شناسهٔ خبر: 80133 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان زنجان:

آزادراه زنجان- قزوین درسال ۹۹ بهسازی می‌شود

نصب روشنایی -آزادراه زنجان-قزوین مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان زنجان گفت: مجوزلکه گیری وروکش آسفالت آزادراه زنجان –قزوین دردوباند رفت وبرگشت تاسقف اعتبار ۳۵۰ میلیارد ریال، دریافت شده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان، عبدالحسین علی اکبری گفت: درسال گذشته عملیات لکه گیری هندسی مقطعی درکیلومترهای ۵۰ تا ۱۰۰ باند جنوبی آزادراه به میزان ۲۰ هزارتن آسفالت وهمچنین لکه گیری هندسی به میزان ۲۵ هزارتن آسفالت در کیلومترصفرتا ۳۵ هردوباند شمالی وجنوبی اجرایی شد ودرسالجاری نیزاجرای عملیات لکه گیری وروکش آسفالت درمقاطعی از کیلومترهای صفرتا ۱۰۵ هردوباند آزادراه زنجان- قزوین دردستورکارقراردارد.

این مقام مسئول توضیح داد: با پیگیری‌های انجام شده، مجوزبرگزاری مناقصه وانتخاب پیمانکار پروژه لکه گیری وروکش آسفالت آزادراه زنجان-قزوین درهردوباند رفت وبرگشت از دفتر نگهداری راه‌های سازمان راهداری وحمل ونقل جاده‌ای اخذ و اعتبارآن تا سقف ۳۵۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که پس ازتکمیل مطالعات وارزیابی های میدانی وتهیه پلان لکه گیری ونقشه نواری مقاطع دارای خرابی شدید وازطریق برگزاری مناقصه وانتخاب پیمانکار درسال جاری وسال آینده طبق ضوابط ومقررات انجام می‌شود.

وی افزود: باتوجه به اینکه این آزادراه درمسیرکریدورغرب به شرق قراردارد، ارتقا ایمنی درآن ازاهمیت ویژه‌ای برخورداراست ودرهمین راستا نصب بلوک مفصلی میانه راه واجرای روشنایی نقاط مه گیرنیز درحال انجام است.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان زنجان تاکیدکرد: ازجمله برنامه‌های مهم این اداره کل نصب ۱۱۰ کیلومتر بلوک مفصلی بتنی با اعتباری بیش از۵۰۰میلیارد ریال  در آزادراه مذکور است که تاکنون ۴۱ کیلومتر آن توسط دو پیمانکار طرف قرارداد انجام ودرسال جاری نیزادامه خواهد یافت.

علی‌اکبری یادآور شد: احداث روشنایی ۳۰ کیلومتر در نقاط مه گیر آزادراه زنجان –قزوین با اعتباری بالغ بر۱۲۰ میلیارد ریال  دردستورکارقراردارد که ۱۰ کیلومترآن درسال ۹۸ به اتمام رسیده است و در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت .