شناسهٔ خبر: 81381 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

طرح جامع شهر تفرش در شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصویب شد

IMG_4679.JPG مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی از تصویب طرح جامع شهر تفرش برای افق طرح سال ۱۴۱۰ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان خبر داد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، احمد مرزبان با اعلام این خبر گفت : طرح تجديد نظر طرح جامع شهر تفرش درارديبهشت ماه سال ۱۳۹۶ در دستور كار این اداره کل قرارگرفت و طي جلسات متعدد گروه كارشناسي وکارگروه امور زيربنايي و شهرسازي و بازدیدهای میدانی با حضور نمايندگاني از ساير اداره ها و سازمانهاي استاني اعم از جهاد كشاورزي ، ميراث فرهنگي و گردشگري ، محيط زيست و ... در خصوص كاربري اراضي شهري ، سلسله مراتب معابر شهري، سرانه هاي جمعيتي ، زيرساختهاي شهري و نحوه برخورد با الحاق و يا عدم الحاق دانشگاه تفرش و روستاهاي مجاور شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

مدیرکل راه و شهرسازی افزود : این طرح در جلسه مورخ ۱/۳/۹۹ شورای برنامه ریزی و توسعه استان با نرخ رشد جمعيت ۷۵/۰ درصد و جمعيت حدود ۱۸۴۰۰ نفر براي افق طرح ( سال ۱۴۱۰) به تصویب رسید.

این مقام مسئول اظهار داشت : الگوهاي طرح جامع شهر مزبور با تأكيد بر رويكرد گردشگري جهت رونق صنعت گردشگري تهیه گردیده و حسب روال قانونی جهت بررسی انطباق با سياست هاي شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به زودی به دبیرخانه شورایعالی مزبور ارسال خواهد شد.

مرزبان اظهار داشت : در طرح جامع تفرش که توسط مهندسین مشاور ذیصلاح و در حوزه معاونت شهرسازی و معماری این اداره کل تهیه گردیده بررسی مسایل ، مشکلات موجود وچشم انداز آینده شهر در خصوص ساختار جمعیت ، رشد شهر ، ساختار اجتماعی و فرهنگی ، کالبد شهری ، اشتغال و بیکاری ، شبکه عبوری درون و برون شهری ، نارسایی های تجهیزات شهری ، سیما و منظر شهری ، محوطه های تاریخی ، عناصر با ارزش شهر ، تجهیزات زیربنایی ، مسکن شهری ، شهرک ها ، مسائل زیست محیطی ، محدودیت ها و امکانات خاک و اقلیم ، گسل ها و وضعیت زلزله خیزی ، موقعیت استقرار صنایع ، گردشگاهها و موارد بسیار دیگری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است  .