شناسهٔ خبر: 80333 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران:

ساخت ۴۵۰۰۰ واحد مسکونی به نوسازی بافت‌های فرسوده شتاب می‌بخشد

بافت فرسوده عضو هیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، برنامه ساخت ۴۵ هزار واحد مسکونی را شتاب‌دهنده روند نوسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی دانست.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد آئینی، عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران در دیدار با اعضای ستاد مدیریت پروژه ساخت ۱۴۵ ھزار واحد مسکونی این شرکت با قدردانی از تلاش‌های اعضای این ستاد به اھداف این ستاد اشاره و بر تاثیرگذاری ساخت ۴۵ هزار واحد مسکونی بر روند نوسازی بافت‌ھای ھدف اشاره کرد.

آئینی افزود: با فعال شدن پروژه‌ھا برای ساخت ۱۴۵ ھزار واحد مسکونی که شامل تامین تسهیلات کم‌بهره برای ساخت ۱۰۰ ھزار واحد در بافت‌ھای ناکارآمد شھری و نیز ساخت ۴۵ ھزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران است می‌توان به تاثیرات اهرمی این اقدامات در شتاب‌بخشی به روند نوسازی بافت‌ھای فرسوده و ساماندھی حاشیه‌نشینی در وسعت بسیار گسترده امیدوار بود به نحوی که با تولید این واحدھای مسکونی در اراضی و املاک شرکت بازآفرینی شھری ایران، چندین ھزار مسکن ناامن و کم‌دوام در بافت‌ھای ناکارآمد شھری، نوسازی و مقاوم خواھند شد.

عضو ھیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران همچنین از تعامل سازنده سازمان ملی زمین و مسکن درخصوص تامین زمین برای برنامه ساخت ۴۵ ھزار واحد مسکونی در محدوده و اراضی ھدف بهسازی، نوسازی و تولید مسکن قدردانی کرد.

مجید روستا، دیگر عضو ھیات‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری و فرمانده مدیریت پروژه ساخت ۱۴۵ ھزار واحد مسکونی نیز با قدردانی از اقدامات انجام‌شده بر پیگیری‌ھای لازم به‌منظور تامین زمین مورد نیاز، توسط اعضای ستاد مدیریت پروژه ساخت ۱۴۵ ھزار واحد مسکونی تاکید کرد.