شناسهٔ خبر: 82276 - سرویس هوایی
نسخه قابل چاپ

بازاریابی برای افزایش سهم پروازهای عبوری از فضای كشور

پروازهای عبوری مدیرکل دفتر بازرگانی و سرمایه گذاری شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از ارایه یک طرح پیشنهادی به منظور افزایش سهم پروازهای عبوری از فصای کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران  ناصر آقایی گفت: آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به عنوان بخشی از درآمدهای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری ایران  یک طرح پیشنهادی است که پس از بررسی های کارشناسانه در کمیسیون اقتصادی دولت جهت تصویب به هیات محترم دولت ارایه و پس ازتصویب وجاهت قانونی و اجرایی داشته وبه رقابتی شدن مسیرهای پروازهای عبوری منجر خواهد شد.

آقایی با اشاره به این که «موضوع ایین نامه اصلاحی کاهش تعرفه پروازهای عبوری از آسمان ایران  نیست و خبرهای منتشر شده در این باره نیز برداشت نادرست از متن ایین نامه اصلاحی است» اظهار کرد: شرایط به وجود آمده برای صنعت هوانوردی جهان در دوران گسترش ویروس کرونا، موضوعی نیست که بر کسی پوشیده باشد و ویروس کووید ۱۹ تاثیرات زیادی را بر تمامی جنبه های این صنعت در جهان و ایران گذاشته است. یکی از این تاثیرات، کاهش چشمگیر پروازهای عبوری در سراسر جهان ازجمله آسمان کشورمان بوده است که همچنان ادامه دارد.

او افزود: با توجه به بررسی‌های کارشناسی انجام شده، آیین نامه جدید پیشنهادی تعیین درآمدهای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری ایران، از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت تدبیر و امید ارائه شد تا پس از بررسی وتایید درکمیسیون اقتصادی وتصویب درهیات دولت، فضا را برای  پروازهای عبوری از آسمان ایران جذاب تر وبا كشورهای همسایه قابل رقابت می کند.

مدیرکل دفتر بازرگانی و سرمایه گذاری شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با بیان این که ما موظفیم در چارچوب فضای رقابتی با کشورهای همسایه، ترافیک پروازهای عبوری از فضای کشورمان را افزایش دهیم، افزود: ما قصد داریم با تهیه بسته‌های تشویقی، انگیزه و رغبت شرکت‌های هواپیمایی خارجی برای استفاده از فضای ایران را بیشتر سازیم و این  به معنای کاهش تعرفه پروازهای عبوری نیست. در گام نخست، شرکت‌هایی که جزو۸  شرکت اول در سبد درآمدی ما از پروازهای عبوری هستند، از بسته‌های تشویقی بهره مند می شوند.

او ادامه داد: دسته دوم نیز شرکت‌های هواپیمایی خارجی هستند که میزان بهره‌مندی خودشان از فضای ایران را حدود ۲۰ درصد افزایش می دهند و در این صورت، متناسب با این درصد افزایش از تخفیف‌های در نظر گرفته شده توسط شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران برخوردار خواهند شد.

آقایی با اشاره به دسته سوم نیز گفت: دسته سوم هم شرکت‌های هواپیمایی خارجی هستند که سعی در حفظ میزان استفاده از فضای ایران را دارند و ما نیز به آنها کمک می کنیم تا حتی بتوانند این میزان را افزایش دهند. این یک واقعیت علمی و گریزناپذیر است که ما باید با کشورهای همسایه در زمینه جذب پروازهای عبوری رقابت کنیم و انجام بازاریابی علمی فقط محدود به درآمدهای غیرهوانوردی شرکت نمی شود و چنین نگاهی باید به درآمدهای هوانوردی نیز اعمال شود.

او افزود: ما باید ضمن حفظ مشتریان فعلی، آنها را به استفاده بیشتر از فضای ایران تشویق کنیم و سایر شرکت‌ها را نیز در این مسیر قرار دهیم. پس اساسا آیین نامه پیشنهادی تعیین درآمدهای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری ایران، به معنای کاهش تعرفه پروازهای عبوری نیست.

گفتنی است، به تازگی یکی از خبرگزاری های کشورمان از تهیه و ارائه آیین نامه پیشنهادی تعیین درآمدهای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری ایران به دولت خبر داده و در یک نتیجه گیری غیرکارشناسانه، از کاهش تعرفه پروازهای عبوری از آسمان ایران سخن گفته است.