شناسهٔ خبر: 79999 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

برگزاري جلسات كميته تأمين زمين طرح اقدام ملي مسكن در شهرستان هاي سبزوار و نيشابور به صورت ويديو كنفرانس

جلسه ويديو كنفرانس اقدام ملي مسكن خراسان رضوي مديركل راه و شهرسازی خراسان رضوي از برگزاري جلسات كميته تأمين زمين طرح اقدام ملي مسكن در شهرستان هاي سبزوار و نيشابور به صورت ويديو كنفرانس خبر داد.

 به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، قدرت الله ابك با اعلام این خبر گفت: در پي ابلاغ شيوه نامه وزارت راه و شهرسازي در خصوص چگونگي تامين زمين جهت طرح اقدام ملي مسكن، اين جلسه به صورت ويديو كنفرانس و با حضور فرمانداران، شهرداران و روساي ادارات بنياد مسكن و راه و شهرسازي دو شهرستان سبزوار و نيشابور و معاونين اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي برگزار شد.

وي گفت: بر اساس اين شيوه نامه ادارات كل راه و شهرسازي به عنوان دستگاه متولي طرح اقدام ملي مسكن نسبت به شناسايي و تخصيص اراضي در اختيار خود براي اجراي اين طرح متناسب با برنامه اعلامي در استان اقدام و پس از برآورد كسري زمين نسبت به تأمين آن اقدام مي كنند.

ابك در خصوص چگونگي تامين زمين طرح اقدام ملي مسكن تصريح كرد: اراضي دولتي با كاربري مسكوني اعم از اينكه اين اراضي متعلق به وزارت راه و شهرسازي يا ساير دستگاه هاي دولتي باشد، احياي بافت هاي فرسوده شهري و سكونت گاه هاي غيررسمي، شهرهاي جديد، شهرك هاي مسكوني جديد و نيز اراضي داراي طرح آماده سازي زمين، استفاده از اراضي دولتي با كاربري غيرمسكوني در محدوده شهرها مشروط به تصويب تغيير كاربري در مراجع ذيربط و اراضي دولتي مناسب الحاق به محدوده مصوب شهر با تصويب مراجع ذيربط و استفاده از اراضي با كاربري مرتبط و يا قابل تغيير كاربري بخش خصوصي و نهادهاي عمومي غير دولتي بر اساس توافق با دستگاه متولي اجراي طرح اقدام ملي مسكن و پس از تصويب تغيير كاربري در مراجع ذيربط قابليت بكارگيري جهت تامين زمين اين طرح را خواهند داشت كه بسته به نياز و اولويت هاي ابلاغي، اقدام خواهد شد.