شناسهٔ خبر: 80690 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

مدیر کل فرودگاه مهرآباد خبر داد

وصول درآمدهای فرودگاه مهرآباد در فروردین ۹۹ صفر شد

ابراهیم مرادی مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد با بیان اینکه وصول مطالبات این فرودگاه در فروردین ۹۹ صفر بود، گفت: شیوع کرونا تاثیر زیادی بر چرخه اقتصادی دارد و صنعت فرودگاهی کشور به کمک دولت برای بازگشت به چرخه اقتصادی خود نیاز دارد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، ابراهیم مرادی گفت: با وجود ارایه خدمات کامل در فروردین ۹۹، میزان وصولی فرودگاه از همه محل های کسب درآمد صفر بوده است.

وی افزود: سال ۹۸ متوسط  وصول ماهیانه این فرودگاه ۲۰۰ میلیارد ریال از محل خدمات ناوبری هوایی، پارک هواپیما، اماکن و غرف تبلیغاتی وتجارتی بوده است.

مدیرکل فرودگاه بین المللی مهرآباد گفت: از آنجا که فرودگاه های کشور به صورت درآمد هزینه ای اداره می شوند شیوع کرونا تاثیر بسیار عمیقی بر چرخه اقتصادی آنها نهاده و صنعت فرودگاهی کشور برای بازگشت به چرخه اقتصادی خود نیازمند کمک دولت است.

وی تصریح کرد: فرودگاه بین المللی مهرآباد با تلاش و همدلی کارکنان خود اقدامات خوبی را در راستای ارایه خدمات، انجام پروژه ها همزمان با مقابله با ویروس کرونا و تامین سلامت مسافران و مراجعان انجام داد که مورد توجه مدیران ارشد شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران نیز قرار گرفت.

عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران افزود: با توجه به شرایط اقتصادی حاضر و با تاکید مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، سیاست های این شرکت در خصوص تلاش جهت بهبود وضعیت اقتصادی ناشی از انتشار ویروس کرونا در شرایط موجود به کارکنان تبیین شد و در این راستا به منظور کاهش هزینه های مصرفی، انجام پروژه های با اولویت و تعویق پروژه های غیر ضروری تا بهبود شرایط و صرفه جویی در حامل های انرژی در دستور کار قرار گرفته است.

مرادی گفت: با رعایت این موارد می توانیم در چرخه اقتصادی حداقل های ممکن را حفظ کنیم، البته باید توجه داشت که در این مسیر از خدماتی که مستقیم با مسافران در ارتباط است نباید کوتاهی و قصور شود.

به گزارش فارس راهبر فرودگاه بین المللی مهرآباد عنوان کرد: برای دوام در چرخه اقتصادی باید همه همکاران چون اعضای یک خانواده بزرگ برای بقا تلاش کنند و برای گذر از شرایط موجود باید با همدلی و همراهی در امور، به سمت آینده بهتر حرکت کنیم و با ارایه راهکارهای مناسب جهت کاهش هزینه ها، بازنگری قراردادهای جاری، استفاده از پتانسیل های موجود برای ایجاد فرصت در این شرایط انقباضی بهره کافی ببریم.