ۱۳۹۹ تحت عنوان سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری و ضرورت اجرای اوامر معظم له و ‌لزوم برنامه ریزی منسجم و هدفمند جهت تحقق این امر مهم و راهبردی، ستاد مدیریت راهبردی جهش تولید در این سازمان با اهداف و‌ وظایف پیوست تشکیل می گردد و به موجب این حکم، جنابعالی به عنوان جانشین مدیرعامل در این ستاد منصوب می شوید .

انتظار دارد با اتکال به خداوند منان و با رویکرد مدیریت جهادی و استقاده حداکثری از کلیه ظرفیت ها و توانمندی های موجود در ستاد سازمان و‌بنادر تابعه همه مساعی ممکن برای تحقق امر راهبردی جهش تولید در سال ۱۳۹۹ به انجام رسیده و با پایش منظم و مستمر گزارشات دقیق عملکرد به اینجانب ارائه شود.

بدیهی است کلیه معاونین و‌مدیران کل محترم ستادی و مدیران بنادر تابعه مکلفند در این حوزه نهایت همکاری و هماهنگی لازم را در تولید و ارائه اطلاعات و انجام تصمیمات ابلاغی به عمل آورند .