شناسهٔ خبر: 82061 - سرویس استان‌ها
نسخه قابل چاپ

جلسه کمیسیون ماده ۵ شهرهای آشخانه، بجنورد، فاروج و اسفراین برگزار شد

کمیسیون 5 معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی خراسان شمالی از برگزاری جلسه کمیسیون ماده ۵ شهرهای آشخانه، بجنورد، فاروج و اسفراین خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، روزبه دادجو اظهار داشت: پیشنهاد گذر ۲۰ متری پارک رضوان از جمله موضوعاتی بود که در جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر آشخانه مطرح و بررسی شد.

وی در این خصوص گفت: در سال های گذشته شهرداری آشخانه نسبت به طراحی و اصلاح عرض و سواره روی بلوار امام رضا(محور شرقی-غربی اصلی شهر) اقدام کرده و با حذف زیرگذر و پل موجود، مسیر گذر مسافران جاده اصلی را به این بلوار منتقل کرده است.

دادجو در ادامه افزود: از طرفی با توجه به مشکلات اقتصادی، حقوقی و کالبدی موجود، اجرای طرح کمربندی جنوبی بازدهی و صرفه مناسبی نداشته و به همین دلیل شهرداری در پی اصلاح طرح برآمده است، بدین ترتیب و با درنظرگرفتن ناهمواری ها و شرایط مالکیت اراضی، شهرداری مسیر جدیدی به عرض ۲۰ متر در ضلع شمالی پارک رضوان طراحی کرده که گذرهای موجود را به میدان امام رضا در ورودی غربی شهر متصل می کند و بدین ترتیب علاوه بر صرفه اقتصادی در اجرای طرح، دسترسی مناسب به پارک مذکور را فراهم می کند که عملکردی فراشهری به آن خواهد داد. همچنین اجرای این گذر پیشنهادی، دسترسی به بیمارستان شهر آشخانه را نیز بهبود خواهد بخشید. بدین ترتیب مقرر گردید طرح پیشنهادی شهرداری به تأیید کمیته فنی برسد.

وی عنوان کرد: در کنار درخواست های تغییر کاربری، تغییر جهت ساخت، اصلاح گذر، افزایش سطح اشغال، افزایش تراکم و خرید پارکینگ، از جمله موارد مطروحه در جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر بجنورد، درخواستهای تقلیل قوس واقع در اراضی موسوم به اراضی ارتش بود که مقرر گردید در اراضی ارتش در اتصال گذرهای ۱۶ متری به گذرهای اصلی بصورت ۳/۵ متر مستقیم و الباقی قوس با حداقل شعاع ۹ متر توسط شهرداری پاسخگویی و اضافه عرض تجاری توسط شهرداری تعیین تکلیف گردد.

روزبه دادجو در ادامه در خصوص یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه کمیسیون ماده ۵ فاروج گفت: تعریض گذر ۱۲ متری به ۱۸ متری خیابان شهید جوان این شهر که این خیابان علاوه بر تسهیل دسترسی از بافت فرسوده مرکز شهر به سایت اداری و روانسازی تردد شهروندان فاروجی، باعث کاهش تردد و بار ترافیکی درون شهری از مسیر محور آسیایی نیز می شود و بدین ترتیب محور آسیایی به طور مناسب تری در خدمت ترافیک برون شهری قرار خواهد گرفت. وی همچنین تصریح کرد: تعریض خیابان مذکور در سالهای گذشته به میزان ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، این تعریض ضمن ایجاد سهولت در تردد باعث شکل گیری و ایجاد بافت جدیدی در مجاورت بافت فرسوده شهری می شود که مشوق و محرک ساخت و سازهای جدید در بافت فرسوده شهر فاروج خواهد شد و خدمات رسانی به محلات بافت فرسوده را نیز تسهیل خواهد کرد.

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی خراسان شمالی در پایان اضافه کرد: در جلسه کمیسیون ماده ۵ اسفراین نیز تعداد ۱۳ پرونده بررسی شد که شامل موضوعات تغییر کاربری، تغییر جهت ساخت، گذربندی و صدور پروانه اراضی محصور بود. همچنین موضوع احداث بنا در حاشیه خیابان ۱۶ متری شهید رجایی از موضوعاتی بود که با توجه به مغایرت با ضوابط جهت بررسی بیشتر از دستورکار خارج شد.