شناسهٔ خبر: 81923 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) عنوان کرد

تبدیل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به یک مرکز توسعه اقتصادی در کشور

محمد مهدی کربلایی نشست هم اندیشی در راستای تحقق اهداف علمی و تحقیقاتی مشترک شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و دانشگاه صنعتی مالک اشتر با حضور محمد مهدی کربلایی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و ابوطالب شفقت رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر و هیات همراه برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) محمد مهدی کربلایی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی در نشست هم اندیشی در راستای تحقق اهداف تفاهم نامه مشترک شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و دانشگاه صنعتی مالک اشتر گفت: شهر فرودگاهی می تواند با ظرفیت‌های قانونی و موقعیت جغرافیایی ویژه به یک مرکز تحول و توسعه اقتصادی در کشور تبدیل شود.

او ادامه داد: ما در شهر فرودگاهی نیاز به شهر هوشمند با محوریت فرودگاه هوشمند هستیم، پیش نیاز این شهر هوشمند دارا بودن مرکز مطالعات راهبردی و آموزش و توسعه نیرو انسانی است بنابراین با حضور یک مرکز علمی همچون دانشگاه صنعتی مالک اشتر که یک دانشگاه علمی و عملیاتی است می توانیم به عنوان بازو تحقیقاتی در راه اندازی مرکز موفق استفاده کنیم.

محمد مهدی کربلایی افزود: ما باید برنامه‌ها و همکاری‌های خود را هدفمند در راستای تعالی اهداف شرکت شهر فرودگاهی برنامه ریزی کنیم و شهر فرودگاهی جزو معدود پروژه های ایران است که طرح جامع آن را گروه های مجرب جهانی با سابقه طراحی و توسعه فرودگاه های بین المللی جهانی تدوین کردند و تیم های علمی ایرانی بر روی طرح توسعه این مجموعه نظر دادند بنابراین مخالف بازنگری در طرح جامع هستم اما موافق ایجاد پیوست هایی همانند پیوست فرهنگی در این طرح توسعه هستم.