شناسهٔ خبر: 81936 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

انتخاب رييس، نايب رييس و دبير شوراى انتظامى سازمان نظام مهندسى

«عبدى قهرودى» رييس شوراى انتظامى كشور شد

شورای مرکزی در جلسه شوراى انتظامى سازمان نظام مهندسى ساختمان كشور، سه عضو اصلى شورا شامل رييس، نايب رييس و دبير شوراى انتظامى كشور به مدت يك سال، انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبرى وزارت راه و شهرسازى، عصر روز ٢٠ خرداد٩٩، سه عضو اصلى شوراى انتظامى سازمان نظام مهندسى كشور به مدت يكسال انتخاب شدند.

در صورتجلسه تاكيد شده است كه با توجه به اتمام دوره هيات رييسه و معطوف به ماده ٩٦ آيين نامه اجرايى قانون نظام مهندسى ساختمان، اعضاى هيات رييسه شوراى انتظامى به مدت يك سال انتخاب شدند.

بر اساس جلسه برگزار شده، على محمد عبدى قهرودى به سمت رييس شوراى انتظامى كشور، شهرام كوسه غراوى به سمت نايب رييس شوراى انتظامى كشور، و امير سليمى به سمت دبير سوراى انتظامى كشور انتخاب شدند.