شناسهٔ خبر: 80470 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

از سوی ستاد مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت :

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی به عنوان رئیس کمیته مدیریت بحران استان منصوب شد

انتصاب.jpg رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی از انتصاب مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی به عنوان رئیس کمیته مدیریت بحران استان (دستگاه های اجرایی تابعه وزارت راه و شهرسازی در استان ) از سوی ستاد مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی خبر داد .

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سید داود دانشمند اظهار کرد: با صدور نامه ای از سوی جانشین وزیر در ستاد مدیریت بحران وزارت متبوع ، سید عبدالمجید نژاد صفوی، مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی به عنوان رئیس کمیته مدیریت بحران استان (دستگاه های اجرایی تابعه وزارت راه و شهرسازی در استان ) با هدف سیاستگذاری ، برنامه ریزی و هماهنگی ، انسجام در زمینه اجرا و نظارت و ایجاد وحدت رویه منصوب شد .

در متن این حکم خطاب به مدیر کل راه و شهر سازی خراسان شمالی آمده است :

باهدف اعمال فرماندهی واحد درامر سیاست گذاری،برنامه ریزی و هماهنگی،انسجام در زمینه اجرا و نظارت،ایجاد وحدت رویه و به منظور استفاده از تمامی ظرفیت های آن استان در حوزه تخصصی مراحل چهارگانه نظام جامع مدیریت بحران و با استناد به تبصره ۸ ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ستاد مدیریت بحران وزارت متبوع ، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس کمیته مدیریت بحران آن استان منصوب می شوید.

در ادامه این ابلاغ آمده : انتظار می رود با اتکال به پروردگار یکتا و کوشش مجدانه در عملیاتی نمودن اهداف و وظایف مندرج در دستورالعمل یاد شده نسبت به برگزاری مستمر آن کمیته اقدام و گزارش های مربوطه به صورت منظم به دبیرخانه ستاد اعلام شود.